Ukrajina
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ predĺžila svoju poradnú misiu na Ukrajine

Rada predĺžila mandát poradnej misie Európskej únie na Ukrajine (EUAM) do 31. mája 2021. Zároveň schválila rozpočet na nasledujúce dva roky vo výške 54 miliónov EUR, čo predstavuje zvýšenie o viac ako 25 %. Odráža sa v ňom zintenzívnenie činností misie, okrem iného prostredníctvom zriadenia druhej mobilnej jednotky, ktorá bude nasadená na východe a juhovýchode Ukrajiny.

Všeobecným cieľom misie EUAM Ukraine je podporovať Ukrajinu pri rozvoji udržateľných, zodpovedných a účinných bezpečnostných služieb, ktorými sa posilní právny štát. V konečnom dôsledku je tento proces zameraný na obnovenie dôvery ukrajinského ľudu v jeho civilné bezpečnostné služby. Misia podporuje reformu sektora civilnej bezpečnosti v úzkej spolupráci s políciou, inými orgánmi presadzovania práva a súdnictvom, najmä prokuratúrou.

Misia poskytuje strategické poradenstvo ukrajinským orgánom a podporuje ich prostredníctvom operatívnych činností vrátane odbornej prípravy. Misia má päť priorít: 1) riadenie ľudských zdrojov, 2) vyšetrovanie trestných činov, 3) verejný poriadok, 4) spolupráca polície s obyvateľstvom a 5) vymedzenie právomocí. Zameriava sa aj na tri prierezové otázky: ľudské práva a rodovú rovnosť, boj proti korupcii a dobrú správu vecí verejných. EUAM Ukraine napríklad poskytuje pomoc pri realizácii novej koncepcie verejného poriadku a v súčasnosti aj poradenstvo v súvislosti s reformou bezpečnostnej služby a dohľadom parlamentu, ktoré vyplývajú zo zákona o národnej bezpečnosti prijatého v júni 2018.

Viac..  Veronika Remišová: Európska komisia vypočula naše návrhy a zahrnula ich do návrhu novej legislatívy

EUAM Ukraine je neozbrojená nevýkonná civilná misia s ústredím v Kyjeve a regionálnymi pobočkami v Ľvove, Charkove a Odese. Vykonáva aj projekty v celej krajine. Zriadená bola 22. júla 2014. Svoju činnosť začala 1. decembra 2014 a v súčasnosti má vyše 300 zamestnancov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

utecenci

So zvládnutím pandémie koronavírusu môžu mať problém aj utečenecké tábory. Grécko bude potrebovať viac podpory

Členovia výboru EP pre občianske slobody pripomínajú, že situácia v gréckych utečeneckých táboroch si vyžaduje …