rybolov
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ schválila nové technické a ochranné opatrenia v oblasti rybolovu

Čoskoro nadobudne účinnosť nový moderný legislatívny rámec, v ktorom sa stanovujú postupy a podmienky, za ktorých sa rybolovné činnosti môžu vykonávať vo všetkých vodách EÚ. 

Rada schválila nariadenie o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení.

Prijaté opatrenia sa týkajú otázok, ako sú lov a vyloďovanie rybolovných zdrojov, rybársky výstroj a veľkosti ôk, oblasti a obdobia zákazu rybolovu. Ich účelom je minimalizovať vplyv rybolovných činností na morský ekosystém a na životné prostredie a tiež priniesť zjednodušenie a rozhodovanie bližšie k rybárom a pobrežným komunitám prostredníctvom posilnenej regionalizácie a prístupu zdola nahor.

Novými pravidlami, ktoré sa vzťahujú najmä na komerčný rybolov a v prípade potreby aj na rekreačný rybolov, sa zvýši selektívnosť rybárskeho výstroja. Okrem toho sa nimi zavedú kvantitatívne ukazovatele, ktoré pomôžu znížiť nechcené úlovky morských druhov, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, a vedľajšie úlovky nekomerčných a citlivých morských druhov vrátane cicavcov, ako sú veľryby, delfíny a sviňuchy, morské vtáky a morské plazy. Lov vzácnych druhov, ako sú určité žraloky a raje, bude zakázaný.

Viac..  M. Hojsík: Top manažéri a europoslanci vyzvali Európsku komisiu na urýchlenú podporu obnoviteľných zdrojov energie

Okrem toho sa nariadením zavádza úplný zákaz rybolovu pomocou elektrických impulzových vlečných sietí, ktorý začne platiť od 1. júla 2021, pričom členské štáty majú možnosť okamžite zakázať alebo obmedziť tento druh rybolovu vo svojich pobrežných vodách. Počíta sa však s obdobím postupného vyraďovania, ktoré umožní tomuto odvetviu prispôsobiť sa.

Budú zakázané aj iné rybolovné metódy, ako sú tie, pri ktorých sa využívajú výbušniny, jed, omamné látky, elektrický prúd, pneumatické kladivá alebo iné úderné nástroje, ktoré by mohli poškodiť akýkoľvek druh koralov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Aspoň jednu dávku vakcíny dostalo 70 % dospelých občanov únie, oznámila EK

Sedemdesiat percent dospelých v Európskej únii (EÚ) dostalo aspoň jednu dávku vakcíny proti koronavírusu. V …