dochodok
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Rada uľahčí prístup k dôchodkovým produktom a investičným fondom

Rada prijala dve kľúčové reformy v rámci únie kapitálových trhov.

Ide o tieto opatrenia:

  • nariadenie, ktorým sa poskytuje väčší výber ľuďom, ktorí si chcú sporiť na dôchodok, a rozširuje trh v oblasti osobných dôchodkov vytvorením „celoeurópskeho dôchodkového produktu“ (PEPP),
  • balík opatrení zameraných na odstránenie existujúcich prekážok cezhraničnej distribúcie investičných fondov.

PEPP

V nariadení o PEPP sa vytvára nový typ dobrovoľného osobného dôchodkového produktu. Jeho vlastnosti budú v rámci celej EÚ rovnaké a môže ich ponúkať široká škála poskytovateľov, ako sú poisťovne, banky, zamestnanecké dôchodkové fondy, investičné spoločnosti a správcovia aktív. Poskytovatelia budú využívať „povolenie EÚ“, ktoré im umožní predávať PEPP v rôznych členských štátoch.

PEPP poskytne ľudom novú celoúnijnú možnosť sporenia, ktorá bude dopĺňať verejné, zamestnanecké a vnútroštátne osobné dôchodkové systémy. Umožní spotrebiteľom, aby dobrovoľne doplnili svoje dôchodkové úspory, pričom sa na nich bude vzťahovať spoľahlivá ochrana spotrebiteľa. PEPP bude prenosný medzi členskými štátmi: sporitelia budú môcť naďalej prispievať do svojho PEPP, i keď sa presťahujú do iného členského štátu.

Viac..  Audítori EÚ posúdia účinnosť opatrení na boj proti veľkej korupcii na Ukrajine

Cezhraničná distribúcia investičných fondov

Dohoda posilňuje súčasný regulačný rámec vzťahujúci sa na investičné fondy. Uľahčí cezhraničnú distribúciu investičných fondov, a to odstránením existujúcich regulačných prekážok a znížením nákladov na distribúciu.

Tieto opatrenia konkrétne:

  • Uľahčia správcom alternatívnych investičných fondov EÚ preveriť záujem potenciálnych profesionálnych investorov na nových trhoch.
  • Objasnia povinnosti správcov aktív, ktoré v hostiteľskom členskom štáte majú vo vzťahu k službám zákazníkom.
  • Zosúladia postupy a podmienky pre správcov fondov kolektívneho investovania týkajúce sa opustenia vnútroštátnych trhov, keď sa rozhodnú ukončiť ponuku alebo umiestnenie svojich fondov.
  • Prinesú zvýšenie transparentnosti a vytvorenie jednotného online prístupového bodu k informáciám o vnútroštátnych pravidlách týkajúcich sa požiadaviek na uvádzanie na trh a príslušných poplatkoch.

Ďalšie kroky

Prijaté právne predpisy sa podpíšu 20. júna, následne sa nové opatrenia týkajúce sa PEPP a cezhraničnej distribúcie fondov v krátkom čase uverejnia v Úradnom vestníku a o 20 dní neskôr nadobudnú účinnosť.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Wiezik

Vyjadrenie M. Wiezika (EĽS, Spolu-OD) k vystúpeniu ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského na zasadnutí Rady EU

Vystúpenie ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského na zasadnutí Rady EU pre poľnohospodárstvo a rybárstvo vníma europoslanec …