burza
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ zavedie zjednodušené pravidlá pre finančné derivátové produkty a zúčtovanie

EÚ čoskoro zavedie zjednodušené pravidlá pre nefinančné protistrany, malé finančné protistrany a dôchodkové fondy využívajúce finančné derivátové produkty.

Rada prijala nariadenie, ktorým sa zlepšuje súčasný regulačný rámec vzťahujúci sa na trh s mimoburzovými (OTC) derivátmi.

Nariadenie o infraštruktúre európskych trhov (EMIR) prijaté v roku 2012 je jedným z európskych regulačných opatrení reagujúcich na finančnú krízu, pričom konkrétne rieši problémy, ktoré sa počas finančnej krízy v rokoch 2007 – 2008 vyskytli vo fungovaní trhu s OTC derivátmi.

Nariadením, ktoré ministri prijali, sa mení a zjednodušuje EMIR s cieľom riešiť neprimerané náklady na dodržiavanie predpisov, otázky transparentnosti a nedostatočný prístup niektorých protistrán k zúčtovaniu.

Zavádza sa ním najmä nová kategória „malých finančných protistrán“, ktoré budú oslobodené od povinnosti zúčtovávať svoje transakcie prostredníctvom centrálnej protistrany, naďalej však budú podliehať povinnostiam v oblasti zmierňovania rizík. Zúčtovacie povinnosti sa obmedzia aj pre menšie nefinančné protistrany. Nariadením sa okrem toho predlžuje dočasná výnimka zo zúčtovacej povinnosti pre systémy dôchodkového zabezpečenia, a to o ďalšie dva roky (a je možné ju ešte dvakrát predĺžiť o ďalší rok).

Viac..  Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Aktualizovanými pravidlami sa zjednodušujú aj súčasné oznamovacie povinnosti s cieľom zlepšiť kvalitu oznamovaných údajov, zabezpečiť účinnejší dohľad a zlepšiť prístup k zúčtovaniu odstránením existujúcich zbytočných prekážok.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …