burza
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ zavedie zjednodušené pravidlá pre finančné derivátové produkty a zúčtovanie

EÚ čoskoro zavedie zjednodušené pravidlá pre nefinančné protistrany, malé finančné protistrany a dôchodkové fondy využívajúce finančné derivátové produkty.

Rada prijala nariadenie, ktorým sa zlepšuje súčasný regulačný rámec vzťahujúci sa na trh s mimoburzovými (OTC) derivátmi.

Nariadenie o infraštruktúre európskych trhov (EMIR) prijaté v roku 2012 je jedným z európskych regulačných opatrení reagujúcich na finančnú krízu, pričom konkrétne rieši problémy, ktoré sa počas finančnej krízy v rokoch 2007 – 2008 vyskytli vo fungovaní trhu s OTC derivátmi.

Nariadením, ktoré ministri prijali, sa mení a zjednodušuje EMIR s cieľom riešiť neprimerané náklady na dodržiavanie predpisov, otázky transparentnosti a nedostatočný prístup niektorých protistrán k zúčtovaniu.

Zavádza sa ním najmä nová kategória „malých finančných protistrán“, ktoré budú oslobodené od povinnosti zúčtovávať svoje transakcie prostredníctvom centrálnej protistrany, naďalej však budú podliehať povinnostiam v oblasti zmierňovania rizík. Zúčtovacie povinnosti sa obmedzia aj pre menšie nefinančné protistrany. Nariadením sa okrem toho predlžuje dočasná výnimka zo zúčtovacej povinnosti pre systémy dôchodkového zabezpečenia, a to o ďalšie dva roky (a je možné ju ešte dvakrát predĺžiť o ďalší rok).

Viac..  Slovensko patrí medzi štvoricu krajín Európy, kde ľudia najviac pociťujú dopady pandémie na financie

Aktualizovanými pravidlami sa zjednodušujú aj súčasné oznamovacie povinnosti s cieľom zlepšiť kvalitu oznamovaných údajov, zabezpečiť účinnejší dohľad a zlepšiť prístup k zúčtovaniu odstránením existujúcich zbytočných prekážok.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Únia odložila najbližšie kolo rokovaní s Austráliou o voľnom obchode

Najbližšie naplánované kolo rokovaní medzi Európskou úniou (EÚ) a Austráliou o voľnom obchode Brusel odložil. …