Domov / TECHNOLÓGIE / EÚ sprístupní výskumníkom svoje špičkové laboratóriá
laboratorium
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ sprístupní výskumníkom svoje špičkové laboratóriá

Výskumníci z celej Európy budú mať teraz ešte viac príležitostí využívať najmodernejšie zariadenia Spoločného výskumného centra: po prvom kole iniciatívy za otvorený prístup, v ktorom bolo predložených takmer 100 oprávnených návrhov od 92 výskumných inštitúcií, majú teraz externí vedci prístup k ďalším laboratóriám tohto útvaru Komisie pre vedu a vzdelávanie a budú môcť uskutočňovať aj experimenty týkajúce sa bezemisných riešení v oblasti energetiky a jadrovej bezpečnosti.

Touto iniciatívou sa JRC usiluje o zintenzívnenie vedeckého výskumu a zvýšenie konkurencieschopnosti, ako aj o posilnenie spolupráce medzi európskymi výskumníkmi.

Tibor Navracsics, komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport, ktorý je zodpovedný za Spoločné výskumné centrum, v tejto súvislosti uviedol: „Spoločné výskumné centrum využíva zariadenia svetovej triedy financované z prostriedkov EÚ, ktoré nám pomáhajú riešiť najnaliehavejšie výzvy súčasnosti, od zmeny klímy až po bezpečnosť potravín a jadrovú bezpečnosť. Veľmi ma teší, že sprístupnením našich laboratórií a zariadení vynikajúcim vedcom z celej Európy teraz ešte väčšmi podporíme tých, ktorí sa usilujú o riešenie spoločenských problémov.“

Od momentu, keď v roku 2017 JRC po prvý raz sprístupnilo svoje zariadenia, vedci z 21 krajín EÚ a troch susediacich krajín uskutočňujú experimenty v 12 laboratóriách JRC v Geeli (Belgicko), Ispre (Taliansko) a v Karlsruhe (Nemecko). Táto iniciatíva sa v súčasnosti rozširuje na Petten (Holandsko), v ktorom sa nachádzajú výskumné laboratóriá JRC pre energetiku a dopravu. Výskumní pracovníci z krajín EÚ a krajín pridružených k výskumnému programu Horizont 2020 sa môžu prihlásiť do 30. septembra.

Práve sa sprístupnili laboratóriá na testovanie nových palív a jadrovej bezpečnosti

V Pettene sú odteraz prístupné dve zariadenia na vývoj technológie vodíkových palív: zariadenie na testovanie vysokotlakových palivových nádrží a zariadenie na testovanie palivových článkov a elektrolyzérov.

Vodík je jedným z najsľubnejších alternatívnych palív, keďže nevytvára žiadne emisie oxidu uhličitého. Technológia je však len v ranom štádiu vývoja a ak má nahradiť konvenčné fosílne palivá, je nutné v ňom pokračovať. Výskumníci budú v Pettene vykonávať experimenty s vodíkovými článkami a palivovými nádržami za rôznych environmentálnych podmienok

Viac..  Šéf labouristov Jeremy Corbyn sa chce postaviť odchodu Británie bez dohody. Chce vysloviť nedôveru Johnsonovi

JRC okrem toho sprístupňuje dve špičkové laboratóriá na výskum aktinidových materiálov v Karlsruhe. Aktinidové prvky sú pilierom jadrových technológií využívaných v takých oblastiach ako energetika, výskum vesmíru alebo liečebné postupy. Vedci budú môcť uskutočňovať bádateľský výskum s cieľom prispieť k vývoju nových jadrových zariadení alebo materiálov.

Od septembra JRC poskytne takisto prístup k viacerým svojim európskym zariadeniam v Geeli na meranie údajov týkajúcich sa jadrových reakcií a jadrového rozpadu. Také merania slúžia na zlepšenie bezpečnosti jadrových reaktorov a nakladania s jadrovým odpadom, ako aj posilnenie rádiologickej ochrany občanov a životného prostredia.

Súvislosti

Súčasné sprístupnenie zariadení nadväzuje na prvé dva roky úspešného spoločného využívania výskumnej infraštruktúry JRC, počas ktorých bolo ukončených 12 projektov a viac než 30 ďalších stále prebieha. Prvé experimenty už priniesli výsledky.

Napríklad v Európskom laboratóriu pre posudzovanie konštrukcií v Ispre výskumníci z Holandska zrealizovali pokusy pomocou najväčšieho Hopkinsonovho testovacieho zariadenia na svete. Tento prístroj potrebovali na testovanie odolnosti nepálených sušených tehál voči nárazom alebo explóziám. Štruktúry z nepálených tehál sa nachádzajú na celom svete vrátane miest postihnutých vojenskými konfliktmi alebo náchylnými na prírodné nebezpečenstvá. Vďaka výsledkom týchto experimentov môžu vojaci na mierových misiách získať viac informácií o tom, ako dobre ich tieto budovy, v ktorých pôsobia, dokážu ochrániť.

Jadroví výskumníci z Rumunska uskutočnili experimenty v zariadení JRC GELINA v Geeli, ktoré slúži na meranie správania neutrónov s veľmi vysokou presnosťou. Keďže neutróny sú kľúčovou zložkou jadrových reakcií, presné údaje sú nevyhnutným predpokladom pre úspech špičkových jadrových technológií – od účinnej, cielenej liečby rakoviny po bezpečnú energiu s minimálnym odpadom.

Informácie o všetkých aspektoch súvisiacich s iniciatívou JRC za otvorený prístup vrátane uverejňovaných výziev na predkladanie návrhov, informácií o podmienkach a kritériách prístupu, ako aj postupu predkladania návrhov sa nachádzajú na novozriadenom osobitnom verejnom portáli. JRC nebude mať zo sprístupnenia svojich zariadení externým používateľom žiadny zisk.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Johnson

Johnson bude rokovať s Merkel. Presviedčať ju bude o vypustení írskej poistky z dohody

BERLÍN / Britský premiér Boris Johnson sa pri stredajšom stretnutí bude snažiť presvedčiť nemeckú kancelárku Angelu …