Miroslav Ziak
Expert na potravinárstvo strany SaS Miroslav Žiak. PHOTO: Archív SaS.

Miroslav Žiak: Transparentnosťou smerom k zdravým a udržateľným potravinám

Špecifické sektory potravinového reťazca | Dnešným finálnym hlasovaním schválil Európsky parlament návrh nariadenia o transparentnosti a trvalej udržateľnosti procesu hodnotenia rizík EÚ v potravinovom reťazci, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o všeobecnom potravinovom práve z roku 2002, ako aj osem legislatívnych aktov, ktoré sa zaoberajú špecifickými sektormi potravinového reťazca: GMO, kŕmnymi doplnkovými látkami, udiarenskými dochucovadlami, potravinárskymi prísadami, potravinárskymi enzýmami a arómami, prípravkami na ochranu rastlín a novými potravinami.

Návrhom reagovala Európska komisia na európsku občiansku iniciatívu z roku 2017, ktorá požadovala zákaz glyfosfátu a ktorá požadovala viac transparentnosti vedeckých štúdií používaných na posúdenie pesticíd. Po ďalších diskusiách týkajúcich sa povoľovania a obnovy určitých citlivých výrobkov, ako sú geneticky modifikované organizmy (GMO) a ďalšie účinné látky v prípravkoch na ochranu rastlín (okrem glyfosátu aj neonikotinoidy), navrhla revidovať a harmonizovať pravidlá transparentnosti v tejto oblasti.

Citlivé látky používané špecifickými sektormi potravinového reťazca

Podľa dnes prijatého znenia budú všetky vedecké štúdie, týkajúce sa citlivých látok používaných špecifickými sektormi potravinového reťazca, predložené úradu EFSA zverejňované prostredníctvom internetovej stránky EFSA už v skorom štádiu hodnotenia rizika. Vytvorí sa register objednaných vedeckých štúdií, ktorý umožní skontrolovať, či žiadatelia o hodnotenie rizík nedisponujú žiadnymi nepriaznivými štúdiami, a to tak, že bude povinné zverejniť všetky štúdie, ktoré boli žiadateľom objednané, nielen tie, ktorých výsledky zodpovedajú predstavám žiadateľa. V sporných prípadoch by Komisia mohla požiadať úrad EFSA o zadanie vypracovania doplňujúcich štúdií financovaných z rozpočtu EÚ. Tým sa zaručí spoľahlivosť, objektívnosť a nezávislosť štúdií, ktoré slúžia ako podklad pre prácu EFSA. S cieľom pomôcť EFSA prilákať vedcov, aby sa zúčastnili na jeho práci, budú členské štáty aktívnejšie podporovať odborníkov zúčastňovať sa na vedeckých paneloch EFSA.

Viac..  Lucia Ďuriš Nicholsonová: Správa o stave našej krajiny v štyroch bodoch. Nezúfajme, môže byt aj horšie. VIDEO

Kontroverzná politická otázka tohto návrhu bola spojená so zverejnením informácií obsiahnutých v žiadostiach zaslaných Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). Návrh zmenil dôkazné bremeno týkajúce sa prezumpcie ochrany dôverných informácií tak, že to bude žiadateľ, kto bude mať preukázať, že niektoré časti žiadosti by mali zostať dôverné, pričom ostatné časti by sa mali zverejniť, a to predtým, ako EFSA správu uzavrie. Tento prvok bol vysoko kritizovaný priemyslom, ktorý sa obával, že by mohol viesť k prevzatiu týchto informácií ich konkurentmi a k ​​strate ich konkurenčnej výhody.

Odsúhlasené znenie napokon objasňuje, že inovačné aspekty sa majú zachovávať ako dôverné.

Dobrá správa pre potravinársky sektor a spotrebiteľov

Nariadenie prijaté Európskym parlamentom a predtým i Radou považujem za výbornú správu pre potravinársky sektor i jeho spotrebiteľov. SaS víta transparentnosť v každej oblasti a pokiaľ mi dáte svoju dôveru, tento princíp spolu s bezpečnosťou potravín a podporov aj slovenských farmárov budem presadzovať i v Európskom parlamente.

Autor článku: Miroslav Žiak – v eurovoľbách 25. mája 2019 kandiduje na 5. mieste.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Únia odložila najbližšie kolo rokovaní s Austráliou o voľnom obchode

Najbližšie naplánované kolo rokovaní medzi Európskou úniou (EÚ) a Austráliou o voľnom obchode Brusel odložil. …