otec
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Návrh opozície týkajúci sa otcov na materskej, znevýhodňuje osamelé matky, tvrdí ministerstvo práce

BRATISLAVA / Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny tvrdí, že návrh opozície na spresnenie podmienok nároku na materské dávky pre otcov znevýhodňuje osamelé matky. Podľa rezortu by totiž otcovia po prevzatí dieťaťa do starostlivosti a poberania materskej, nechávali starostlivosť aj tak na matky.

Legislatívny návrh na spresnenie podmienok nároku na materské dávky pre otcov, predložili do parlamentu nezaradení poslanci NR SR Jozef Mihál a Simona Petrík. Podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny návrh znevýhodňuje osamelé matky. “Ešte vo väčšej miere ako dnes by tento návrh spôsobil, že väčšina otcov by po prevzatí dieťaťa do starostlivosti zabezpečovala starostlivosť počas poberania materského vlastne opäť prostredníctvom matky,”upozornil hovorca ministerstva práce a sociálnych vecí Michal Stuška. Matka by tak podľa neho bola zabezpečená materskou dávkou, na ktorú by mal nárok otec, ďalších 28 týždňov. “Takúto možnosť by však nemohli využiť osamelé matky, ktoré by síce rovnako zabezpečovali starostlivosť počas uvedeného obdobia, avšak po väčšinu tohto obdobia by mali nárok iba na rodičovský príspevok,” tvrdí.

Takéto videnie je podľa hovorcu rezortu práce a sociálnych vecí v zásadnom rozpore so samotným účelom materského, najmä vo vzťahu k posilňovaniu možnosti zosúlaďovania rodičovských povinností, ktorý viedol k výraznému posilneniu nárokov na materské práve smerom k otcom. “Ako je známe, v tak širokých a flexibilných podmienkach v prospech rodín je Slovensko na špici Európy, podobné návrhy by však spôsobili pravý opak a viedli by k čisto formálnemu predstieraniu naplnenia pôvodne deklarovaných úmyslov,” uviedol hovorca k návrhu od opozičných poslancov.

Materská ako príjem

Prevzatie definície starostlivosti o dieťa zo systému štátnej sociálnej podpory -rodičovského príspevku do systému sociálneho poistenia -materského, bez hlbšej analýzy problematiky považuje rezort práce a sociálnych vecí za veľmi povrchný prístup v snahe riešiť túto tému. “Návrh vôbec neakceptuje odlišnosť týchto systémov, čiže podstatu poistného a systému štátnej sociálnej podpory, odlišnosti podmienok nároku na rodičovský príspevok a materské, ktoré nie je vhodné ľubovoľne kombinovať,” tvrdí Stuška. Návrhom od poslancov Mihála a Petrík by sa podľa neho z dávky sociálneho poistenia, ktorá má slúžiť ako náhrada príjmu poistenca, stala dávka sociálnej podpory, ktorej účelom je zvýšiť príjem rodiny v určitej sociálnej situácii.

“Účelom materského je kompenzácia straty príjmu zo zárobkovej činnosti konkrétneho poistenca, ku ktorej dochádza v dôsledku tehotenstva alebo starostlivosti o dieťa. Z čoho jasne vyplýva, že sa vyžaduje skutočná starostlivosť o dieťa, ktorá nepochybne vedie ku strate, prípadne zníženiu príjmu zo zárobkovej činnosti,” dodal Stuška.

Jozef Mihál a Simona Petrík navrhujú od začiatku budúceho roka spresniť podmienky nároku na materské dávky pre otcov. Podľa návrhu novely zákona o sociálnom poistení by otcovia spĺňali podmienku riadnej starostlivosti o dieťa aj vtedy, ak so starostlivosťou o dieťa otcovi pomáha iná plnoletá fyzická osobaalebo dieťa navštevuje jasle.

Viac..  Priemysel EÚ v septembri medziročne vzrástol o 5 %

Význam novely zákona

“Navrhujeme použiť rovnakú formuláciu ako je uvedená v zákone o rodičovskom príspevku. Ak sú uvedené podmienky akceptovateľné v prípade splnenia nároku na poskytnutie rodičovského príspevku, neexistuje legitímny dôvod, aby neboli akceptované v prípade nároku na materské,” uviedli opoziční poslanci. Otcovia detí do troch rokov by tak mohli dostávať materskú dávku zo Sociálnej poisťovne aj popri pracovnej činnosti.

Novelou zákona dvojica opozičných poslancov reaguje na to, že Sociálna poisťovňa v ostatnom období vo viacerých prípadoch nepriznala materské otcom, ktorí po dohode s matkou prevzali staroslivosť o dieťa. Sociálna poisťovňa podľa nich v týchto prípadoch argumentuje tým, že otec nemôže zabezpečovať riadnu starostlivosť o dieťa, ak má súčasne akýkoľvek iný druh príjmu. Upozorňujú na to, že definícia riadnej starostlivosti o dieťa v tejto súvislosti v súčasnom znení zákona o sociálnom poistení absentuje. “Preto možno považovať výklad Sociálnej poisťovne v danom prípade, a tým pádom aj jej súvisiacu rozhodovaciu činnosť, za svojvoľnú,” tvrdia Mihál a Petrík.

Čerpanie materskej prešetroval inšpektorát práce

Nárok na materskú dávku si počas minulého roka v Sociálnej poisťovni uplatnilo takmer 13,1 tis. otcov. “Manuálnym spracovaním bolo zistené, že tretina otcov mala súbežne uzatvorený iný pracovný pomer a matka nenastúpila do zamestnania,” uvádza sa v správe o plnení akčného plánu boja proti zneužívaniu sociálneho systému a podvodom v Sociálnej poisťovni. Predstieranie splnenia podmienok na čerpanie dávok otcom dieťaťa bolo podľa poisťovne v určitých prípadoch prešetrované v spolupráci s príslušnými inšpektorátmi práce. “Z celkového počtu uplatnených nárokov nebolo priznaných 103 nárokov na materské, a to z dôvodu, že otec neprevzal dieťa do starostlivosti,” konštatuje sa v materiáli. Otcovia dostali v minulom roku materské dávky v celkovej sume takmer 52 mil. eur.

Otec dieťaťa má nárok na materskú dávku najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu matky. Materskú dávku môže otec dostávať 28 týždňov, pričom túto možnosť musí využiť najneskôr do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. Otec však musí byť v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti nemocensky poistený najmenej 270 dní.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

lockdown

AKTUÁLNE: Slovensko vstupuje do dvojtýždňového lockdownu. Od polnoci začne platiť núdzový stav

Vláda schválila návrh na vyhlásenie núdzového stavu, ktorý bude platiť od dnešnej polnoci 90 dní. …