dochodok
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Rada uľahčí prístup k dôchodkovým produktom a investičným fondom

Rada prijala dve kľúčové reformy v rámci únie kapitálových trhov.

Ide o tieto opatrenia:

  • nariadenie, ktorým sa poskytuje väčší výber ľuďom, ktorí si chcú sporiť na dôchodok, a rozširuje trh v oblasti osobných dôchodkov vytvorením „celoeurópskeho dôchodkového produktu“ (PEPP),
  • balík opatrení zameraných na odstránenie existujúcich prekážok cezhraničnej distribúcie investičných fondov.

PEPP

V nariadení o PEPP sa vytvára nový typ dobrovoľného osobného dôchodkového produktu. Jeho vlastnosti budú v rámci celej EÚ rovnaké a môže ich ponúkať široká škála poskytovateľov, ako sú poisťovne, banky, zamestnanecké dôchodkové fondy, investičné spoločnosti a správcovia aktív. Poskytovatelia budú využívať „povolenie EÚ“, ktoré im umožní predávať PEPP v rôznych členských štátoch.

PEPP poskytne ľudom novú celoúnijnú možnosť sporenia, ktorá bude dopĺňať verejné, zamestnanecké a vnútroštátne osobné dôchodkové systémy. Umožní spotrebiteľom, aby dobrovoľne doplnili svoje dôchodkové úspory, pričom sa na nich bude vzťahovať spoľahlivá ochrana spotrebiteľa. PEPP bude prenosný medzi členskými štátmi: sporitelia budú môcť naďalej prispievať do svojho PEPP, i keď sa presťahujú do iného členského štátu.

Cezhraničná distribúcia investičných fondov

Dohoda posilňuje súčasný regulačný rámec vzťahujúci sa na investičné fondy. Uľahčí cezhraničnú distribúciu investičných fondov, a to odstránením existujúcich regulačných prekážok a znížením nákladov na distribúciu.

Viac..  Jesenná hospodárska prognóza: od oživenia po expanziu aj napriek nepriaznivým vplyvom

Tieto opatrenia konkrétne:

  • Uľahčia správcom alternatívnych investičných fondov EÚ preveriť záujem potenciálnych profesionálnych investorov na nových trhoch.
  • Objasnia povinnosti správcov aktív, ktoré v hostiteľskom členskom štáte majú vo vzťahu k službám zákazníkom.
  • Zosúladia postupy a podmienky pre správcov fondov kolektívneho investovania týkajúce sa opustenia vnútroštátnych trhov, keď sa rozhodnú ukončiť ponuku alebo umiestnenie svojich fondov.
  • Prinesú zvýšenie transparentnosti a vytvorenie jednotného online prístupového bodu k informáciám o vnútroštátnych pravidlách týkajúcich sa požiadaviek na uvádzanie na trh a príslušných poplatkoch.

Ďalšie kroky

Prijaté právne predpisy sa podpíšu 20. júna, následne sa nové opatrenia týkajúce sa PEPP a cezhraničnej distribúcie fondov v krátkom čase uverejnia v Úradnom vestníku a o 20 dní neskôr nadobudnú účinnosť.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Únia odložila najbližšie kolo rokovaní s Austráliou o voľnom obchode

Najbližšie naplánované kolo rokovaní medzi Európskou úniou (EÚ) a Austráliou o voľnom obchode Brusel odložil. …