Moscovici
Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici. PHOTO: © European Union.

Nový nástroj EÚ pomôže členským štátom rýchlejšie odhaliť podvody s DPH

Členské štáty si budú môcť vďaka tomuto novému systému navzájom promptne vymieňať údaje o DPH a spoločne ich spracúvať, čo povedie k skoršiemu odhaleniu podozrivých sietí.

Týmto novým nástrojom je analýza transakčných sietí (z angl. Transaction Network Analysis, TNA). Prichádza v čase, keď sa v médiách opäť objavili reportáže odhaľujúce obrovské škody, ktoré kriminálne skupiny podvodmi s DPH páchajú na verejných financiách a obohacujú sa tak na úkor čestných daňovníkov. Súčasťou nepretržitého úsilia Komisie je zaviesť moderný systém DPH odolný voči podvodom. 

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v tejto súvislosti povedal: Podvody s DPH sú dnes jedným z hlavných problémov našich verejných financií. Odstránenie tejto trestnej činnosti by malo byť pre vlády členských krajín Únie na prvom mieste.Vďaka tomuto novému nástroju môžu príslušné orgány rýchlejšie odkryť podozrivú činnosť a zasiahnuť. Napredujeme. Nemení to však nič na tom, že stále potrebujeme zrealizovať hlbšiu a zásadnejšiu reformu systému DPH v EÚ. Tá zaručí, že náš systém DPH si poradí s obrovským objemom obchodu, ktorý prebieha v celej Únii. “

Na podvod s DPH stačí len chvíľka. Členské štáty preto musia mať k dispozícii nástroje, ktoré im umožnia konať čo najrýchlejšie a najúčinnejšie. Nástroj TNA, ktorý členské štáty začali používať, umožní daňovým orgánom rýchly a jednoduchý prístup k informáciám o cezhraničných transakciách. Budú tak môcť promptne zasiahnuť, keď sa objaví upozornenie na potenciálny podvod s DPH.  

Tento nástroj vznikol vďaka úzkej spolupráci medzi členskými štátmi a Komisiou. Umožní aj oveľa užšiu spoluprácu v rámci siete odborníkov EÚ na boj proti podvodom (tzv. Eurofisc) pri spoločnej analýze informácií, vďaka ktorej bude možné odhaliť a zachytiť kolotočové podvody tak rýchlo a účinne, ako sa len dá. Zároveň zintenzívni spoluprácu a výmenu informácií medzi daňovými úradníkmi členských štátov. Úradníci združení v sieti Eurofisc tak budú môcť overovať informácie ich porovnaním so záznamami v registroch trestov, s databázami a informáciami, ktorými disponuje Europol a Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), a koordinovať cezhraničné vyšetrovania.

Úradníci členských štátov zodpovední za boj proti podvodom a zapojení do projektu TNA sa v týchto dňoch stretli, aby sa dohodli na tom, ako bude nástroj fungovať a ako sa budú získané informácie ďalej využívať.

Viac..  EÚ: Nájomné od roku 2010 vzrástlo o 18 %, ceny domov o 49 %

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima

EÚ vyzve všetky strany, aby podnikli konkrétne kroky s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°C

Európska komisia (EK) vyzve na 27. konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy (COP27), …

Consent choices