Leyen
Ursula von der Leyen. PHOTO: © European Union-EP.

Ursula von der Leyen predstavila svoj program a priority. Toto sú reakcie europoslancov

Kandidátka na post predsedníčky Európskej komisie Ursula von der Leyen diskutovala v utorok dopoludnia s poslancami o svojom programe. Parlament bude o jej nominácii hlasovať o 18.00 hod.

Dopoludňajšiu rozpravu v štrasburskom pléne EP odštartovala Ursula von der Leyen prezentáciou svojich politických priorít, na ktoré by sa chcela zamerať v prípade zvolenia za predsedníčku Európskej komisie.

Program kandidátky Ursuly von der Leyen

Z dôvodu kolektívnej potreby „zdravej planéty, ktorá je našou najväčšou výzvou a zodpovednosťou‟, by mali byť emisné ciele EÚ odvážnejšie, uviedla Ursula von der Leyen. Kandidátka na post predsedníčky Európskej komisie navrhuje zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 o 50% – 55% a prisľúbila predloženie plánu pod názvom Zelený pakt pre Európu, ako aj európskych právnych predpisov v oblasti klímy, a to v rámci svojich prvých sto dní v úrade. Vo svojom prejave tiež predostrela plán investícií do udržateľnej Európy, ktorého súčasťou je pretransformovanie časti Európskej investičnej banky na Klimatickú banku, vďaka čomu by investície v tejto oblasti mohli v priebehu desaťročia dosiahnuť jeden bilión eur.

EÚ potrebuje hospodárstvo, ktoré bude slúžiť jej obyvateľom, uviedla kandidátka von der Leyen. To si však vyžaduje príspevok všetkých, vrátane technologických gigantov podnikajúcich v Európe, ktorí však neoplácajú obyvateľom Európy získaný prístup k ľudskému a sociálnemu kapitálu EÚ, dodala.

Nominantka na post šéfky exekutívy EÚ sa zasadila za vytvorenie rodovo vyváženého kolégia komisárov a za zintenzívnenie boja proti násiliu páchanom na ženách. V tejto oblasti sa bude podľa vlastných slov usilovať o zadefinovanie násilia na ženách ako zločinu priamo v zmluvách EÚ, a to súbežne s dokončením procesu pristúpenia celej EÚ k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (takzvanému Istanbulskému dohovoru).

Ursula von der Leyen sa prihlásila k právnemu štátu ako k európskej hodnote oznamujúc, že popri existujúcim opatreniam zameraným na jeho ochranu plánuje zriadiť aj monitorovací mechanizmus na úrovni EÚ. Súčasťou európskych hodnôt sú podľa nej aj povinnosť pomáhať pri záchrane životov na mori, ktorá by sa mala pretaviť do humánnej pohraničnej politiky. Kandidátka von der Leyen zároveň podporila nový pakt o migrácii a azyle a reformu dublinského nariadenia. Vyhlásila, že plánuje presadiť zvýšenie počtu pracovníkov Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže na desaťtisíc do roku 2024, teda o tri roky skôr oproti aktuálnemu plánu. Zdôraznila tiež, že v oblasti migračnej politiky by k spoločnému úsiliu v zmysle európskej solidarity mali spravodlivým dielom prispievať všetky členské štáty.

Kandidátka na post šéfky Komisie tiež ohlásila zámer zvolať v roku 2020 dvojročnú Konferenciu pre Európu, v rámci ktorej by mali prevziať vedúcu úlohu občania. Systém predvolebných kandidátov na funkciu predsedu EK by mali byť posilnený, uviedla Ursula von der Leyen zasadzujúc sa zároveň za otvorenie diskusie na tému nadnárodných kandidátnych listín pred budúcimi voľbami do EP. Vyjadrila tiež plnú podporu Európskemu parlamentu v súvislosti s právom na legislatívnu iniciatívu a vyhlásila, že v prípade svojho zvolenia zareaguje na každé legislatívu požadujúce uznesenie EP, ktoré podporí absolútna väčšina poslancov, legislatívnym návrhom.

Reakcie zástupcov politických skupín

Manfred Weber (EPP, DE) potvrdil podporu svojho poslaneckého klubu kandidátke von der Leyen. „Podporujeme Európu, ktorá je spravodlivá, moderná a inovatívna, bezpečná, otvorená iným názorom a ekologická. Tieto ciele naplníme spoločne s [Ursulou von der Leyen],‟ vyhlásil. Líder EPP tiež ocenil kandidátkin prísľub predkladať legislatívne návrhy požadované Európskym parlamentom a zámer vylepšiť proces výberu budúcich predsedov EK. „Zákulisné dohody sa musia stať minulosťou,‟ dodal.

Viac..  Europoslanec Bilčík pripomienkoval zákon o financovaní RTVS

Iratxe García (S&D, ES) vyjadrila ľútosť nad tým, že „európska demokracia napreduje príliš pomaly‟. Poslanecký klub S&D potrebuje podľa jej slov pred prijatím rozhodnutia o podpore či odmietnutí kandidatúry Ursuly von der Leyen detailnejšie informácie o tom, ako plánuje nominantka na post predsedníčky EK reagovať na požiadavky občanov, najmä mladých ľudí. Podpora udržateľného rastu, zintenzívnenie aktivít na boj proti chudobe a záväzná stratégia v oblasti rodovej rovnosti sú pre nás zásadné, dodala predsedníčka poslaneckého klubu S&D.

Dacian Cioloș (Renew Europe, RO) vyhlásil: „Nemôžeme sklamať milióny Európanov, ktorí povedali Európe áno. Od EÚ očakávajú, že bude bez váhania ochraňovať právny štát.‟ Pokiaľ sa kandidátka von der Leyen prihlási k cieľu obnoviť Európu, poslanecký klub RE ju podporí, uviedol jeho predseda Cioloș dodávajúc: „Predovšetkým však od Vás očakávame skutočné proeurópske vedenie. Európa nie je administratíva, ale politická ambícia.‟

Philippe Lamberts (Zelení/EFA, BE) vyhlásil, že jeho poslanecký klub nemieni odovzdať vedenie Európskej únie Ursule von der Leyen v čase, keď „je náš spoločný dom v plameňoch, klíma sa zhoršuje, prehlbujú sa nerovnosti a [máme problémy s rešpektovaním] základných slobôd a princípov právneho štátu‟. Pokiaľ však bude kandidátka von der Leyen zvolená, poslanecký klub Zelení/EFA ju podporí vždy, keď „budú návrhy zodpovedať existenciálnym výzvam, ktorým čelíme‟, dodal.

Jörg Meuthen (ID, DE) oznámil, že jeho poslanecký klub kandidatúru Ursuly von der Leyen nepodporí, nakoľko ju nepovažuje za spôsobilú vykonávať túto funkciu a jej víziu pre Európu nepokladá za presvedčivú. Podpredseda ID zároveň kritizoval kandidátku von der Leyen za priveľa odlišných a protirečivých sľubov, napríklad v oblasti právneho štátu či migrácie, ktoré podľa neho dala jednotlivým poslaneckým klubom v snahe zaistiť si ich podporu.

Raffaele Fitto (ECR, IT) vyzval Ursulu von der Leyen, aby objasnila svoj postoj k „mechanizmu v oblasti právneho štátu, pri ktorom nesúhlasíme‟ s doterajšou politikou Komisie. V súvislosti s bojom proti klimatickým zmenám uviedol, že podporuje „návrhy ako fond pre spravodlivú transformáciu a banku pre udržateľné investície‟, zároveň však vyjadril nevôľu nad tým, že „diskutujeme o čoraz ambicióznejších cieľoch bez toho, aby sme povedali, ako ich dosiahnuť‟.

Martin Schirdewan (GUE/NGL, DE) vyhlásil, že jeho poslanecký klub kandidatúru Ursuly von der Leyen nepodporí. Voliči očakávali, že nominantom na post predsedu Európskej komisie sa stane predvolebný kandidát, nie ministerka obrany, čo vysiela signál „pokračujúcej militarizácie a izolovanosti EÚ‟, uviedol predseda poslaneckého klubu GUE/NGL a vyzval na ukončenie politiky úsporných opatrení a podporu investícií do sociálneho zabezpečenia, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a boja proti klimatickým zmenám.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých spoločností sa novo prijatá smernica dotkne

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých …

Consent choices