V najvacsej vinnej pivnici v Europe - v moldavskom meste Milestii Mici - Foto KRES
V najväčšej vínnej pivnici v Európe - v moldavskom meste Milestii Mici - Foto KRES. Foto: KRES PrF UP.

Mladí ľudia z ČR, SR a Moldavska budú diskutovať o odhalení falošných správ na internete, ako aj o podpore projektov mládeže zo strany EÚ

Po štyroch rokoch vycestujú študenti a študentky z Univerzity Palackého opäť do Moldavska, aby tam obohatili svoje teoretické vedomosti o praktické skúsenosti z obalsti rozvojovej spolupráce. V teréne navštívia konkrétne projekty SR, ČR, EÚ, ako aj vybraných medzinárodných organizácií. Po návrate z exkurzie potom budú doma šíriť osvetu – prostredníctvom besied, vzdelávacích aktivít a mediálnych výstupov.

Moldavsko patrí medzi programové krajiny českej aj slovenskej oficiálnej rozvojovej spolupráce (ODA). Práve do tohto štátu sa preto v prvej polovici júna vyberú študenti a študentky Katedry rozvojových a environmentálnych štúdií (KRES) Univerzity Palackého. Počas exkurzie budú mladí ľudia z Olomouca priamo v teréne konfrontovať svoje teoretické vedomosti s praktickými ukážkami realizácie rozvojových projektov českých a slovenských organizácií Člověk v tísni, Človek v ohrození, Charita či ADRA, ktoré boli financované prostredníctvom grantov Českej rozvojovej agentúry (ČRA, CzechAid), ďalej SlovakAid alebo dokonca EuropeAid.

Osláviť desať rokov Východného partnerstva

Študenti a študentky KRES uvidia praktické poľnohospodárske, sociálne aj zdravotnícke projekty, ďalej aktivity podpory rozvoja kapacít miestnych samospráv a malých komunít, a tiež projekty v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti.
V týchto dňoch navyše oslavuje Východné partnerstvo (projekt, iniciovaný Európskou úniou v rámci európskej susedskej politiky) desiate výročie od svojho vzniku. Moldavsko je jedným zo šestice štátov, ktoré sú združené v tejto iniciatíve. Preto sa otázky študentov a študentiek Medzinárodných rozvojových štúdií budú tiež orientovať na plány Východného partnerstva do ďalšej dekády, vzťahy EÚ a Moldavska, ekonomický rozvoj, reformné a demokratizačné procesy, ako aj na možné rozšírenie EÚ. Skupina z Olomouca preto navštívi Delegáciu EÚ v Kišiňove, ktorú momentálne vedie slovenská diplomat – pán Peter Michalko.

Rovesnícke učenie a zdieľanie v praxi

V rámci programu terénnej exkurzie navštívia študenti a študentky okrem Delegácie EÚ v Moldavsku, pravdepodobne aj kancelárie Transparency International, Freedom House, National democratic institute, UNDP (Rozvojový program OSN) alebo UN Woman a bude sa veľa diskutovať o úlohe občianskej spoločnosti a neziskových, ale aj medzinárodných organizácií pri budovaní mieru a medzikultúrneho dialógu v tomto regióne. Nevynechajú tiež diskusie so zástupcami a rozvojovými diplomatmi Veľvyslanectiev ČR a SR v Moldavsku.

Viac..  Tento týždeň v Europarlamente - praktiky Facebooku, Cena európskeho občana, Agentúra EÚ pre azyl

So svojimi rovesníkmi z miestnych organizácií a zo škôl sa účastníci a účastníčky študijnej cesty budú baviť na tému programov a príležitostí pre mládež, podpory občianskej participácie, zamestnanosti a vytvárania pracovných príležitostí. Za zmienku bude stáť určite zdieľanie skúseností z Európskej dobrovoľníckej služby či z obľúbených študijných pobytov vďaka programu Erasmus+.

Diskusia sa dotkne tiež nedávnych volieb do Európskeho parlamentu, ale aj príkladov odhaľovania deziformací a falošných správ na internete, ktoré sa snažia manipulovať s verejnou mienkou v krehkej demokracii, akou Moldavsko je.

Okrem samotnej exkurzie dôležitá i príprava a ponávratové aktivity

Niečo podobného už táto olomoucká katedra zorganizovala v roku 2015, a ohlas aj záujem verejnosti o prezentácie mladých po ich návrate z Moldavska bol skvelý. Tohtoročná exkurzia je súčasťou projektu globálneho rozvojového vzdelávania: „Rozvojová spolupráca na vlastné oči“, pričom nie je orientovaná len na hlavné mesto Kišiňov, ale študenti a študentky vycestujú aj do eko-dediny Riscova, do miest Komrat, Soroca, Saharna, Vulcanesti, Marculesti, Telenesti, a uvidia tiež unikátnu vinársku atrakciu regiónu v Milestii Mici. Exkurzia je spolufinancovaná Českou rozvojovou agentúrou.

V týchto dňoch prebieha intenzívna príprava na spomínanú exkurziu, pričom mentoring a podpora mladých zo strany troch pedagogičiek KRES bude dôležitá aj po ukončení samotnej cesty. Počas exkurzie budú pravidelne prebiehať reflexie a nadväzovanie poznatkov, získaných z terénu, priamo na teoretické vedomosti z výučby. Pod vedením profesionálnej žurnalistky budú naviac študenti a študentky po návrate z cesty pretavovať svoje skúsenosti z Moldavska do konkrétnych výstupov – osvetového, edukatívneho či mediálneho charakteru. Budú pritom aplikovať poznatky, nadobudnuté počas prípravného workshopu rozvojovej žurnalistiky.

Autor: Dr. Božena Markovič Baluchová.

Privitanie ucastnikov a ucastnicok KRES exkurzie mladymi ludmi vo Vulkaneti - Foto KRES
Privítanie účastníkov a účastníčok KRES exkurzie mladými ľudmi vo Vulkaneti. Foto: KRES PrF UP.
Z exkurzie KRES do Moldavska v roku 2015 - Foto KRES
Z exkurzie KRES do Moldavska v roku 2015. Foto: KRES PrF UP.
V ramci exkurzie KRES do Moldavska sa vyprava pozrie do miest i na vidiek - Foto KRES
V rámci exkurzie KRES do Moldavska sa výprava pozrie do miest i na vidiek. Foto: KRES PrF UP.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

cestovanie

Nórsko a Česko zaradili Slovensko medzi červené krajiny

Česká republika a Nórsko zaradili od pondelka 4. októbra Slovensko medzi krajiny s vysokým rizikom …