Tajani
Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani. PHOTO: © European Union-EP.

V dobrom aj v zlom budeme postupovať jednotne. Lídri EÚ prijali na summite v Sibiu 10 záväzkov

Vyhlásenie zo Sibiu

My, vedúci predstavitelia Európskej únie, sme sa zišli v Sibiu, aby sme sa v rámci rokovaní zamysleli nad našou spoločnou budúcnosťou.

Európania a Európanky si o niekoľko týždňov – 40 rokov po tom, ako využili toto základné právo po prvý raz – zvolia svojich zástupcov do Európskeho parlamentu. Európa, opätovne zjednotená v mieri a demokracii, je len jedným z mnohých úspechov. Európska únia, ktorá sa riadi svojimi hodnotami a slobodami, prináša od svojho zrodu stabilitu a prosperitu celej Európe, a to nielen doma, ale aj za hranicami. Postupne sa vypracovala na dôležitého aktéra na medzinárodnej scéne. Ako celosvetový líder v oblasti obchodu, ktorý je domovom približne pol miliardy obyvateľov, tvorí konkurencieschopný jednotný trh a formuje globálnu politiku.

Znovu vyslovujeme presvedčenie, že v tomto čoraz neprehľadnejšom a komplikovanom svete sme silnejší, ak postupujeme jednotne. Uznávame, že ako lídri nesieme zodpovednosť za posilnenie našej Únie a za lepšiu budúcnosť, a zároveň uznávame európske smerovanie ďalších európskych štátov. Preto sme sa dnes jednomyseľne zhodli na 10 záväzkoch, pomocou ktorých budeme môcť premeniť túto zodpovednosť na skutočnosť:

  • Budeme brániť jednu Európu – od východu na západ, od severu na juh. Pred tridsiatimi rokmi zápasili milióny ľudí o slobodu a jednotu a dosiahli pád železnej opony, ktorá Európu rozdeľovala celé desaťročia. Rozkoly, ktoré neprospievajú našim spoločným záujmom, tu nemajú miesto.
  • V dobrom aj v zlom budeme postupovať jednotne. V núdzi si navzájom prejavíme solidaritu a vždy budeme držať spolu. Dokážeme a budeme hovoriť jedným hlasom.
  • Vždy budeme hľadať spoločné riešenia a pozorne počúvať, čo hovoria ostatní, a to v duchu porozumenia a rešpektovania.
  • Naďalej budeme chrániť náš spôsob života, demokraciu a právny štát. Nescudziteľné práva a základné slobody získali všetci Európania a Európanky v ťažkom boji a nikdy ich nebudeme považovať za samozrejmosť. Budeme sa riadiť spoločnými hodnotami a zásadami zakotvenými v zmluvách.
  • Zameriame sa na najdôležitejšie oblasti. Európa sa bude naďalej výrazne angažovať v hlavných témach. Naďalej budeme načúvať obavám a očakávaniam všetkých Európanov a Európaniek, usilovať sa priblížiť Úniu našim občanom a občiankam a podľa toho budeme aj ctižiadostivo a odhodlane konať.
  • Vždy sa budeme riadiť zásadou spravodlivosti, či už na pracovnom trhu, pri sociálnom zabezpečení, v hospodárstve alebo pri digitálnej transformácii. Naďalej budeme odstraňovať vzájomné rozdiely a podľa zásady, že ľudia sú dôležitejší než politika, vždy poskytneme pomocnú ruku v Európe tým najzraniteľnejším.
  • Nájdeme možnosti, ako naše ambície pretaviť na skutočnosť. Vytvoríme nástroje, ktoré Únia potrebuje na splnenie svojich cieľov a realizáciu svojich politík.
  • Zabezpečíme budúcnosť ďalším generáciám Európanov a Európaniek. Budeme investovať do mladých ľudí a vybudujeme Úniu, ktorá je zrelá pre budúcu éru a dokáže sa vyrovnať s najnaliehavejšími problémami 21. storočia.
  • Budeme chrániť našich občanov a občianky a zaručíme ich bezpečnosť investovaním do našej mäkkej aj tvrdej moci, ako aj spoluprácou s medzinárodnými partnermi.
  • Európa bude zodpovedným globálnym lídrom. Dnešné výzvy sa týkajú nás všetkých. Naďalej budeme v spolupráci s našimi partnermi vo svete podporovať a rozvíjať medzinárodný poriadok založený na pravidlách a usilovať sa čo najviac využiť nové obchodné možnosti a spoločne riešiť globálne otázky, ako je ochrana životného prostredia a boj proti zmene klímy.
Viac..  V piatok skončil termín na odovzdanie plánov obnovy, odovzdalo ich však len 13 krajín, medzi nimi aj Slovensko

Rozhodnutia, ktoré prijmeme, budú vychádzať z ducha a zo znenia týchto 10 záväzkov. Dnes je Únia silnejšia než včera a v záujme zajtrajška ju chceme ďalej posilňovať. Toto je náš záväzok pre budúce generácie. Toto je duch Sibiu a novej Únie s 27 členmi, ktorá je pripravená vydať sa svorne do budúcnosti.

Správa je publikovaná v originálnom znení, bez redakčných úprav.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …