Nicholsonova
Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. PHOTO: Archív LĎN.

Europoslankyňa Nicholsonová sa stala predsedníčkou Výboru EP pre zamestnanosť

Lucia Ďuriš Nicholsonová sa stala predsedníčkou vo Výbore pre zamestnanosť a sociálne veci Európskeho parlamentu

Len pred malou chvíľou bola slovenská europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová zvolená za predsedníčku Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL). Do funkcie ju nominovala frakcia Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) po niekoľkých dňoch turbulentných rokovaní.

V histórií nášho členstva v Európskej únii sa Slovensku takmer nikdy nepodarilo obsadiť takú významnú pozíciu a v novom Európskom parlamente bude predsedať výboru ako jediná zo slovenských europoslancov.

Ako sama uviedla, zvolenie za predsedníčku EMPL považuje v prvom rade za veľkú poctu, ale aj obrovský záväzok pokračovať v práci, ktorú začala už vo svojej rodnej krajine. Sociálne problémy nepoznajú hranice a bude teraz jej náplňou práce, aby sa našli najlepšie riešenia na európskej úrovni.

Lucia Ďuriš Nicholsonová upozornila, že máme až 28 rôznych vzorov podľa 28 členských štátov na výmenu najlepších postupov. Predpokladom ale je, že sa europoslanci budú vedieť dohodnúť, otvorene a na základe argumentov a tvrdých dát.

Jej hlavným poslaním ako predsedníčky bude preto vytvoriť prostredie, ktoré bude ideálnym priestorom na túto diskusiu a každý bude mať svoj hlas, bez ohľadu na veľkosť alebo vplyv domovského členského štátu.

Už počas prvej schôdze preto vyzvala svojich kolegov, aby dali bokom rozdiely a politický marketing a sústredili sa na to, čo ich môže spojiť. A to by podľa nej mala byť úprimná snaha pomôcť naším občanom, a to bez rozdielov.

Viac..  Ivan Štefanec: Zastavenie všetkých ekonomických vzťahov s ruským agresorom je aj morálnou otázkou. VIDEO

Už počas kampane deklarovala, že hlavnými témami, ktorým sa bude v Európskom parlamente venovať budú sociálne témy, ako zosúlaďovanie rodinného a pracovného života, pomoc zdravotne ťažko postihnutým občanom, ale aj aktívne starnutie a inklúzia sociálne vylúčených spoločenstiev.

Dodáva, že ako krajina sa vieme veľa naučiť, ale aj veľa ponúknuť. Využije všetky svoje dlhoročné skúsenosti z oblasti tvorby sociálnej a zamestnaneckej politiky a tiež nefalšované nadšenie pre túto tému, aby  svojich kolegov a hlavne slovenských občanov nesklamala. Nomináciu považuje aj za ocenenie svojej doterajšej práce.

Jej prvým posolstvom pre kolegov v rámci výboru EMPL preto bolo : Som výsledkom politických rokovaní, ale chcem byť začiatkom politického zmierenia a konštruktívneho dialógu s cieľom výrazne zlepšiť život našich občanov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …