preukaz totoznosti
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ prijala nové pravidlá na obmedzenie podvodov v oblasti totožnosti

EÚ zlepšuje zabezpečenie preukazov totožnosti s cieľom obmedziť podvody v oblasti totožnosti. Rada prijala nariadenie, ktorým sa zaistí, aby preukazy totožnosti občanov EÚ a doklady o pobyte vydávané občanom EÚ a ich rodinným príslušníkom z krajín mimo EÚ boli lepšie zabezpečené.

Novými pravidlami sa zlepší zabezpečenie preukazov totožnosti zavedením minimálnych noriem pre informácie, ktoré sa v nich uvádzajú, aj pre ochranné prvky, ktoré budú spoločné pre všetky členské štáty, ktoré takéto doklady vydávajú.

Nevyžaduje sa nimi od členských štátov, aby zaviedli preukazy totožnosti, ak nie sú ustanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Normy zabezpečenia pre preukazy totožnosti

Podľa nových pravidiel budú mať preukazy totožnosti jednotný formát kreditnej karty (ID-1), budú obsahovať strojovo čitateľnú zónu a spĺňať minimálne normy zabezpečenia Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO). Taktiež budú obsahovať fotografiu a dva odtlačky prstov držiteľa preukazu uložené v digitálnom formáte na bezkontaktnom čipe. Preukazy totožnosti budú mať vo vlajke EÚ zobrazený kód členského štátu, ktorý ich vydal.

Preukazy totožnosti budú mať minimálne obdobie platnosti 5 rokov a maximálne obdobie platnosti 10 rokov. Pre osoby vo veku 70 rokov a viac môžu členské štáty vydávať preukazy totožnosti s dlhším obdobím platnosti. Ak sa preukazy totožnosti vydávajú aj maloletým osobám, môžu mať obdobie platnosti menej ako 5 rokov.

Postupné rušenie starých preukazov totožnosti

Nové pravidlá nadobudnú účinnosť 2 roky po prijatí, čo znamená, že odvtedy budú musieť všetky nové doklady spĺňať nové kritériá.

Viac..  Odborníci vyzývajú na očkovanie detí proti ochoreniu COVID-19

Existujúce preukazy totožnosti, ktoré nespĺňajú stanovené požiadavky, stratia vo všeobecnosti platnosť 10 rokov po začatí uplatňovania nových previdel alebo keď uplynie ich platnosť, podľa toho, čo nastane skôr. Preukazy totožnosti vydané občanom vo veku 70 rokov alebo starším zostanú platné až do uplynutia ich platnosti, ak spĺňajú špecifické minimálne normy zabezpečenia a majú strojovo čitateľnú zónu.

Platnosť najmenej chránených preukazov, ktoré nespĺňajú normy zabezpečenia alebo nemajú strojovo čitateľnú zónu, uplynie najneskôr po piatich rokoch.

Záruky v oblasti ochrany údajov

Nové pravidlá zahŕňajú silné záruky ochrany údajov, aby sa zozbierané informácie nedostali do nesprávnych rúk. V prvom rade budú musieť vnútroštátne orgány zaistiť zabezpečenie bezkontaktného čipu a údajov, ktoré sú na ňom uložené, aby ich nebolo možné napadnúť alebo získať bez povolenia.

Doklady o pobyte

V pravidlách sa stanovujú aj minimálne informácie, ktoré sa musia uviesť v dokladoch o pobyte vydávaných občanom EÚ, a harmonizuje sa formát a ďalšie náležitosti dokladov o pobyte vydávaných rodinným príslušníkom občanom EÚ, ktorí nie sú občanmi EÚ.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

V únii je už proti koronavírusu plne zaočkovaná viac ako polovica dospelých

Proti koronavírusu je už plne zaočkovaných 200 miliónov Európanov, teda viac ako polovica dospelej populácie …