chudoba, deti
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Chudoba je realitou pre takmer jedno zo štyroch detí v EÚ, varujú audítori

Európsky dvor audítorov vykonáva audit s cieľom posúdiť, či opatrenie EÚ pomáha znižovať chudobu detí v členských štátoch. Audítori budú konkrétne analyzovať účinnosť politiky EÚ a financovania na podporu úsilia členských štátov zmierniť chudobu detí.

Podľa najnovších údajov úradu Eurostat takmer 24 miliónov detí vo veku do 18 rokov je v EÚ ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením. To znamená, že žijú v domácnostiach, ktoré spĺňajú aspoň jednu z nasledujúcich troch podmienok: riziko príjmovej chudoby, vážne materiálne problémy alebo veľmi nízka intenzita práce. Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je jadrom stratégie Európa 2020. Okrem toho, špecifický problém chudoby detí sa radí medzi priority politického programu EÚ po návrhu Európskeho parlamentu týkajúceho sa záruky pre deti v rokoch 2021 – 2027.

Audítori uverejnili podkladový dokument k auditu reakcie EÚ na chudobu detí. Podkladové dokumenty k auditom poskytujú informácie o aktuálnej audítorskej úlohe. Slúžia ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o danú politiku alebo programy, ktoré sú predmetom auditu.

„Chudoba je realitou pre takmer jedno zo štyroch detí v EÚ. Pomerne nízkonákladová investícia v detstve môže priniesť celoživotné zisky, a to nielen pre jednotlivcov, ale aj pre celú spoločnosť a ekonomiku”, povedal Tony Murphy, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento audit. „V našich audítorských záveroch a odporúčaniach posúdime primeranosť iniciatív a finančnej podpory EÚ členským štátom v boji proti chudobe detí.“

Riešenie chudoby detí je zodpovednosťou členských štátov, ale Európska komisia zohráva úlohu dopĺňaním a podporovaním vnútroštátnych opatrení na boj proti chudobe detí. Iniciatívy a politické nástroje EÚ zahŕňajú európsky pilier sociálnych práv a európsky semester, ako aj odporúčanie „Investovať do detí“. Okrem toho je financovanie EÚ na boj proti chudobe detí dostupné najmä z Európskeho sociálneho fondu.

Viac..  EUROZÓNA: Spoločná mena v končiacom sa roku 2021 strácala voči doláru

V rámci auditu sa posúdi, ako Komisia riešila chudobu detí v období 2014 – 2020. Na tento účel audítori preskúmajú relevantnosť a účinnosť:

  • podpory Komisie na znižovanie chudoby detí v EÚ prostredníctvom dostupných
    mechanizmov;
  • príspevkov Komisie k úsiliu členských štátov riešiť chudobu detí využitím financovania EÚ.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jadrova elektraren

Európska komisia sa rozhodla zaradiť jadrovú energiu medzi udržateľné zdroje

Európska komisia, aj na základe apelu Slovenska, na poslednom rokovaní Európskej rady pripravila návrh, ktorý …