ludske prava
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Rada prijala výročnú správu EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2018

V správe sa uvádza, že EÚ v roku 2018 naďalej stála v čele úsilia o ochranu a presadzovanie ľudských práv v rýchlo sa meniacom geopolitickom prostredí. EÚ sa zapájala na celom svete do činností v súlade s cieľmi stanovenými v akčnom pláne EÚ pre ľudské práva a demokraciu na roky 2015 – 2019. Rada uznala, že tento akčný plán slúži ako nástroj presadzovania programu zameraného na ľudské práva v premenlivom a nepredvídateľnom svete.

Rok 2018 bol rokom 70. výročia Všeobecnej deklarácie ľudských práv a EÚ počas neho naďalej dôrazne podporovala presadzovanie a ochranu ľudských práv ako základ multilateralizmu, čo má mimoriadny význam v čase, keď sa na celom svete objavujú závažné negatívne trendy týkajúce sa ľudských práv a demokracie.

V roku 2018 vzrástol počet prípadov vyhrážok a porušovania ľudských práv novinárov a iných mediálnych pracovníkov, čo viedlo k ďalšiemu zmenšovaniu priestoru pre slobodnú žurnalistiku. EÚ v súlade s prioritami Globálnej stratégie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie naďalej dôrazne vystupovala proti akémukoľvek neodôvodnenému obmedzovaniu práv na slobodu združovania a pokojného zhromažďovania.

Viac..  Praha vyhostí 18 ruských diplomatov v spojitosti s výbuchom muničných skladov v roku 2014

Vo výročnej správe za rok 2018 sa tiež konštatuje, že uplynulý rok nebol len rokom výziev a neúspechov v oblasti ľudských práv, ale že došlo aj k pozitívnym zmenám. V roku 2018 sa EÚ usilovala identifikovať a podporovať pozitívne príbehy v oblasti ľudských práv, pričom vychádzala z vízie Agendy 2030 založenej na ľudských právach. Iniciatíva pod vedením EÚ s názvom „Pozitívne príbehy o ľudských právach“, ktorá sa začala realizovať na 73. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) a ktorej cieľom je vytvoriť účinný nástroj pre pozitívne zmeny v budúcnosti, sa stretla so širokým medziregionálnym ohlasom.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …