AirBnB
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Airbnb zlepšila fungovanie svojej platformy

Európska komisia oznámila, že na základe rokovaní s Airbnb sa zlepšil a úplne objasnil spôsob, akým táto platforma zobrazuje spotrebiteľom ponuky ubytovania, ktoré sú v súčasnosti v súlade s normami stanovenými v právnych predpisoch EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. Tento krok je reakciou na výzvu Európskej komisie a orgánov EÚ na ochranu spotrebiteľa z júla 2018.

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: Počas týchto letných prázdnin dostanú Európania presne to, čo videli pri rezervácii dovolenky. Spotrebitelia môžu rýchlejšie a ľahšie porovnať a rezervovať hotel alebo iné ubytovanie online. Teraz si môžu byť istí, že cena, ktorú vidia na prvej stránke, je rovnaká ako cena, ktorú napokon zaplatia. Som veľmi rada, že spoločnosť Airbnb bola pripravená spolupracovať s Európskou komisiou a vnútroštátnymi orgánmi na ochranu spotrebiteľov, aby zlepšila fungovanie svojej platformy. Očakávam, že Airbnb budú nasledovať aj ďalšie platformy.“

Spoločnosť Airbnb reagovala na všetky požiadavky Európskej komisie a príslušných vnútroštátnych orgánov pod vedením nórskeho orgánu na ochranu spotrebiteľa, aby svoje postupy a podmienky úplne zosúladila s pravidlami EÚ na ochranu spotrebiteľa.

Toto sú hlavné zlepšenia a zmeny:

  • Pri vyhľadávaní ubytovania vo vybraných dátumoch používatelia vidia na stránke s výsledkami celkovú sumu vrátane všetkých povinných poplatkov (ako je miestna daň či poplatky za služby a upratovanie). Na ďalších stránkach sa odteraz nezobrazujú žiadne nečakané povinné poplatky.
  • Airbnb zreteľne odlišuje, či ponuku ubytovania uverejňuje súkromný alebo profesionálny hostiteľ.
  • Na stránke Airbnb sa nachádza ľahko dostupný odkaz na platformu na riešenie sporov online a všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú riešenia sporov.
Viac..  Komisia navrhuje univerzálnu nabíjačku pre elektronické zariadenia

Spoločnosť Airbnb upravila aj svoje podmienky poskytovania služieb, v ktorých:

  • jasne uvádza, že používatelia môžu podať žalobu proti Airbnb na súde vo svojej krajine pobytu,
  • rešpektuje základné právo používateľov žalovať hostiteľa v prípade osobnej ujmy alebo inej škody,
  • sa zaväzuje, že nebude jednostranne meniť zmluvné podmienky bez toho, aby o tom vopred jasne informovala používateľov a dala im možnosť odstúpiť od zmluvy.

Súvislosti

Sieť spolupráce v oblasti ochrany spotrebiteľa pod vedením nórskeho orgánu na ochranu spotrebiteľa(Forbrukertilsynet) a pod záštitou Európskej komisie vykonala spoločné posúdenie praktík a podmienok poskytovania služieb Airbnb. Opatrenia boli prijaté v júli 2018.

Na základe nariadenia EÚ o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa vznikla celoeurópska sieť na presadzovanie práva, ktorá spája vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa. Vďaka tomu môže vnútroštátny orgán z jedného štátu EÚ požiadať ďalšie orgány v inom štáte EÚ o pomoc pri zastavení cezhraničného porušovania právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Spoluprácu možno využiť na presadzovanie rôznych právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa, napríklad smernice o nekalých obchodných praktikách, smernice o právach spotrebiteľov alebo smernice o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

bilcik

Vladimír Bilčík: Cestu k normálnemu životu máme už len vo vlastných rukách

Vďaka Európskej únii máme na Slovensku toľko vakcín, aby sa mohol dať zaočkovať každý, kto …