Mariya Gabriel
Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Mariya Gabriel. PHOTO: © European Union.

EÚ vybrala osem lokalít pre superpočítače svetovej triedy


Z celej EÚ bolo vybraných osem lokalít pre superpočítačové centrá, kde sa umiestnia prvé európske superpočítače. Tie budú európskych výskumníkov, priemysel a podniky podporovať pri vývoji nových aplikácií v mnohých rôznych oblastiach od vývoja liečiv a nových materiálov až po boj proti zmene klímy

Prišiel veľký krok k tomu, aby sa Európa stala svetovo špičkovým superpočítačovým regiónom – spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku (EuroHPC) vybral 8 lokalít pre superpočítačové centrá v ôsmich rôznych členských štátoch, kde sa umiestnia nové vysokovýkonné počítačové zariadenia. Hostiteľskými mestami budú Sofia (Bulharsko), Ostrava (Česko), Kajaani (Fínsko), Boloňa (Taliansko), Bissen (Luxembursko), Minho (Portugalsko), Maribor (Slovinsko) a Barcelona (Španielsko). Tieto centrá podporia vývoj významných aplikácií v oblastiach ako personalizovaná medicína, vývoj liekov a materiálov, bioinžinierstvo, predpovede počasia a zmena klímy. Celkovo bude do konzorcií prevádzkujúcich tieto centrá zapojených 19 z 28 krajín spoločného podniku. Spolu s prostriedkami EÚ majú celkový rozpočet 840 miliónov eur. Konkrétne podmienky financovania nových superpočítačov budú spresnené v hostiteľských dohodách, ktoré sa podpíšu čoskoro.

Podpredseda pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip vyhlásil: Tieto lokality sprístupnia našim výskumníkom superpočítače svetovej triedy – zdroj strategického významu pre budúcnosť európskeho priemyslu. Svoje dáta budú môcť spracovať v EÚ, takže nebudú musieť hľadať mimo nej. Pre Európu je to veľký krok na ceste na ďalšiu úroveň výpočtovej kapacity; pomôže nám napredovať v technológiách budúcnosti ako internet vecí, umelá inteligencia, robotika a dátová analytika.

Komisár pre rozpočet a ľudské zdroje Günther Oettinger uviedol: Táto iniciatíva ukazuje, ako môžu spoločné investície EÚ a jej členských štátov v prospech spoločného cieľa prispieť k vedúcemu postaveniu Európy vo vysoko technologickom sektore, z čoho majú výrazný prospech všetci európski občania i podniky. Výhľadom je teraz nasledujúci dlhodobý rozpočet EÚ a náš program Digitálna Európa, v rámci ktorého sme navrhli značné investície do zavádzania špičkovej superpočítačovej a dátovej infraštruktúry.

Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Marija Gabrielová doplnila: Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku je dobrým príkladom toho, ako dokážu krajiny EÚ spolupracovať na podpore inovácie a globálne konkurovať na tomto strategicky dôležitom technologickom poli. Som presvedčená, že nové superpočítače umiestnené v týchto lokalitách podporia konkurencieschopnosť Európy na digitálnej scéne. Ukázali sme silu celoeurópskeho prístupu, ktorý prinesie konkrétny úžitok našim občanom a pomôže našim MSP.“

V dnešnom svete sú vysokovýkonné počítačové kapacity kľúčom nielen k tvorbe rastu a pracovných miest, ale aj k strategickej autonómii a inovácii vo všetkých oblastiach. Superpočítače majú nespočet využití – dokážu napríklad predpovedať vývoj miestnych a regionálnych poveternostných podmienok a predvídať rozsah i smerovanie búrok a záplav, vďaka čomu sa dajú aktivovať systémy včasného varovania pred extrémnym počasím. Využívajú sa aj na vývoj nových liekov, kde riešia zložité fyzikálne rovnice, ktoré modelujú molekulárne procesy a pôsobenie nového lieku na ľudské tkanivá. Superpočítače nachádzajú uplatnenie aj v letectve a automobilovom priemysle, kde umožňujú komplexné simulácie a skúšanie jednotlivých súčiastok i celých lietadiel a áut. Okrem toho, keďže sú nevyhnutné na rozsiahle simulácie a analýzu veľkých objemov dát, sú superpočítače mimoriadne zásadným článkom vo vývoji umelej inteligencie a posilňovaní európskych kapacít v oblasti kybernetickej bezpečnosti a blockchainu.

