Domov / EKONOMIKA / Inovačná výkonnosť EÚ a jej regiónov sa zvyšuje
Bienkowska
Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska. PHOTO: © European Union.

Inovačná výkonnosť EÚ a jej regiónov sa zvyšuje

V júni 2018 a v marci 2019 Európska rada vo svojej výzve uviedla, že Európa potrebuje zvýšiť svoje inovačné schopnosti, ak chce konkurovať na svetových trhoch, udržať si európsky spôsob života a zlepšiť ho. Preto Junckerova Komisia stanovila pre EÚ a jej členské štáty a regióny ambicióznejšie ciele a navrhla Európsky horizont, ktorý je doteraz najambicióznejším programom v oblasti výskumu a inovácií. Tieto kroky majú prispieť k tomu, aby sa EÚ udržala na čele globálneho výskumu a inovácií.

Z európskeho prehľadu výsledkov inovácií a regionálneho prehľadu výsledkov inovácií na rok 2019, ktoré zverejnila Komisia, vyplýva, že inovačná výkonnosť EÚ sa už štyri roky po sebe zlepšuje. Vôbec po prvýkrát v histórii vykázala Európa v oblasti inovácií lepšie výsledky než Spojené štáty. Voči Japonsku a Južnej Kórei však EÚ naďalej zaostáva a rýchlo ju dobieha aj Čína. Tieto údaje sú doplnkom nedávnych odporúčaní Komisie pre jednotlivé krajiny v rámci európskeho semestra, v ktorých sa zdôrazňuje úloha výskumu a inovácií a ktoré obsahujú odporúčania na zvýšenie rastu produktivity a konkurencieschopnosti.

Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska k tomu povedala: “Prehľady Komisie týkajúce sa výsledkov inovácií pomáhajú členským štátom, regiónom aj celej EÚ určiť, v ktorých oblastiach sú potrebné reformy na posilnenie vedúceho postavenia Európy v oblasti inovácií.“

Komisár pre výskum, vedu a inováciu Carlos Moedas uviedol: „Inovácie sú synonymom tvorby budúcich pracovných miest a rastu. Teší ma celkový pokrok, ktorý EÚ dosiahla. Ak však chce EÚ a jej členské štáty obstáť v celosvetovej konkurencii, musia v záujme ďalšieho rozvoja inovácií naďalej investovať a vyvíjať adekvátne politiky.“ 

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețu k tomu dodala: „Finančné prostriedky politiky súdržnosti EÚ sú hlavnou hnacou silou inovácií a udržateľného rozvoja. Začínajúce podniky a malé podniky pomáhajú vytvárať nové obchodné modely v digitálnom odvetví alebo v oblasti ekológie. Inovačné centrá však môžu rásť aj v krajinách s menej silnými hospodárstvami a tieto zistenia nám pomáhajú podporovať inovácie v regionálnych ekosystémoch, a to aj v menej rozvinutých regiónoch.“

Európsky prehľad výsledkov inovácie na rok 2019: kľúčové zistenia

  • Na základe počtu bodov sa krajiny EÚ delia na štyri výkonnostné skupiny: inovační lídri, silní inovátori, mierni novátori a skromní inovátori. Lídrom v oblasti inovácií v EÚ na rok 2019 je opäť Švédsko, za ktorým nasleduje Fínsko, Dánsko a Holandsko. Spojené kráľovstvo a Luxembursko klesli z najvyššej skupiny inovačných lídrov do skupiny silných inovátorov. Estónsko, naopak, vstupuje do skupiny silných inovátorov po prvýkrát.
  • V priemere sa inovačná výkonnosť EÚ od roku 2011 zvýšila o 8,8 %. Inovačná výkonnosť sa od roku 2011 zvýšila v 25 členských krajinách EÚ. Výkonnosť sa najviac zvýšila v Litve, Grécku, Lotyšsku, na Malte, v Spojenom kráľovstve, Estónsku a Holandsku, najviac sa znížila v Rumunsku a Slovinsku.
  • Na globálnej úrovni EÚ predstihla Spojené štáty. EÚ má vo výkonnosti aj naďalej výrazný náskok pred Brazíliou, Indiou, Ruskom a Južnou Afrikou. Dobieha nás však Čína, ktorej inovačná výkonnosť rastie trikrát rýchlejšie než výkonnosť EÚ. V porovnaní s Japonskom a Južnou Kóreou EÚ zaostáva.
  • Vo vybratých oblastiach inovácií majú najvyššiu výkonnosť tieto krajiny EÚ: Dánsko – ľudské zdroje a prostredie priaznivé pre inovácie; Luxembursko – atraktívne výskumné systémy; Francúzsko – financie a podpora; Nemecko – podnikové investície; Portugalsko – inovátori z radov MSP; Rakúsko – prepojenia; Malta – duševné vlastníctvo; Írsko – inovácie a ich vplyv na zamestnanosť a predaje;
Viac..  EÚ predĺžila platnosť antidumpingových ciel na čínske bicykle

Regionálny prehľad výsledkov inovácií na rok 2019: kľúčové zistenia

K európskemu prehľadu na rok 2019 je pripojený regionálny prehľad výsledkov inovácií. Obsahuje porovnávacie hodnotenie výkonnosti inovačných systémov vo všetkých 238 regiónoch 23 členských štátov EÚ (Cyprus, Estónsko, Lotyšsko, Luxembursko a Malta sú zahrnuté na úrovni krajín). Do regionálneho prehľadu výsledkov inovácií sú okrem toho zahrnuté aj regióny z Nórska, Srbska a Švajčiarska.

Najinovatívnejšími regiónmi EÚ sú fínsky región Helsinki-Uusimaa, po ňom švédsky Štokholm a dánsky Hovedstaden. Pre 159 regiónov sa výkonnosť zvýšila v deväťročnom období pozorovania. Tohtoročný regionálny prehľad výsledkov inovácií poukazuje na silnú konvergenciu regionálnej výkonnosti, pričom výkonnostné rozdiely medzi regiónmi sa zmenšujú.

Súvislosti

Inovácie boli v posledných desaťročiach motorom približne dvoch tretín hospodárskeho rastu Európy. Každé euro, ktoré investuje európsky program výskumu a inovácií Horizon Europe, môže potenciálne priniesť návratnosť až do výšky 11 EUR HDP počas 25 rokov. Očakáva sa, že v rokoch 2021 až 2027 vytvoria investície do výskumu a inovácií až 100 000 nových pracovných miest v tejto oblasti.

Vďaka údajom európskeho i regionálneho prehľadu výsledkov inovácií môžu členské štáty, regióny a aj EÚ ako celok vyhodnotiť, v ktorých oblastiach si počínajú dobre a v ktorých potrebujú uskutočniť reformy, ktoré by pomohli k lepšej propagácii inovácií. Okrem toho Komisia v rámci analýzy európskeho semestra nedávno predložila odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 2019, ktoré poskytujú všetkým členským štátom EÚ usmernenia pre hospodársku politiku na nasledujúcich 12 až 18 mesiacov. V tohtoročných odporúčaniach pre jednotlivé krajiny sa výskum a inovácie dostali na popredné miesto.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

EU, komisia

Brusel schválil kompenzáciu pre energeticky náročné spoločnosti na Slovensku

Európska komisia schválila plány slovenskej vlády čiastočne kompenzovať energeticky náročné spoločnosti pre zavedenie vnútroštátneho príplatku na …