mobil
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Volania budú ešte lacnejšie. EÚ mení podmienky spoplatňovania hovorov a SMS správ

Od 15. mája začnú pre všetky medzinárodné volania a SMS správy v rámci EÚ platiť nové cenové stropy. Spotrebitelia tak budú za minútu hovoru zo svojej krajiny EÚ do inej platiť maximálne 19 centov (+ DPH) a za jednu SMS len 6 centov (+ DPH).

Po zániku roamingových poplatkov v júni 2017 je zavedenie týchto nových cenových stropov pre medzinárodné volania a SMS v rámci EÚ ďalším krokom v rámci celoúnijnej revízie telekomunikačných predpisov, ktorej cieľom je zabezpečiť väčšiu koordináciu elektronických komunikácií a posilniť úlohu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC).

Podpredseda Komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol:Cenové stropy pre volania v rámci EÚ sú konkrétnym príkladom toho, ako sa každodenný život ľudí mení vďaka digitálnemu jednotnému trhu k lepšiemu. V priebehu budovania digitálneho jednotného trhu získali občania 35 nových digitálnych práv a slobôd. Zavedenie nových pravidiel v oblasti telekomunikácií celkovo pomôže EÚ napĺňať rastúce potreby Európanov v oblasti konektivity a zároveň prispeje k posilneniu jej konkurencieschopnosti.“ 

Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Marija Gabrielová k tomu dodala: Po tom, ako EÚ v roku 2017 zrušila roamingové poplatky, teraz zakročila proti nadmerným poplatkom za cezhraničné volania z domu. Vďaka týmto dvom opatreniam sú európski spotrebitelia odteraz komplexne chránení pred astronomickými účtami za telefón, keď volajú na akékoľvek číslo v Únii – z domu aj zo zahraničia. Je to jeden z mnohých hmatateľných prínosov digitálneho jednotného trhu.“

Novými pravidlami pre medzinárodné volania sa odstraňujú značné cenové rozdiely, ktoré doteraz panovali v jednotlivých členských štátoch. Štandardná cena za pevné alebo mobilné volania v rámci Únie bola v priemere trikrát vyššia než štandardná cena za domáce volania a štandardná cena za SMS správu v rámci Únie bola viac než dvakrát vyššia ako cena za domácu SMS správu. V niektorých prípadoch môže byť štandardná cena za volanie v rámci Únie až desaťkrát vyššia ako štandardná cena za domáce volanie.

Z nového prieskumu Eurobarometra o medzinárodných volaniach vyplýva, že štyria z desiatich respondentov (42 %) za posledný mesiac kontaktovali niekoho v inom štáte EÚ. 26 % respondentov uviedlo, že na kontaktovanie osoby v inej krajine EÚ použili pevnú linku, mobilný telefón alebo SMS správu.

Telekomunikační operátori v celej EÚ budú musieť informovať spotrebiteľov o nových cenových stropoch. Pravidlá začnú pre všetkých 28 krajín EÚ platiť od 15. mája, pričom čoskoro začnú byť záväzné aj v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku.

Cenové stropy platia len pre volania pre osobnú potrebu, t. j. len pre individuálnych zákazníkov. Na firemných zákazníkov sa táto regulácia cien nevzťahuje, keďže viacero operátorov má pre nich špeciálne, mimoriadne atraktívne ponuky.

Súvislosti

Nové pravidlá v oblasti telekomunikácií pripravujú pôdu pre rozsiahlejšie investície do vysokorýchlostnej konektivity a pre bezproblémové zavedenie sietí 5G v EÚ.

Európsky kódex elektronickej komunikácie (EECC) a nariadenie o orgáne BEREC nadobudli účinnosť v decembri 2018. Zatiaľ čo kódex treba do vnútroštátneho práva transponovať do konca roku 2020, v nariadení o orgáne BEREC sa stanovujú rôzne dátumy uplatňovania. Cenový strop pre medzinárodné volania je prvým spomedzi nových telekomunikačných pravidiel, ktoré začne platiť.

Po tom, ako v júni 2017 došlo k zrušeniu roamingových poplatkov, sú Európania odteraz komplexne chránení pred nadmernými účtami za volania z domu i zo zahraničia.

Viac..  Európsky parlament zvažuje zákaz cielenej reklamy

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Únia odložila najbližšie kolo rokovaní s Austráliou o voľnom obchode

Najbližšie naplánované kolo rokovaní medzi Európskou úniou (EÚ) a Austráliou o voľnom obchode Brusel odložil. …