emisie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ stanovila prísnejšie emisné normy CO2 pre osobné automobily a dodávky

EÚ zabezpečuje čistejšiu cestnú dopravu tým, že stanovuje prísne nové normy emisií oxidu uhličitého pre osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá. Vďaka tomu sa EÚ priblíži k dosiahnutiu cieľov v oblasti klímy a zabezpečí sa, aby výrobcovia automobilov prispievali k úsiliu o znižovanie emisií skleníkových plynov.

Cieľom nariadenia, ktoré Rada prijala, je zabezpečiť, že v porovnaní s úrovňami z roku 2021 budú od roku 2030 nové osobné automobily vypúšťať v priemere o 37,5 % menej a nové dodávky v priemere o 31 % menej emisií CO2. Medzi rokmi 2025 až 2029 sa bude vyžadovať, aby osobné automobily aj dodávky vypúšťali o 15 % menej emisií CO2. Uvedené hodnoty predstavujú ciele pre vozový park celej EÚ. Snaha o zníženie emisií CO2 sa medzi výrobcov rozdelí na základe priemernej hmotnosti ich vozového parku.

Kontext

Komisia predložila návrh nového nariadenia v novembri 2017 v rámci tretieho balíka návrhov v oblasti ekologickej mobility. Európsky parlament prijal svoju pozíciu 3. októbra 2018. Rada schválila svoju pozíciu (všeobecné smerovanie) 9. októbra 2018.

Rokovania s Európskym parlamentom začali 10. októbra 2018 a skončili dosiahnutím predbežnej dohody 17. decembra, ktorú 16. januára 2019 potvrdili veľvyslanci členských štátov pri EÚ.

Viac..  Európska zelená dohoda: Komisia chce dosiahnuť nulové znečisťovanie

Formálne prijatie nových pravidiel Radou je posledným krokom tohto postupu.

Celkovým cieľom návrhu je prispieť k dosiahnutiu cieľov Parížskej dohody a do roku 2030 znížiť emisie celej EÚ o 30 % v porovnaní s rokom 2005 v sektoroch mimo ETS (systém obchodovania s emisiami) – tento cieľ stanovila Európska komisia a v nariadení o spoločnom úsilí sa transformoval do vnútroštátnych cieľov.

Navrhované opatrenia a ciele vychádzajú z rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 a zo stratégie energetickej únie, ktorej cieľom je znížiť emisie z dopravy a spotrebu energie. Znížením dopytu po fosílnych palivách sa zlepší aj bezpečnosť dodávok energie v EÚ a zníži naša závislosť od dovozu energie z tretích krajín.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …