migranti
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ aktualizuje pravidlá na boj proti nelegálnej migrácii

Rada prijala zmeny nariadenia o vízovom kódexe, ktorými sa zlepšia podmienky pre legitímnych cestujúcich a zvýši sa počet nástrojov, ktorými možno reagovať na výzvy, ktoré predstavuje nelegálna migrácia.

Lepšie podmienky pre legitímnych cestujúcich

Týmito novými pravidlami sa zabezpečia rýchlejšie a jednoduchšie postupy pre legitímnych cestujúcich, a to konkrétne:

  • umožnením podávať žiadosti už 6 mesiacov a najneskôr 15 dní pred cestou
  • umožnením elektronického vyplnenia a podpisu žiadosti
  • zavedením harmonizovaného prístupu k udeľovaniu víz na viac vstupov pre pravidelných cestujúcich s priaznivou vízovou históriou na obdobie, ktoré sa postupne zvyšuje od 1 do 5 rokov.

Pokrytie nákladov na spracovanie žiadostí

S cieľom zabezpečiť, aby členské štáty mohli lepšie pokryť náklady na spracovanie žiadostí o víza bez toho, aby to odrádzalo žiadateľov o víza, sa vízový poplatok zvýši na 80 EUR.

V nariadení sa zavádza aj mechanizmus, podľa ktorého sa každé tri roky preskúma prípadná zmena vízového poplatku.

Lepšia spolupráca v oblasti readmisie neregulárnych migrantov

Nariadenie prispeje aj k zlepšeniu spolupráce s tretími krajinami v oblasti readmisie, a to zavedením nového mechanizmu na využívanie pákového efektu spracúvania žiadostí o víza.

Viac..  Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Komisia bude v rámci tohto mechanizmu pravidelne posudzovať spoluprácu tretích krajín v oblasti readmisie. Ak určitá krajina nebude spolupracovať, Komisia navrhne Rade, aby prijala vykonávacie rozhodnutie, ktorým sa uplatnia osobitné reštriktívne opatrenia vo vízovej oblasti týkajúce sa spracúvania žiadostí o víza, a v konečnom dôsledku aj vízového poplatku.

Na druhej strane, ak sa určí, že krajina v oblasti readmisie spolupracuje, Komisia môže navrhnúť Rade, aby prijala vykonávacie rozhodnutie, ktorým sa stanoví zníženie vízových poplatkov, skrátenie času na rozhodnutie o žiadostiach o víza alebo predĺženie obdobia platnosti víz na viac vstupov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …