brexit
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ prijala krízové opatrenia pre rozpočet na rok 2019 v prípade brexitu bez dohody

Rada prijala núdzové opatrenia týkajúce sa plnenia a financovania rozpočtu EÚ na rok 2019 v prípade brexitu bez dohody.

Cieľom týchto opatrení je zmierniť vplyv prípadného odchodu bez dohody na financovanie v širokom spektre oblastí, ako je výskum a poľnohospodárstvo.

Umožnia EÚ pokračovať v platbách príjemcom v Spojenom kráľovstve na základe zmlúv a rozhodnutí, ktoré sa podpísali alebo prijali ešte pred dátumom vystúpenia, pokiaľ si Spojené kráľovstvo bude naďalej hradiť príspevok schválený v rámci rozpočtu EÚ na rok 2019.

Európsky parlament udelil súhlas s týmto krízovým rámcom 17. apríla 2019.

“Prípadný odchod bez dohody by nemal vplyv na základnú zásadu, že EÚ27 a Spojené kráľovstvo by si mali plniť finančné záväzky, ktoré prijali spoločne. Opatrenia, ktoré sa dnes dohodli, to pomôžu zabezpečiť. Budú prínosom pre jednotlivcov a subjekty Spojeného kráľovstva a zabránia prípadným problémom ostatných príjemcov finančných prostriedkov EÚ,” uviedol  Mika Lintilä, minister financií Fínska, ktoré v súčasnosti predsedá Rade.

Podľa dohodnutého krízového rámca má Spojené kráľovstvo písomne potvrdiť, že prispeje k financovaniu prijatého rozpočtu EÚ na rok 2019. Takisto má akceptovať potrebné kontroly a audity týkajúce sa programov a činností EÚ a vykonať prvú platbu do rozpočtu EÚ za obdobie po vystúpení. Až po splnení týchto podmienok sa potvrdí oprávnenosť Spojeného kráľovstva a jeho subjektov na financovanie z rozpočtu EÚ v roku 2019.

Keďže Spojené kráľovstvo uhrádza svoj príspevok na celý rok 2019, táto krajina a jej subjekty budú v roku 2019 oprávnené aj na účely podmienok stanovených v akýchkoľvek výzvach, tendroch, súťažiach alebo iných postupoch, ktoré povedú k financovaniu z rozpočtu EÚ, s výnimkou osobitných prípadov súvisiacich s bezpečnosťou a ukončením členstva Spojeného kráľovstva v Európskej investičnej banke.

Viac..  Kríza sa dotkla aj IT. Poznáme oblasť, ktorá napriek pandémii naberá nových ľudí

Okrem toho tieto krízové opatrenia umožnia naďalej poskytovať finančné prostriedky príjemcom v členských štátoch EÚ, ktorých oprávnenosť závisí od členstva Spojeného kráľovstva v EÚ, ak sa príslušné zmluvy a rozhodnutia podpísali alebo prijali pred vystúpením Spojeného kráľovstva.

Tento krízový rámec sa prestane uplatňovať, ak Spojené kráľovstvo preruší platby alebo ak sa počas kontrol a auditov zistia závažné nedostatky.

Nie je ním dotknutá dohoda o finančnom vyrovnaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, o ktorej by sa rokovalo v prípade odchodu bez dohody a ktorá by sa vzťahovala na všetky obojstranné povinnosti vyplývajúce z členstva Spojeného kráľovstva v EÚ.

Cieľom opatrení, ktoré sa dohodli, je zachovať pomerné podiely členských štátov EÚ27 na financovaní rozpočtu EÚ na rok 2019 nezmenené.

Kontext

Odkedy Spojené kráľovstvo oznámilo, že má v úmysle vystúpiť z Únie, EÚ dôsledne tvrdí, že obe strany by si mali plniť finančné záväzky vyplývajúce z celého obdobia členstva Spojeného kráľovstva v EÚ. Táto zásada sa pripomenula v usmerneniach Európskej rady (článok 50) z 29. apríla 2017 pre rokovania o brexite a zohľadnila sa aj v návrhu dohody o vystúpení, na ktorom sa 27 členských štátov a vláda Spojeného kráľovstva dohodli v novembri 2018. Neexistencia dohody o vystúpení k dátumu vystúpenia by na túto usmerňujúcu zásadu nemala vplyv.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

pas, cestovanie

Od 1. októbra 2021 budete potrebovať na cestu do Veľkej Británie už cestovný pas

Od 1. októbra 2021 nebude už pri ceste do Veľkej Británie stačiť občiansky preukaz. Od …