EU, Komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ zvyšuje dostupnosť údajov financovaných z verejných zdrojov

EÚ zvyšuje dostupnosť množstva údajov v držbe verejného sektora na opätovné použitie ako stavebné prvky pre umelú inteligenciu a ďalšie moderné digitálne technológie.

Rada prijala nové pravidlá týkajúce sa otvorených údajov a opakovaného použitia údajov verejného sektora. Podporí sa tým dátové hospodárstvo EÚ, prispeje sa k rozvoju spoločnosti založenej na údajoch a podporí sa rast a tvorba pracovných miest vo všetkých odvetviach hospodárstva.

“Tieto pravidlá sú skutočným nástrojom umelej inteligencie a pomôžu Európe stať sa svetovým lídrom v tejto kľúčovej oblasti. Podporia digitálny priemysel EÚ, najmä menšie podniky a startupy, ktoré by inak nemali prístup ku všetkým údajom, ktoré potrebujú na inováciu a rast,” uviedol Alexandru Petrescu, rumunský minister pre spoje a informačnú spoločnosť, predseda Rady.

Novou smernicou sa rozširuje rozsah pôsobnosti pravidiel opakovaného použitia informácií verejného sektora nad rámec subjektov verejného sektora aj na verejné podniky v odvetviach dopravy a verejnoprospešných služieb.

Rovnako sa ňou zavádza pojem súborov údajov s vysokou hodnotou, ktoré sa majú sprístupniť bezplatne prostredníctvom aplikačného programovacieho rozhrania. V znení sa vymedzuje šesť širokých kategórií súborov údajov s vysokou hodnotou: geopriestorové údaje, údaje z pozorovanie Zeme a údaje o životnom prostredí, meteorologické a štatistické údaje, údaje o spoločnostiach a ich vlastníctve a údaje o mobilite. Tento zoznam sa bude aktualizovať v sekundárnych právnych predpisoch.

Viac..  Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Uvedené pravidlá sa budú vzťahovať na údaje z výskumu financovaného z verejných zdrojov, ktoré sú už k dispozícii vo verejných archívoch. Podnietia tiež šírenie dynamických údajov, ako sú údaje o doprave alebo počasí v reálnom čase.

Celkovo budú údaje verejného sektora k dispozícii bezplatne alebo za veľmi nízku cenu.

Reforma tiež podporuje využívanie otvorených údajov ako údajov v otvorených formátoch, ktoré sa môžu voľne používať a zdieľať na akýkoľvek účel.

Postup a ďalšie kroky

Predbežná dohoda medzi rumunským predsedníctvom a Európskym parlamentom sa dosiahla 22. januára 2019. Parlament hlasoval 4. apríla 2019.

Právny akt sa následne uverejní v Úradnom vestníku EÚ. Účinnosť nadobudne dvadsiatym dňom po uverejnení. Členské štáty budú mať potom dva roky na začlenenie jeho ustanovení do vnútroštátnych právnych predpisov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …