Ansip
Podpredseda pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip. PHOTO: © European Union.

GDPR po roku: Ako sa EÚ vysporiadala so zmenami?

Dňa 25. mája 2019 oslávime prvý rok od vstupu do platnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Podpredseda pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip a komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová pri tejto príležitosti uviedli:

„Dňa 25. mája si pripomíname výročie zavedenia nových európskych pravidiel o ochrane údajov – všeobecného nariadenia o ochrane údajov, bežne označovaného aj skratkou GDPR. Tieto prelomové pravidlá nielenže pripravili Európu na digitálnu éru, ale zároveň sa stali referenčným bodom pre celý svet.

Hlavným cieľom pravidiel je posilniť postavenie ľudí a pomôcť im získať väčšiu kontrolu nad svojimi osobnými údajmi. To sa podarilo, pretože ľudia začínajú využívať svoje nové práva a viac ako tretina Európanov už o tomto nariadení počula.

Spoločnosti zas vítajú možnosť používať jeden súbor pravidiel platný v celej Únii. Doladili všetko v súvislosti s údajmi a výsledkom je vyššia bezpečnosť údajov a vzťah s klientmi založený na dôvere.

Nariadenie GDPR poskytlo orgánom prostriedky na boj proti porušovaniu predpisov. Novovytvorený Európsky výbor pre ochranu údajov napríklad už po roku fungovania zaregistroval viac ako 400 cezhraničných prípadov z celej Európy. Svedčí to o ďalšom prínose nariadenia GDPR, keďže ochrana údajov sa nekončí na hraniciach jednotlivých štátov.

Ľudia sú čoraz informovanejší, čo je veľmi povzbudzujúce. Z nových údajov vyplýva, že takmer šesť z desiatich ľudí vie, že v ich krajine existuje orgán pre ochranu osobných údajov. Ide o výrazný nárast, keďže v roku 2015 to vedeli len štyria z desiatich. Orgány pre ochranu osobných údajov zohrávajú nenahraditeľnú úlohu pri vykonávaní nariadenia GDPR v praxi.

Tento nový právny predpis sa stal regulačným východiskom, ktoré formuje reakciu Európy v mnohých ďalších oblastiach. Prísne pravidlá ochrany osobných údajov pomáhajú rozvíjať naše politiky a technológie počínajúc umelou inteligenciou, rozvojom sietí 5G až po nenarušiteľnosť volieb, a to na základe dôvery ľudí.

Zásady ukotvené vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov prenikajú aj za hranice Európy. Od Čile po Japonsko, od Brazílie po Južnú Kóreu, od Argentíny po Keňu sledujeme vznik nových zákonov o ochrane osobných údajov,

ktoré sú postavené na silných zárukách, vymáhateľných individuálnych právach a nezávislých dozorných orgánochTáto vzostupná konvergencia ponúka nové príležitosti na podporu tokov údajov založených na dôvere a bezpečnosti.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov zmenilo situáciu v Európe aj mimo nej. Dodržiavanie predpisov je však dynamický proces, ktorý sa nedeje zo dňa na deň. Našou kľúčovou prioritou v nasledujúcich mesiacoch je zabezpečiť riadne a rovnaké vykonávanie v členských štátoch. Vyzývame členské štáty, aby dodržiavali literu a ducha všeobecného nariadenia o ochrane údajov s cieľom vytvoriť predvídateľné prostredie a zabrániť zbytočnej záťaži pre zainteresované strany, najmä MSP. Takisto budeme pokračovať v úzkej spolupráci s Európskym výborom pre ochranu údajov a s vnútroštátnymi orgánmi pre ochranu údajov, ako aj s podnikmi a občianskou spoločnosťou v záujme vyriešenia najpálčivejších otázok a uľahčenia vykonávania nových pravidiel.“

Súvislosti

Viac..  Miriam Lexmann: Kuba si zaslúži zvýšenú pozornosť zo strany Európskej únie aj Slovenska

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov je jednotný súbor pravidiel založených na spoločnom prístupe EÚ k ochrane osobných údajov, ktoré sú priamo uplatniteľné v členských štátoch. Posilňuje dôveru, keďže poskytuje jednotlivcovi kontrolu nad svojimi osobnými údajmi, a zároveň zaručuje voľný tok osobných údajov medzi členskými štátmi EÚ. Ochrana osobných údajov je v Európskej únii základným právom.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov sa uplatňuje od 25. mája 2018. Takmer všetky členské štáty odvtedy prispôsobili svoje vnútroštátne právne predpisy v zmysle nariadenia GDPR. Za presadzovanie nových pravidiel sú zodpovedné vnútroštátne orgány pre ochranu údajov a túto činnosť dokážu lepšie koordinovať vďaka novým mechanizmom spolupráce a Európskemu výboru pre ochranu údajov. Vydávajú usmernenia o kľúčových aspektoch nariadenia GDPR, ktoré majú podporiť vykonávanie nových pravidiel.

Na podujatí, ktoré sa bude konať 13. júna, Komisia preskúma prvý rok uplatňovania všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Ako sa stanovuje v nariadení, Komisia podá správu o uplatňovaní nových pravidiel v roku 2020.

Zverejnené budú aj prvé výsledky osobitného prieskumu Eurobarometra o ochrane údajov, v rámci ktorého sa zhromaždili názory viac ako 27 000 ľudí z celej EÚ. Európska komisia zverejní úplné výsledky Eurobarometra pri príležitosti výročného podujatia, ktoré sa uskutoční 13. júna.

 

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Aspoň jednu dávku vakcíny dostalo 70 % dospelých občanov únie, oznámila EK

Sedemdesiat percent dospelých v Európskej únii (EÚ) dostalo aspoň jednu dávku vakcíny proti koronavírusu. V …