mladi ludia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európsky týždeň mládeže 2019: Demokracia a ja

Európsky týždeň mládeže sa koná každé dva roky. Vyzdvihuje a podporuje aktivity zamerané na mladých ľudí prostredníctvom podujatí organizovaných vo všetkých krajinách, ktoré sú zapojené do programu Erasmus+.

Od 29. apríla do 5. mája sa v celej Európe koná deviaty ročník Európskeho týždňa mládeže. Tento rok je hlavnou témou „Demokracia a ja“. Súbežne s aktivitami, ktoré budú prebiehať počas celého týždňa vo všetkých zúčastnených krajinách, sa budú v Bruseli 29. a 30. apríla konať hlavné podujatia, na ktorých sa zúčastnia stovky mladých ľudí, aby vyjadrili svoj názor.

Vzhľadom na nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa konajú od 23. Do 26. mája, sa rozhovory počas tohtoročného Európskeho týždňa mládeže zamerajú na to, ako môžu mladí ľudia aktívne pôsobiť vo svojich komunitách a ovplyvňovať demokratické rozhodnutia.

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics bude 30. apríla diskutovať s mladými ľuďmi v rámci akcie „Dialóg s občanmi“, a povedie aj hlavnú debatu v Európskom parlamente v Bruseli, kde bude viac ako 800 mladých ľudí diskutovať o demokratickej účasti, ako aj o vplyve Európskeho zboru solidarity na mladých ľudí, mimovládne organizácie a miestne komunity.

Pred začiatkom Európskeho týždňa mládeže komisár Navracsics uviedol: „Tlieskam tejto generácii mladých Európanov, ktorí sú aktívni, odhodlaní a pripravení podporiť ostatných. Do Európskeho zboru solidarity sa doteraz zaregistrovalo takmer 125 000 mladých ľudí, čo jasne svedčí o ich vôli angažovať sa v spoločnosti. Z posledných výsledkov nášho prieskumu Eurobarometer týkajúceho sa mládeže vyplýva, že traja zo štyroch mladých ľudí sa aktívne zapájajú do nejakej formy občianskej činnosti, či už ide o účasť na voľbách, členstvo v hnutí, podpísanie online petície alebo dobrovoľnú činnosť. Som na nich hrdý a chcem ich vyzvať, aby počas nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu vyzvali k účasti svojich rovesníkov a vyjadrili tak svoj názor na to, aká by mala byť ich budúcnosť.“

Z výsledkov prieskumu Eurobarometer, ktoré boli zverejnené, vyplýva, že pre viac ako dve tretiny mladých ľudí (67 %) by hlavnou prioritou činnosti EÚ v nasledujúcich desiatich rokoch mala byť ochrana životného prostredia a boj proti zmene klímy. Ako druhú a tretiu prioritu určili zlepšenie vzdelávania a odbornej prípravy vrátane voľného pohybu študentov, učňov a žiakov (56 %) a boj proti chudobe, hospodárskym a sociálnym nerovnostiam (56 %). Okrem toho 72 % opýtaných mladých ľudí uviedlo, že od chvíle, keď mohli voliť až do dnešného dňa hlasovali na miestnej, vnútroštátnej alebo európskej úrovni. Prieskum sa uskutočnil v marci 2019 a zúčastnilo sa na ňom približne 11 000 mladých ľudí vo veku od 15 do 30 rokov. Účastníci budú mať príležitosť diskutovať o týchto a iných témach na podujatiach Európskeho týždňa mládeže.

Viac..  Ďuriš Nicholsonová o vražde v Michalovciach: Ľutujem život nevinnej obete a vrahovi želám najvyšší trest

Okrem toho komisár Navracsics odovzdá ocenenia Altiera Spinelliho za osvetovú činnosť za rok 2018. Tohtoročná cena Altiera Spinelliho sa osobitne zamerala na mladých ľudí a odmenené budú projekty, ktoré zvyšujú ich kritické povedomie o Európskej únii a ich motiváciu podieľať sa na demokratických procesoch, ktoré budú formovať jej budúcnosť. Tento rok sa prihlásilo 79 projektov a päť projektov bude ocenených na slávnostnom podujatí v Bruseli.

Súvislosti

Európsky týždeň mládeže sa koná každé dva roky. Vyzdvihuje a podporuje aktivity zamerané na mladých ľudí prostredníctvom podujatí organizovaných vo všetkých krajinách, ktoré sú zapojené do programu Erasmus+. Okrem týchto hlavných podujatí v Bruseli sa organizujú stovky aktivít a podujatí na miestnej úrovni. Predchádzajúceho Európskeho týždňa mládeže v roku 2017 sa v celej Európe a severnom Macedónsku, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku, Srbsku a Turecku zúčastnilo 112 000 mladých ľudí.

Európsky zbor solidarity ako jednu z hlavných tém tohto ročníka oznámil predseda Komisie Jean-Claude Juncker vo svojom prejave o stave Únie v roku 2016. Mladým ľuďom vo veku od 18 do 30 rokov ponúka príležitosť zapojiť sa do širokej škály činností v oblasti solidarity v celej EÚ aj za jej hranicami. Do Európskeho zboru solidarity sa od jeho zriadenia 7. decembra 2016 zaregistrovalo takmer 125 000 mladých ľudí a takmer 15 000 účastníkov už začalo vykonávať konkrétnu činnosť.

Ocenenia Altiera Spinelliho, udelené po prvýkrát v roku 2017, vychádzajú z iniciatívy Európskeho parlamentu, ktorú uskutočňuje Európska komisia. Cieľom tohto ocenenia je upriamiť pozornosť na výnimočnú prácu, ktorá občanom pomáha lepšie porozumieť Európskej únii a zvyšuje ich motiváciu zúčastňovať sa na demokratických procesoch.

Komisia počas Európskeho týždňa mládeže v roku 2019 uverejní aj nové číselné údaje o využívaní záruky pre mladých ľudí a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Záruka pre mladých ľudí je hlavnou iniciatívou EÚ na podporu zamestnanosti mladých ľudí: zabezpečuje, aby všetci mladí ľudia do 25 rokov dostali kvalitnú ponuku zamestnania, ďalšieho vzdelávania, učňovskej prípravy alebo stáže do štyroch mesiacov po strate zamestnania alebo ukončení formálneho vzdelávania.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Demokracie musia držať spolu

Slováci a Česi si pripomínajú významné historické udalosti svojich dejín počas Dňa boja za slobodu …

Consent choices