stavbar
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Hrozí, že hlavná sieť prepájajúca celú EÚ nebude dokončená včas, varujú audítori

Európsky dvor audítorov vykonáva audit podpory EÚ v oblasti cestnej siete prepájajúcej členské štáty a regióny. Audítori budú skúmať, či opatrenia a financovanie Európskej komisie vedú k tomu, že členské štáty pokračujú v dokončovaní siete včas podľa plánu a zlepšujú dopravné spojenie pre občanov.

Audítori uverejnili podkladový dokument k cestám prepájajúcim európske regióny. Podkladové dokumenty k auditom poskytujú informácie o aktuálnej audítorskej úlohe. Slúžia ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o danú politiku alebo programy, ktoré sú predmetom auditu.

Audítori konštatujú, že cesty sú stále hlavným druhom pozemnej dopravy osôb a tovaru v EÚ a pravdepodobne ním zostanú i v dohľadnej budúcnosti. Výstavba ciest a ich väčšia prístupnosť sú tiež dôležité pre stimuláciu hospodárskeho rastu. Podľa údajov z roku 2016 zamestnávala doprava viac než 11 miliónov osôb – vyše 5 % pracovnej sily v EÚ.

V 90. rokoch minulého storočia sa Komisia rozhodla rozvíjať transeurópsku dopravnú sieť (TEN-T), vrátane cestnej infraštruktúry. Jej cieľom je do roku 2030 dokončiť deväť hlavných koridorov zahŕňajúcich asi 40 000 kilometrov ciest od Pobaltia po Atlantický oceán a od Škandinávie po Stredomorie. Tieto koridory majú najvyšší strategický význam pre dosiahnutie cieľov politiky a spadá sem väčšina hlavnej siete. Okrem toho Komisia usiluje o to, aby bola do roku 2050 dokončená súhrnná sieť, ktorá zabezpečí prístupnosť a prepojenosť všetkých regiónov v EÚ.

Finančné prostriedky, ktoré EÚ vyčlenila na cesty v období 2007 – 2020, predstavujú približne 82 mld. EUR a polovica z tejto sumy bola vynaložená na hlavnú a súhrnnú sieť. Najväčšími príjemcami finančných prostriedkov sú krajiny strednej a východnej Európy.

Viac..  Moderné technológie a ekologické novinky zo sveta automobilov

„Finančné prostriedky EÚ v posledných desaťročiach pomohli zlepšiť dopravné spojenia medzi členských štátmi a regiónmi, avšak v cestnej sieti sú stále medzery, chýbajúce prepojenia a úzke miesta,“ uviedol George Pufan, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento audit. „Hrozí, že celá hlavná sieť prepájajúca celú EÚ nebude dokončená včas.“

Dokončená cestná sieť medzi členskými štátmi a v ich regiónoch môže priniesť kratšie cestovné časy pre cestujúcich a tovar a vyššiu kapacitu na lepších cestách. Cestná sieť prepájajúca celú EÚ však stále nie je dokončená. Napríklad členské štáty v strednej a vo východnej Európe nemajú dobré dopravné spojenie z východu na západ, ani nie sú dobre vzájomne prepojené.

Audítori preskúmajú, či hlavná sieť prepájajúca celú EÚ bude dokončená včas a či Komisia dbá na to, aby:

  • národné plány výstavby ciest uprednostňovali včasné dokončenie hlavnej siete a jej
    udržiavanie v dobrom stave,
  • financovanie ciest poskytované EÚ bolo zamerané na jej prioritu, ktorou je dokončenie hlavnej siete.

Vykonajú kontroly v Bulharsku, Českej republike, Poľsku a Španielsku.
Uverejnenie audítorskej správy sa plánuje začiatkom roka 2020.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

bilcik

Vladimír Bilčík: Cestu k normálnemu životu máme už len vo vlastných rukách

Vďaka Európskej únii máme na Slovensku toľko vakcín, aby sa mohol dať zaočkovať každý, kto …