Viac..  Ivan Štefanec: Zdanlivá internetová anonymita priniesla nové neduhy

Ďalšie kroky

Spoločný podnik spolu s vybranými hostiteľskými lokalitami má v pláne obstarať 8 superpočítačov: 3 predexaflopové stroje (schopné vykonať viac ako 150 petaflopov, teda 150 miliónov miliárd operácií za sekundu), ktoré budú globálne v hornej päťke, a 5 petaflopových strojov (schopných vykonať aspoň 4 petaflopy, teda štyri milióny miliárd operácií za sekundu).

Predexaflopové systémy podľa očakávaní prinesú štyri- až päťkrát viac výpočtovej kapacity než najvýkonnejšie systémy, ktorými v súčasnosti disponuje Partnerstvo pre vyspelú výpočtovú techniku v Európe (PRACE). Spolu s petaflopovými systémami zdvojnásobia supervýpočtové zdroje k dispozícii na európskej úrovni, takže k nim bude mať prístup omnoho viac používateľov.

V najbližších mesiacoch podpíše spoločný podnik dohody s vybranými hostiteľskými subjektmi a ich hostiteľskými konzorciami. V dohodách sa spresní, ako bude fungovať proces obstarávania zariadení, ako aj príslušné rozpočtové záväzky Komisie a členských krajín. Očakáva sa, že superpočítače sa pre európskych používateľov z radov akademickej obce, podnikov a verejného sektora sprevádzkujú v druhej polovici roka 2020. Všetky nové superpočítače budú pripojené k vysokorýchlostnej celoeurópskej sieti GEANT – podobne ako existujúce superpočítače, ktoré sú súčasťou PRACE.

Vyšší riadiaci pracovníci Komisie sa v najbližších dňoch stretnú so zástupcami národných vlád a zainteresovaných superpočítačových centier, aby predstavili tento významný míľnik európskej supervýpočtovej techniky.

Súvislosti

Spoločný podnik EuroHPC navrhla Komisia, Rada EÚ ho podporila a založil sa v novembri 2018 s cieľom poskytnúť EÚ do konca roka 2020 prvotriednu superpočítačovú infraštruktúru.

Vo februári 2019 spustil spoločný podnik prvé výzvy na vyjadrenie záujmu, aby sa vybrali lokality na umiestnenie jeho prvých superpočítačov do roka 2020. Otvorili sa dve výzvy: jedna na výber subjektov, kde sa umiestnia petaflopové superpočítače, a druhá pre tie predexaflopové.

Superpočítače sú kľúčovou prioritou programu Digitálna Európa navrhnutého Komisiou v máji 2018 v kontexte nasledujúceho dlhodobého rozpočtu EÚ, ktorý zahŕňa aj návrh vyčleniť 2,7 miliardy eur na financovanie superpočítačov v Európe v rokoch 2021 – 2027. Tento rozpočet spoločnému podniku umožní podporiť obstaranie exaflopových superpočítačov (schopných vykonať 1018 operácií za sekundu – tisíc petaflopov) do roku 2023, ako aj vývoj špičkových aplikácií, ktoré na týchto superpočítačoch pobežia, a potrebné zručnosti na ich používanie.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima

EÚ vyzve všetky strany, aby podnikli konkrétne kroky s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°C

Európska komisia (EK) vyzve na 27. konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy (COP27), …