Nicholsonova
Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. PHOTO: © European Union-EP.

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Cyklista na Slovensku by sa nemal cítiť menej bezpečne ako cyklista v Taliansku


Počet smrteľných nehôd na cestách plošne klesá, no cyklistov umiera stále takmer rovnako veľa.

Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová sa obrátila na Európsku komisiu s otázkou, či Komisia plánuje vypracovať odporúčania pre členské štáty, akými efektívnymi opatreniami sa dá znížiť počet dopravných nehôd cyklistov. Počet smrteľných nehôd na cestách pri motorizovaných vozidlách (najmä osobné autá) v rámci členských štátov EU klesá, avšak cyklistov umiera na európskych cestách stále približne rovnako veľa.

Pokles úmrtnosti u najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky – cyklistov je len nepatrný. V minulom roku ich na európskych cestách prišlo o život vyše dvetisíc.

„Počet cyklistov na cestách postupne pribúda, a preto je potrebné zamerať sa na zvýšenie ich bezpečnosti. Pomohli by legislatívne úpravy odrážajúce sa od reálnych dát. Vidím tu však veľké medzery, a to sa týka napríklad aj nášho cestného zákona, ktorý nestanovuje konkrétnu bezpečnú vzdialenosť pri predbiehaní cyklistov, konštatuje europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Nebezpečné obiehanie

Hoci sa dopravní analytici zhodujú na tom, že pri obchádzaní cyklistov je vhodné dodržať aspoň 1,5-metrovú vzdialenosť, ktorú viaceré členské krajiny zakotvili aj do svojej legislatívy, jednotná úprava na úrovni EÚ chýba.

Stanovenie minimálnej vzdialenosti pri predbiehaní cyklistov je ponechané na členské štáty. Komisia však zastáva názor, že opatrenia o minimálnej vzdialenosti 1,5 metra, ktoré prijali napríklad Francúzsko, Španielsko, Nemecko, Belgicko a Portugalsko, či Taliansko idú správnym smerom.

„Aj nezáväzné odporúčania založené na komplexných dátach by pomohli verejnej diskusii a kvalitnejšej legislatíve na národných úrovniach, vrátane Slovenska, aby prijali také opatrenia, ktoré dokážu zabezpečiť bezpečnosť cyklistov na všetkých cestách v rámci EÚ. Cyklista na Slovensku by sa nemal cítiť menej bezpečne ako cyklista v Taliansku,“ uviedla europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová.

,,Súčasné vnímanie dopravy postavené na individuálnej automobilovej doprave je neudržateľné a práve zvýšenie podielu cyklodopravy sa so svojimi environmentálnymi, zdravotnými, sociálnymi aj ekonomickými benefitmi ukazuje ako najvhodnejšie riešenie. Nedostatočná bezpečnosť je práve často bariérou pre mnohých ľudí, ktorí by radi presadli na bicykel. Je žiaduce ju zvyšovať, a to bezpečnou infraštruktúrou pre cyklistov, upokojovaním dopravy, ale aj takýmito legislatívnymi zmenami. Európska komisia by mala jednoznačne využiť svoje možnosti a aktívne sa postaviť k podpore cyklodopravy,” potvrdzuje Dan Kollár z občianskeho združenia Cyklokoalícia.

Viac..  Eugen Jurzyca: Nútená práca je niečo, čo by nemalo existovať

Chýbajúce dáta

V CARE, európskej centralizovanej databáze cestných nehôd v celej EÚ, ktorá je kľúčovým zdrojom informácií pre všetky dotknuté subjekty, chýbajú kompletné dáta pre Slovensko už od roku 2010. A to napriek tomu, že každý členský štát zodpovedá za ich poskytnutie. Ďuriš Nicholsonová sa preto pýta Európskej komisie, či už oslovila Slovensko s cieľom doplnenia chýbajúcich údajov.

Zaujíma ju tiež, či Európska komisia disponuje aj inými dátami o dopravných nehodách cyklistov„Komisia síce v máji 2018 predložila v balíku „Európa v pohybe“ nový prístup v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, ale pokrok v znižovaní úmrtnosti na cestách v posledných rokoch stagnoval a je nepravdepodobné, že sa podarí dosiahnuť súčasný strednodobý cieľ EÚ – zníženie počtu úmrtí v období rokov 2010 až 2020 o polovicu,“ uzavrela Ďuriš Nicholsonová.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …