Domov / POLITIKA / Európska komisia zastavila konanie voči Železničnej spoločnosti Slovensko
Komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska komisia zastavila konanie voči Železničnej spoločnosti Slovensko

Dňa 25. septembra 2018 Európska komisia zaslala spoločnosti ZSSK oznámenie námietok, v ktorom ju informovala o svojom predbežnom stanovisku v súvislosti so skutočnosťou, že spoločnosť bránila výkonu inšpekcie podniknutej v júni 2016 v zmysle nariadenia č. 1/2003 o antritrustových pravidlách, a to poskytnutím nesprávnych informácií a vymazaním istých údajov z počítača.

Po dôkladnom posúdení všetkých skutočností vrátane odpovede ZSSK na oznámenie námietok, ako aj ústneho vypočutia sa Komisia rozhodla, že vo veci ďalej nebude konať.

Súvislosti

ZSSK je slovenský železničný dopravca, ktorý poskytuje služby tak osobnej, ako aj nákladnej dopravy.

V júni 2016 Komisia uskutočnila inšpekcie v priestoroch ZSSK. Mala podozrenie, že ZSSK mohla uzavrieť dohody narúšajúce hospodársku súťaž s cieľom vytlačiť z trhu konkurujúcich prevádzkovateľov osobnej železničnej dopravy v rozpore s antitrustovými pravidlami EÚ (článok 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie). Toto prešetrovanie ešte stále prebieha.

Viac..  Európski colníci zadržali minulý rok falšovaný tovar za milióny eur

Podľa nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 (článok 20 ods. 4 a článok 23) sú spoločnosti povinné spolupracovať počas inšpekcie s úradníkmi Komisie, poskytovať im správne informácie a umožňovať im prístup k všetkým dokumentom relevantným z hľadiska antitrustového prešetrovania.

Ďalšie informácie o tomto prešetrovaní budú dostupné na webovej stránke Komisie venovanej hospodárskej súťaži, a to vo verejnom registri prípadov pod referenčným číslom AT.40565.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Platforma MVRO sa meni na Ambrela

Ambrela – pod novým názvom ešte viac zviditeľňovať globálne témy a rozvojovú problematiku

Odteraz všetko o rozvoji a činnosti slovenských rozvojových organizácii doma aj v tzv. rozvojovom svete …