hnojivo
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ prijala nové pravidlá v oblasti produktov na hnojenie

EÚ prijíma nové pravidlá v oblasti uvádzania produktov na hnojenie na trh EÚ. Rada prijala nariadenie, ktorým sa harmonizujú požiadavky na hnojivá vyrábané v EÚ z fosforečných minerálov a z organických alebo druhotných surovín, čím sa otvárajú nové možnosti ich výroby a predaja vo veľkom rozsahu. V nariadení sa stanovujú harmonizované limity pre rôzne kontaminanty, napríklad kadmium, obsiahnuté v minerálnych hnojivách.

“Na základe nových pravidiel sa v EÚ budú môcť voľne predávať iba hnojivá, ktoré spĺňajú požiadavky a normy vysokej kvality a bezpečnosti v celej EÚ. Keďže kontaminanty vo fosforečných produktoch EÚ určených na hnojenie (napríklad kadmium) môžu predstavovať riziko pre zdravie ľudí, zvierat či rastlín a tiež pre bezpečnosť alebo životné prostredie, obsah takýchto znečisťujúcich látok sa podľa nových pravidiel obmedzil. Novými pravidlami sa podporí výroba a používanie fosforečných hnojív, ktoré majú nízky obsah kadmia, a organických hnojív a poľnohospodári zameraní na poľnohospodárstvo šetrnejšie k životnému prostrediu tak budú mať väčší výber,” uviedol Niculae BĂDĂLĂU, rumunský minister hospodárstva.

Na to, aby sa produkty na hnojenie z EÚ s označením CE mohli voľne pohybovať na vnútornom trhu EÚ, budú podľa nariadenia musieť spĺňať určité požiadavky. Medzi ne patria povinné maximálne množstvá kontaminantov, používanie vymedzených kategórií komponentných materiálov a požiadavky na označovanie.

Viac..  Komisia prijala opatrenie na zvýšenie peňažného toku poľnohospodárov

Výrobcovia hnojív bez označenia CE ich budú stále môcť predávať na svojom vnútroštátnom trhu.

Nové nariadenie, ktorým sa nahradí súčasné nariadenie o hnojivách z roku 2003, sa týka všetkých typov hnojív (minerálne a organické hnojivá, pôdne pomocné látky, pestovateľské substráty atď.).

Ďalšie kroky

Nariadenie je ešte potrebné podpísať a uverejniť v Úradnom vestníku EÚ. Účinnosť nadobudne dvadsiatym dňom po jeho uverejnení. Začne sa uplatňovať po troch rokoch od nadobudnutia jeho účinnosti.

Kontext

Komisia predložila svoj návrh v marci 2016 ako súčasť akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo. Jedným z jeho hlavných cieľov je podporiť rozsiahlu výrobu hnojív z domácich organických alebo druhotných surovín v súlade s modelom obehového hospodárstva, a to premenou odpadu na živiny pre plodiny.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Aspoň jednu dávku vakcíny dostalo 70 % dospelých občanov únie, oznámila EK

Sedemdesiat percent dospelých v Európskej únii (EÚ) dostalo aspoň jednu dávku vakcíny proti koronavírusu. V …