letisko
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ má účinný nástroj na riešenie nekalých obchodných praktík v leteckej doprave

V kontexte zvyšujúcej sa celosvetovej konkurencie má teraz EÚ účinný nástroj na riešenie nekalých obchodných praktík, ktoré môžu vznikať v odvetví leteckej dopravy zo strany spoločností, ktoré sa nachádzajú v krajinách mimo EÚ.

Cieľom tohto nariadenia, ktoré Rada prijala, je zabezpečiť zdravú hospodársku súťaž a pomôcť udržať vysokú prepojenosť v celej EÚ. Predbežná dohoda medzi predsedníctvom Rady a Európskym parlamentom sa dosiahla 20. novembra 2018.

Spravodlivá hospodárska súťaž medzi leteckými dopravcami prispieva k širšiemu výberu letov a dostupnejším cenám pre zákazníkov.

Nariadením sa Komisii udeľuje právomoc vykonávať vyšetrovanie a prijímať finančné alebo operačné nápravné opatrenia, ak letecký dopravca z EÚ utrpel ujmu alebo existuje reálna hrozba, že ujmu utrpí, v dôsledku praktík leteckej spoločnosti mimo EÚ, ktoré narúšajú trh.

Finančné aj operačné opatrenia sa prijmú prostredníctvom vykonávacieho aktu Komisie. Operačné opatrenia však budú podliehať prísnejšiemu postupu.

Viac..  Miriam Lexmann podrobne o Metaverze od Facebooku: Nemôžeme ho povoliť v EÚ skôr než budeme mať legislatívny rámec

Nové pravidlá nahrádzajú existujúce nariadenie 868/2004, ktoré sa ukázalo ako neúčinné a v praxi sa nikdy nepoužilo. Na medzinárodnej úrovni nemá rámec na reguláciu hospodárskej súťaže medzi leteckými dopravcami ani Svetová obchodná organizácia (WTO), ani Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO).

Hlasovaním Rady sa ukončil legislatívny postup. Európsky parlament hlasoval 14. marca 2019. Toto nariadenie podpíšu obe inštitúcie a následne sa uverejní v Úradnom vestníku EÚ.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

komisia

EK chce preskúmať politiku hospodárskej súťaže a jej prínos pre zelenú a digitálnu transformáciu

Európska komisia prijala oznámenie o politike hospodárskej súťaže pripravenej na nové výzvy, v ktorom sa vymedzuje dôležitá úloha …