tablet
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Rok od GDPR: Občania Únie si začali viac uvedomovať svoje digitálne práva

Na dnešnom hodnotiacom podujatí pri príležitosti prvého roka uplatňovania všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov Európska komisia uverejní výsledky osobitného prieskumu Eurobarometra o ochrane údajov. Z výsledkov vyplýva, že Európania sú relatívne dobre informovaní o nových pravidlách na ochranu údajov, o svojich právach a existencii vnútroštátnych orgánov pre ochranu údajov, na ktoré sa môžu obrátiť so žiadosťou o pomoc pri porušení svojich práv.

Podpredseda Komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip uviedol: Povzbudivou správou je, že občania Únie si začali viac uvedomovať svoje digitálne práva. Iba traja z desiatich Európanov však počuli o všetkých nových právach na ochranu údajov. Dôvera zákazníkov je pre firmy devízou a zakladá sa na tom, že zákazníci rozumejú nastaveniu ochrany súkromia a dôverujú mu. Na to, aby sme mohli uplatniť svoje práva, musíme o nich najprv vedieť. Jasnejšie a jednoduchšie uplatňovanie pravidiel ochrany údajov môže byť pre obe strany jedine prospešné.“

Věra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť, dodala:Jednou z našich hlavných priorít je pomáhať Európanom, aby opäť získali kontrolu nad svojimi osobnými údajmi. Zo 60 % Európanov, ktorí si čítajú vyhlásenia o ochrane osobných údajov, si ich však celé prečíta iba 13 %. Je to preto, že vyhlásenia sú príliš dlhé alebo príliš náročné na pochopenie. Opätovne nalieham na všetky online spoločnosti, aby poskytovali stručné a transparentné vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ktoré sú ľahko pochopiteľné pre všetkých používateľov. Rovnako vyzývam všetkých Európanov, aby využívali svoje práva na ochranu údajov a optimalizovali svoje nastavenia ochrany súkromia.“

Výsledky Eurobarometra na základe názorov 27 000 Európanov ukazujú, že 73 % respondentov počulo o aspoň jednom zo šiestich posudzovaných práv zaručených všeobecným nariadením o ochrane údajov. Najvyššia informovanosť občanov je zaznamenaná v súvislosti s právom na prístup k vlastným údajom (65 %), právom na opravu chybných údajov (61 %), právom namietať proti zasielaniu priamych marketingových materiálov (59 %) a právom na vymazanie svojich údajov (57 %).

Viac..  Michal Šimečka: Oslovili sme Európsku komisiu, aby preskúmala drakonické tresty za marihuanu na Slovensku

Okrem toho 67 % respondentov vie o všeobecnom nariadení o ochrane údajov a 57 % respondentov pozná vnútroštátne orgány pre ochranu údajov. Výsledky rovnako ukazujú, že ochrana údajov je zdrojom obáv, pričom 62 % respondentov sa obáva, že nemajú úplnú kontrolu nad osobnými údajmi poskytovanými online.

Európska komisia dnes za prítomnosti komisárky Jourovej takisto organizuje podujatie, na ktorom sa stretnú vnútroštátne orgány, orgány EÚ a podniky pri príležitosti prvého roka vykonávania všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov.

Ďalšie kroky

Komisia dnes začína informačnú kampaň, ktorej cieľom je motivovať občanov, aby si čítali vyhlásenia o ochrane osobných údajov a optimalizovali svoje nastavenia ochrany súkromia, vďaka čomu budú poskytovať iba tie údaje, o ktoré sú ochotní sa podeliť.

Komisia podá správu o uplatňovaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov aj v roku 2020.

Súvislosti

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov je jednotný súbor pravidiel založených na spoločnom prístupe EÚ k ochrane osobných údajov, ktoré sú priamo uplatniteľné v členských štátoch. Posilňuje dôveru, keďže poskytuje jednotlivcovi kontrolu nad svojimi osobnými údajmi, a zároveň zaručuje voľný tok osobných údajov medzi členskými štátmi EÚ. Ochrana osobných údajov je v Európskej únii základným právom.

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov sa uplatňuje od 25. mája 2018. Takmer všetky členské štáty odvtedy prispôsobili svoje vnútroštátne právne predpisy v zmysle nariadenia GDPR. Za presadzovanie nových pravidiel sú zodpovedné vnútroštátne orgány pre ochranu údajov a túto činnosť dokážu lepšie koordinovať vďaka novým mechanizmom spolupráce a Európskemu výboru pre ochranu údajov. Vydávajú usmernenia o kľúčových aspektoch nariadenia GDPR, ktoré majú podporiť vykonávanie nových pravidiel.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

bilcik

Vladimír Bilčík: Cestu k normálnemu životu máme už len vo vlastných rukách

Vďaka Európskej únii máme na Slovensku toľko vakcín, aby sa mohol dať zaočkovať každý, kto …