bezhotovostna platba
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ zintenzívňuje boj proti podvodom v oblasti bezhotovostných platieb

EÚ zintenzívňuje boj proti podvodom, pri ktorých sa využívajú bezhotovostné platobné prostriedky (kreditné karty, nakupovanie online atď.), prostredníctvom aktualizácie a modernizácie existujúcich pravidiel.

Rada formálne prijala smernicu o boji proti podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a proti ich falšovaniu. Členské štáty majú na zavedenie nových pravidiel dva roky.

Uvedenou smernicou sa aktualizujú súčasné pravidlá, aby sa zabezpečil jasný, pevný a technologicky neutrálny právny rámec. Odstraňujú sa ňou tiež operatívne prekážky, ktoré bránia vyšetrovaniu a stíhaniu, a ustanovujú sa opatrenia na zvýšenie informovanosti verejnosti o podvodných technikách, ako je napríklad phishing alebo skimming.

Hlavné ustanovenia právneho predpisu

Smernica má za cieľ byť technologicky neutrálna a zahŕňať nielen tradičné bezhotovostné platobné prostriedky, ako sú napríklad bankové karty alebo šeky, ale aj nové spôsoby platenia, ktoré vznikli v posledných rokoch, ako sú napríklad elektronické peňaženky, mobilné platby a virtuálne meny.

Medzi hlavné ustanovenia patria:

  • harmonizované vymedzenia niektorých trestných činov páchaných online, ako je napríklad napadnutie počítača obete hackermi alebo phishing;
  • harmonizované pravidlá týkajúce sa trestov pre fyzické osoby: päť, štyri alebo tri roky odňatia slobody v závislosti od druhu trestného činu ako minimálny trest v prípadoch, keď sudca uloží „najvyšší“ vnútroštátny trest odňatia slobody za podvod v oblasti bezhotovostných platieb;
  • pomoc a podpora na zabezpečenie dostatočnej informovanosti o právach obetí a poskytovanie poradenstva občanom o tom, ako sa chrániť pred takýmito podvodmi;
  • objasnenie rozsahu právomoci s cieľom zabezpečiť, aby bol boj proti cezhraničným podvodom účinnejší;
Viac..  ONLINE: Predsedníctvo V4 prijalo podpornú deklaráciu Českej republike (minúta po minúte)

V smernici sa ustanovujú minimálne pravidlá, preto členské štáty môžu prijať a uplatňovať prísnejšie pravidlá vrátane širšieho vymedzenia trestných činov alebo prísnejších trestov.

Ďalšie kroky

Týmto formálnym hlasovaním sa ukončuje legislatívny postup. Smernica sa teraz formálne podpíše a potom uverejní v úradnom vestníku. Na zavedenie nových ustanovení budú mať členské štáty dva roky (od uverejnenia v úradnom vestníku).

Kontext

Odhaduje sa, že v roku 2013 zločinci ukradli 1,44 miliardy EUR páchaním podvodov v oblasti bezhotovostných platieb. Európskym občanom sa každý rok zašle približne 36 miliárd phishingových správ.

Komisia navrhla v septembri 2017 uvedenú smernicu v rámci reakcie EÚ na výzvy v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Aktualizuje sa ňou rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV z roku 2001.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …