namornik
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ zjednoduší pravidlá v oblasti prípravy a osvedčovania námorníkov

Rada prijala jednoduchšie pravidlá týkajúce sa prípravy a osvedčovania námorníkov. Zjednodušený regulačný rámec prispeje k zachovaniu vysokej úrovne bezpečnosti na mori a zabraňovaniu znečisťovania. Uľahčí tiež voľný pohyb námorníkov v EÚ, a tak zatraktívni sektor námornej dopravy EÚ pri voľbe povolania, čo pomôže riešiť nedostatok kvalifikovaného personálu.

Cieľom tejto reformy je, aby pravidlá EÚ boli naďalej v súlade s medzinárodnými pravidlami a aby bol centralizovaný mechanizmus uznávania osvedčení námorníkov vydaných tretími krajinami efektívnejší a účinnejší. Uvedenou revíziou sa zvýši aj právna zrozumiteľnosť, pokiaľ ide o vzájomné uznávanie osvedčení námorníkov vydávaných členskými štátmi.

Medzinárodným rámcom v tejto oblasti je Medzinárodný dohovor Medzinárodnej námornej organizácie o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby námorníkov („dohovor STCW“). V rámci spoločného mechanizmu EÚ pre uznávanie osvedčení námorníkov z tretích krajín Komisia vykonáva pravidelné kontroly s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty EÚ a tretie krajiny spĺňali požiadavky smernice EÚ a dohovoru STCW. Zmenenou smernicou sa zefektívni postup uznávania nových tretích krajín a prehodnotia sa lehoty.

Pokiaľ ide o uznávanie námorníkov iných členských štátov, novými pravidlami sa objasní, ktoré osvedčenia sa musia vzájomne uznávať, aby námorníci, ktorí získali osvedčenie v jednej krajine EÚ, mohli pracovať na plavidlách, ktoré sa plavia pod vlajkou inej krajiny EÚ.

Viac..  Michal Šimečka: Až 77% LGBT+ ľudí sa na verejnosti nedrží za ruky, pretože sa obávajú napadnutia

Postup a ďalšie kroky

Rumunské predsedníctvo a Európsky parlament dosiahli 11. februára 2019 predbežnú dohodu o návrhu smernice.

Právny akt sa teraz uverejní v Úradnom vestníku EÚ. Účinnosť nadobudne dvadsiatym dňom po uverejnení. Členské štáty potom budú mať dva roky na to, aby jeho ustanovenia začlenili do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …