Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Európska pohraničná a pobrežná stráž musí byť plne funkčná a mať potrebné kapacity

Potreba ďalšieho zlepšovania v oblasti účinnej ochrany vonkajších hraníc Európskej únie je nespochybniteľná. Úloha Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž sa tak musí upevňovať prostredníctvom väčších zdrojov, ako aj posilneného mandátu. Poslanci Európskeho parlamentu sa preto budú dnes v rámci plenárneho zasadnutia zaoberať príslušným návrhom nariadenia.

Tento návrh je odpoveďou na zistené nedostatky súvisiace s nedostatočným príspevkom, či nedôslednou aktiváciou vytvorených mechanizmov zo strany niektorých členských štátov. Návrh preto obsahuje aj vytvorenie vlastnej operačnej zložky, teda stáleho zboru európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, nezávislej od dobrovoľných príspevkov členských štátov vo forme zamestnancov, či vybavenia,“ priblížila poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

Cieľom je, aby bola pobrežná a pohraničná stráž v každom jednom prípade plne funkčná a mala potrebné kapacity na poskytovanie ešte výraznejšej pomoci členským štátom pri ochrane vonkajších hraníc Únie.Zlepšiť sa má aj odborná príprava či vzdelávanie jej príslušníkov. Rovnako má byť výraznejšie podporovaný aj výskum a následné zavádzanie inovácií v tejto oblasti,“ uviedla europoslankyňa.

Viac..  Slovenskí europoslanci zhodnotili rok s pandémiou a jej dopad na Úniu

Posilniť je potrebné aj spoluprácu s tretími krajinami. Snahou je tiež zlepšiť systém hraničného dozoru. To by malo umožniť lepšie zisťovať, či predvídať možné krízy na vonkajších hraniciach Európskej únie a v tretích krajinách a následne na ne pružnejšie reagovať,“ uzavrela Monika Beňová.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Slovenskí europoslanci zhodnotili rok s pandémiou a jej dopad na Úniu

Čo nás, Európanov, koronakríza naučila? Ako Európsku úniu zmenila a čo bude ďalej s Európou? …