europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Europoslanci ustanovili parlamentné výbory a podvýbory

Poslanci v stredu popoludní schválili počty členov jednotlivých parlamentných výborov a podvýborov. Členstvo poslancov vo výboroch potvrdili v stredu večer politické skupiny.

Na základe rozhodnutia pléna bude v prvej polovici deviateho funkčného obdobia Európskeho parlamentu fungovať v snemovni dvadsať výborov a dva podvýbory. Ich názvy a počty členov nájdete v tabuľke nižšie:

Skratka Názov (pod)výboru Počet členov
AFET Zahraničné veci 71
AGRI Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 48
BUDG Rozpočet 41
CULT Kultúra a vzdelávanie 31
DEVE Rozvoj 26
ECON Hospodárske a menové veci 60
EMPL Zamestnanosť a sociálne veci 55
ENVI Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 76
IMCO Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa 45
INTA Medzinárodný obchod 41
ITRE Priemysel, výskum a energetika 72
JURI Právne veci 25
LIBE Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 68
REGI Regionálny rozvoj 43
TRAN Doprava a cestovný ruch 49
AFCO Ústavné veci 28
PECH Rybárstvo 28
PETI Petície 35
FEMM Práva žien a rodová rovnosť 35
CONT Kontrola rozpočtu 30
DROI Ľudské práva (podvýbor) 30
SEDE Bezpečnosť a obrana (podvýbor) 30

Zloženie výborov: pravidlá

Zaradenie poslancov do výborov by malo v čo najväčšej možnej miere odrážať zloženie samotného Európskeho parlamentu. Proporcionalita rozdelenia kresiel v ktoromkoľvek výbore medzi jednotlivé politické skupiny sa nesmie odchýliť od najbližšieho zodpovedajúceho celého čísla. Pokiaľ nedôjde k dohode politických skupín na proporčnom rozdelení kresiel v ktoromkoľvek výbore, rozhodnutie prijme Konferencia predsedov – teda predseda EP a lídri politických skupín (článok 209 Rokovacieho poriadku EP).

Viac..  Európska únia obhajuje práva zvierat už viac ako 40 rokov. Toto je prehľad európskych opatrení

Zaradenie zákonodarcov do výborov je interným rozhodnutím poslaneckých klubov (politických skupín) a nezaradených poslancov. Výmena miest vo výboroch medzi jednotlivými poslaneckými klubmi nie je povolená.

Zaradenie slovenských poslancov do výborov

Niekoľko hodín po hlasovaní o počte členov vo výboroch politické skupiny informovali o zaradení poslancov do jednotlivých výborov. Zoznam členov všetkých výborov a podvýborov je k dispozícii tu. Predsedovia výborov a podvýborov budú zvolení na ich ustanovujúcich schôdzach.

Politické skupiny vypracujú aj zoznam náhradníkov v jednotlivých výboroch a podvýboroch.

Slovenskí poslanci budú riadnymi členmi nasledujúcich výborov:

Poslankyňa / poslanec Politická skupina Členstvo vo výboroch
Monika Beňová S&D ENVI (Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín)
Vladimír Bilčík EPP LIBE (Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci)
Miroslav Číž S&D INTA (Medzinárodný obchod)
Lucia Ďuriš Nicholsonová ECR EMPL (Zamestnanosť a sociálne veci)
Robert Hajšel S&D ITRE (Priemysel, výskum a energetika)
Martin Hojsík RE ENVI (Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín)
Eugen Jurzyca ECR IMCO (Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa)
Peter Pollák EPP CULT (Kultúra a vzdelávanie)
Miroslav Radačovský NI EMPL (Zamestnanosť a sociálne veci)
Michal Šimečka RE LIBE (Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci)
Ivan Štefanec EPP IMCO (Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa)
Milan Uhrík NI LIBE (Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci)
Michal Wiezik EPP ENVI (Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín)

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Reakcie slovenských europoslancov na Správu o stave Únie

Predsedníčka Európskej komisie, Ursula von der Leyen predniesla v stredu dopoludnia na pôde Európskeho parlamentu …