fajcenie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Komisia: Spojme svoje úsilie, aby sa fajčenie stalo minulosťou


Vyhlásenie komisára pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenisa Andriukaitisa pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku: Spojme svoje úsilie, aby sa fajčenie stalo minulosťou

Dňa 31. mája sa pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku snažíme zvyšovať povedomie o škodlivých a smrteľných účinkoch fajčenia a požívania tabakových výrobkov. Celkové čísla sú šokujúce: každý rok na následky požívania tabaku vo svete zomrie viac než sedem miliónov ľudí. Je to jeden z hlavných dôvodov, prečo EÚ a jej členské štáty aktívne podporujú celosvetovú dohodu v oblasti zdravia, konkrétne Rámcový dohovor o kontrole tabaku, ktorý vypracovala Svetová zdravotnícka organizácia.

Konzumácia tabaku je zďaleka najväčším zdravotným rizikom, ktorému sa dá vyhnúť, a zároveň najčastejšou príčinou predčasných úmrtí v EÚ, ktorá má na svedomí takmer 700 000 úmrtí ročne. Nie je to len obyčajné číslo, pretože ide o našich rodinných príslušníkov, priateľov či kolegov. Znepokojuje ma najmä fakt, že medzi mládežou sa rozmáha vaping (vdychovanie vodnej pary) a rôzne nové produkty, ako napríklad zahrievané tabakové výrobky a elektronické cigarety, ktoré sa čoraz viac predávajú na základe zavádzajúcich tvrdení. Fajčí 29 % mladých Európanov vo veku 15 – 24 rokov. Koľkí z nich používajú tieto alternatívne produkty, ktoré poškodzujú mladé pľúca?

EÚ usilovne pracuje na ochrane občanov pred nebezpečnými účinkami požívania tabaku. Dňa 20. mája začal fungovať jeden z kľúčových prvkov v boji EÚ proti nezákonnému obchodovaniu s tabakovými výrobkami – európske systémy sledovateľnosti a bezpečnostných prvkov pre tabakové výrobky. Znamená to, že spotrebitelia čoskoro na baleniach nájdu nové označenia sledovateľnosti, ako aj požadované bezpečnostné prvky. Označenia sledovateľnosti umožnia vnútroštátnym orgánom vyhľadávať a sledovať pohyby tabakových balení v rámci legálneho dodávateľského reťazca v EÚ. Na základe bezpečnostných prvkov budú môcť verejné orgány a občania takisto zistiť, či je tabakový výrobok na trhu pravý alebo nelegálny.

Systém sledovateľnosti a bezpečnostných prvkov pre tabakové výrobky dopĺňa ďalšie kľúčové opatrenia, ktoré EÚ prijala na boj proti požívaniu tabaku, ako je regulácia tabakových výrobkov, obmedzenie cezhraničnej reklamy na tieto výrobky, ich propagácie a sponzorstva, podpora členských štátov pri vytváraní prostredia bez dymu a regulácia daní z tabakových výrobkov. Na baleniach tabakových výrobkov sa v súčasnosti nachádzajú veľké grafické zdravotné varovania. Takisto sme zakázali propagačné a zavádzajúce prvky, zaviedli sme prísnejšiu reguláciu zložiek tabakových výrobkov vrátane zákazu výrobkov s príchuťami, ktorý začne platiť 20. mája 2020, a prijali sme prvý regulačný rámec pre elektronické cigarety. Niektoré krajiny EÚ idú ešte ďalej a zavádzajú neutrálne balenia. Niekoľko ďalších krajín sa takisto vydáva touto cestou. S hrdosťou môžem uviesť, že sme včas splnili všetky požiadavky stanovené v smernici o tabakových výrobkoch, a to aj pokiaľ ide o zriadenie systému podávania správ o výrobkoch a poradnej skupiny, ktorá sa zaoberá príchuťami.

Viac..  Komisia navrhla zákaz ochutených zahrievaných tabakových výrobkov

Spoločným cieľom všetkých týchto opatrení je pomôcť fajčiarom, aby prestali fajčiť, resp. pomôcť ľuďom, aby fajčiť vôbec nezačali. Keďže 93 % fajčiarov začne fajčiť pred dovŕšením veku 26 rokov, zameriavame sa najmä na prevenciu u mladých ľudí.

Vieme, že fajčenie ako rizikový faktor súvisiaci so životným štýlom zvyšuje pravdepodobnosť rakoviny a kardiovaskulárnych ochorení. Priamo znižuje kvalitu života a očakávanú dĺžku života občanov, má negatívny vplyv na štátne systémy zdravotnej a sociálnej starostlivosti a ohrozuje aj budúcu pracovnú silu.

Spolieham sa teda na to, že k dosiahnutiu našich spoločných cieľov prispejú všetky členské štáty EÚ. Potrebujeme silnú kontrolu tabaku na všetkých úrovniach, a preto kladiem osobitný dôraz na silný dohľad nad trhom a presadzovanie právnych predpisov. Takisto musíme reagovať na nové výzvy, ktoré predstavujú napríklad nové typy tabakových výrobkov. Tak sa teda pusťme do práce!

Správa je publikovaná v originálnom znení, bez redakčných úprav.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

nicholsonova

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Hľadá sa podpora na vyslovenie nedôvery Európskej komisii. Kvôli Poľsku

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …