Europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európsky parlament si zvolil štrnástich podpredsedov

Poslanci si v stredu v troch kolách zvolili štrnástich podpredsedov EP na dva a pol roka. V prvom kole bolo zvolených jedenásť, v druhom kole dvaja a v treťom kole jeden podpredseda EP.

Štrnásť nových podpredsedov EP v poradí, v akom boli zvolení:

1. Mairead McGUINNESS (EPP, IE) 618 hlasov, zvolená v 1. kole
2. Pedro SILVA PEREIRA (S&D, PT) 556 hlasov, zvolený v 1. kole
3. Rainer WIELAND (EPP, DE) 516 hlasov, zvolený v 1. kole
4. Katarina BARLEY (S&D, DE) 516 hlasov, zvolená v 1. kole
5. Othmar KARAS (EPP, AT) 477 hlasov, zvolený v 1. kole
6. Ewa KOPACZ (EPP, PL) 461 hlasov, zvolená v 1. kole
7. Klára DOBREV (S&D, HU) 402 hlasov, zvolená v 1. kole
8. Dita CHARANZOVÁ (RE, CZ) 395 hlasov, zvolená v 1. kole
9. Nicola BEER (RE, DE) 363 hlasov, zvolená v 1. kole
10. Lívia JÁRÓKA (EPP, HU) 349 hlasov, zvolená v 1. kole
11. Heidi HAUTALA (Zelení/EFA, FI) 336 hlasov, zvolená v 1. kole
12. Marcel KOLAJA (Zelení/EFA, CZ) 426 hlasov, zvolený v 2. kole
13. Dimitrios PAPADIMOULIS (GUE/NGL, EL) 401 hlasov, zvolený v 2. kole
14. Fabio Massimo CASTALDO (NI, IT) 248 hlasov, zvolený v 3. kole

Výsledky prvého kola voľby

Počet odovzdaných hlasov: 702

Prázdne alebo neplatné hlasovacie hárky: 41

Platné odovzdané hlasy: 661

Absolútna väčšina hlasov potrebná na zvolenie: 331

Jedenásť podpredsedov EP bolo zvolených v prvom kole:

Mairead McGUINNESS (EPP, IE) 618 hlasov
Pedro SILVA PEREIRA (S&D, PT) 556 hlasov
Rainer WIELAND (EPP, DE) 516 hlasov
Katarina BARLEY (S&D, DE) 516 hlasov
Othmar KARAS (EPP, AT) 477 hlasov
Ewa KOPACZ (EPP, PL) 461 hlasov
Klára DOBREV (S&D, HU) 402 hlasov
Dita CHARANZOVÁ (RE, CZ) 395 hlasov
Nicola BEER (RE, DE) 363 hlasov
Lívia JÁRÓKA (EPP, HU) 349 hlasov
Heidi HAUTALA (Zelení/EFA, FI) 336 hlasov

Výsledky druhého kola voľby

Počet odovzdaných hlasov: 679

Prázdne alebo neplatné hlasovacie hárky: 16

Platné odovzdané hlasy: 663

Absolútna väčšina hlasov potrebná na zvolenie: 332

Dvaja podpredsedovia EP boli zvolení v druhom kole:

Marcel KOLAJA (Zelení/EFA, CZ) 426 hlasov
Dimitrios PAPADIMOULIS (GUE/NGL, EL) 401 hlasov
Viac..  M. Lexmann k Správe EP o určení rodovo motivovaného násilia za novú oblasť trestnej činnosti

Výsledky tretieho kola voľby

Tretie kolo voľby prebehlo na návrh predsedu EP Davida Sassoliho, ktorý schválili poslanci, formou elektronického tajného hlasovania.

Počet odovzdaných hlasov: 411

Prázdne alebo neplatné hlasy: 61

Platné odovzdané hlasy: 350

Jeden podpredseda EP bol zvolený v treťom kole (na zvolenie postačoval najväčší počet odovzdaných hlasov):

Fabio Massimo CASTALDO (NI, IT) 248 hlasov

Voľba podpredsedov EP: pravidlá

Kandidáti na posty podpredsedov a kvestorov Európskeho parlamentu môžu byť navrhnutí – rovnako ako pri voľbe predsedu EP – poslaneckým klubom (politickou skupinou) alebo aspoň jednou dvadsatinou všetkých poslancov, teda 38 zákonodarcami (článok 15 Rokovacieho poriadku EP). Voľba prebehne formou jednokolového tajného hlasovania, pričom na zvolenie musia kandidáti získať absolútnu väčšinu platných odovzdaných hlasov.

Ak v prvom kole hlasovania nebude zvolených všetkých štrnásť podpredsedov, plénum pristúpi k druhému kolu voľby za nezmenených podmienok. V prípade, že sa nepodarí obsadiť všetky miesta podpredsedov ani počas druhého kola, uskutoční sa tretie kolo, v ktorom o zvolení rozhodne najväčší počet odovzdaných hlasov (článok 17 Rokovacieho poriadku EP).

Prednostné poradie podpredsedov vyplynie z poradia, v ktorom boli zvolení, pričom v prípade rovnosti hlasov rozhodne ich vek (článok 17 Rokovacieho poriadku EP). Ak je počet navrhnutých kandidátov rovnaký ako počet obsadzovaných postov, teda štrnásť, voľba podpredsedov sa uskutoční aklamáciou. Aj v tomto prípade však prebehne tajná voľba s cieľom určiť prednostné poradie podpredsedov.

Povinnosti podpredsedov EP

Podpredsedovia v prípade potreby zastupujú predsedu pri výkone jeho funkcie, vrátanie predsedania plenárnym zasadnutiam (článok 23 Rokovacieho poriadku EP). Podpredsedovia sú tiež členmi Predsedníctva, teda orgánu zodpovedného za administratívne, personálne a organizačné záležitosti Parlamentu (článok 25 Rokovacieho poriadku EP).

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Rekapitulácia prvého polroka 2021 v EP: Covid-19, Konferencia o budúcnosti Európy a klimatický predpis

Počas prvého polroka 2021 Európsky parlament prijal opatrenia na zmiernenie dopadov koronakrízy a spustil Konferenciu …