peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Lepšiemu čerpaniu podľa EK bránia nedostatok kapacity a absencia strategického plánovania

BRATISLAVA – Bezproblémovému čerpaniu európskych štrukturálnych a investičných fondov na Slovensku podľa Európskej komisie (EK) bránia nedostatok kapacity a absencia strategického plánovania spolu s administratívnymi problémami.V dôsledku toho Slovensko prišlo v súčasnom programovom období 2014 až 2020 o finančné prostriedky Európskej únie už vo výške 120 miliónov eur a prerozdeľovanie zdrojov konečným príjemcom zostáva aj naďalej na nízkej úrovni.

“Suboptimálna príprava projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov navyše viedla k omeškaným investíciám a krátkym lehotám pre postupy verejného obstarávania, čím sa zvýšilo riziko nezrovnalostí,” vyplýva z hodnotenia EK v rámci jej odporúčaní pre Slovensko.

Programovanie finančných prostriedkov EÚ v nasledujúcom programovom období na roky 2021 až 2027 by podľa komisie mohlo pomôcť riešiť niektoré z nedostatkov identifikovaných v odporúčaniach. “Slovensku by to umožnilo využiť uvedené prostriedky v identifikovaných sektoroch čo najlepšie, pričom by sa zohľadnili regionálne rozdiely. Dôležitým predpokladom pre úspech týchto investícií je posilnenie administratívnej kapacity krajiny, pokiaľ ide o riadenie týchto prostriedkov,” uviedla EK.

Príslušné odporúčania pre jednotlivé krajiny EÚ boli zohľadnené v programovaní európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2014 až 2020. Komisia môže požiadať členský štát, aby preskúmal svoju partnerskú dohodu a príslušné programy a navrhol ich zmeny, ak je to nevyhnutné na podporu vykonávania odporúčaní Rady EÚ.

Slovensko využilo z peňazí EÚ v programovom období 2014 až 2020 do 30. apríla tohto roka vo všetkých dvanástich programoch, vrátane Programu rozvoja vidieka (PRV), spolu 3,653 mld. eur. Je to 23,62 % z celkovej alokácie 15,466 mld. eur. Objem 510 platných výziev, resp. vyzvaní k uvedenému dátumu dosiahol v prípade zdrojov EÚ 15,493 mld. eur (100,43 % z alokácie) a zakontrahované boli prostriedky EÚ vo výške 8,890 mld. eur (57,48 % z alokácie). Finančné prostriedky v programovom období 2014 – 2020 je podľa pravidla n+3 potrebné vyčerpať do konca roka 2023, nevyužité zdroje prepadnú.

Viac..  Ministerstvo investícií chce aj cez eurofondy urýchliť štart premeny hornej Nitry

Vláda schválila 21. mája presun 80 mil. eur z eurofondov medzi jednotlivými operačnými programami. Z Operačného programu (OP) Výskum a inovácie prejde do OP Integrovaná infraštruktúra 70 mil. eur a z OP Efektívna verejná správa do OP Ľudské zdroje 10 mil. eur. Dôvodom realokácie je nízka úroveň implementácie a hroziace riziko nevyčerpania finančných prostriedkov EÚ v niektorých operačných programoch. Rozhodnutie vlády je podmienené ešte súhlasom príslušných monitorovacích výborov a nakoniec aj Európskej komisie.

Podpredseda vlády SR Richard Raši (Smer-SD) nedávno informoval, že v novom programovom období 2021 až 2027 je potrebné lepšie nastaviť financovanie, najmä výšku a obdobie čerpania záväzkov. SR odmieta návrh EK, aby na dočerpanie eurofondov boli navyše len dva roky (n+2) namiesto súčasných troch (n+3). SR má tiež záujem o väčšiu flexibilitu pri programovaní a nastavovaní tém, aby mohla použiť európske peniaze na základe vlastných potrieb.

Minulý týždeň bol Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu požiadaný o vyjadrenie k najnovšiemu stanovisku EK k eurofondom, na otázky doteraz neodpovedal.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Slovensko

Vladimír Ledecký: Regióny pre svoj rozvoj potrebujú pevnú víziu a jasné pravidlá hry

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie decentralizuje čerpanie eurofondov. Cieľom rezortu je nastaviť  transparentné pravidlá hry, …