zamestnanie, rodova rovnost
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Rodová rovnosť v EÚ: Čo v tejto oblasti robí Európsky parlament?

Prečítajte si, ako EÚ a Európsky parlament bojujú za práva žien a zlepšujú rodovú rovnosť v práci, v politike a iných oblastiach.

Ako EÚ bojuje proti nerovnostiam?

Európska únia sa už od svojich počiatkov snaží o vytvorenie sociálneho rozmeru Európy a dosiahnutie rovnosti medzi mužmi a ženami. Otázky rodovej rovnosti sú obsiahnuté vo všetkých jej politikách, hovorí sa tomu gender mainstreaming.

EÚ prijala právne predpisy, vydáva odporúčania, vymieňa osvedčené postupy a poskytuje finančné prostriedky na podporu činnosti členských štátov. Politiku EÚ v oblasti rodovej rovnosti pomáhali formovať aj rozhodnutia Európskeho súdneho dvora. Európsky parlament pravidelne prijíma iniciatívne správy o rodovej otázke a požaduje väčšie úsilie na zlepšenie rodovej rovnosti.

Európsky parlament bol vždy veľmi aktívny pri dosahovaní rovnosti medzi mužmi a ženami a má stály výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Parlament každý rok 8. marca oslavuje Medzinárodný deň žien a organizuje rozličné podujatia na zvyšovanie povedomia o týchto otázkach.

Rodová rovnosť na pracovisku

V roku 2019 EÚ schválila nové pravidlá týkajúce sa dovolenky súvisiacej s rodinou a starostlivosťou o rodinných príslušníkov. Cieľom je stimulovať otcov, aby čerpali rodinnú dovolenku a aj týmto smerom podporovať zamestnanosť žien.

Akú legislatívu prijala EÚ na zabezpečenie rovnoprávnosti v práci
  • Pravidlá ohľadne zamestnaneckého pomeru (vrátane rovnakej mzdy, sociálneho zabezpečenie, pracovných podmienok a boja proti obťažovaniu).
  • Pravidlá pre samostatne zárobkovo činné osoby.
  • Právo na materskú, otcovskú a rodičovskú dovolenku.

Parlament tiež žiada, aby sa prijali konkrétne opatrenia na zmiernenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov, ktoré boli v roku 2017 v priemere 16% v EÚ, a rozdielov v dôchodkoch, ktoré v roku 2017 dosiahli 35,7%. Vyzval tiež na prijatie opatrení na riešenie chudoby žien, keďže ženám hrozí riziko chudoby viac ako mužom.

Veľké rozdiely medzi mužmi a ženami pretrvávajú v digitálnom sektore. V tejto oblasti študuje menej žien a majú nedostatočné zastúpenie na trhu práce. V roku 2018 prijal Európsky parlament uznesenie, kde vyzval krajiny EÚ, aby zaviedli opatrenia na zabezpečenie úplnej integrácie žien do IT odvetví IT a podporovali vzdelávanie a odbornú prípravu žien v IT, vede, technológiách, inžinierstve a matematike (tzv. STEM odvetvia).

Viac..  Voľby v Slovinsku vyhralo liberálne zelené hnutie. Strana premiéra Janšu skončila ako druhá

Ako predchádzať násiliu na ženách

EÚ bojuje proti násiliu na ženách rôznymi spôsobmi. Parlament opakovane požadoval stratégiu EÚ na posilnenie politiky v tejto oblasti. Chce tiež uzavrieť pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru a taktiež žiada, aby ho ratifikovali ho všetky členské štáty.

Okrem toho upozornil na potrebu bojovať proti špecifickým formám násilia vrátane sexuálneho obťažovania, obchodovania s ľuďmi, nútenej prostitúcie, mrzačenia ženských pohlavných orgánov, sledovania a násilia online.

V roku 2014 udelil Európsky parlament Sacharovovu cenu za slobodu myslenia konžskému gynekológovi Dr. Denisovi Mukwegeovi, ktorý pomáha tisíckam žien a dievčat, ktoré boli znásilnené gangami v Konžskej demokratickej republike a bojuje za dôstojnosť žien, spravodlivosť a mier v jeho krajine.

Práva žien v ostatných oblastiach

Parlament opakovane vyzýval Komisiu, aby prepojila otázky rodovej rovnosti s oblasťami obchodu, rozvoja, poľnohospodárstva, zamestnanosti a migrácie.

V roku 2016 prijal uznesenie, kde žiada všeobecné usmernenia o rodovej rovnosti v rámci širších reforiem v oblasti migračnej a azylovej politiky.

V správe prijatej v roku 2018 poslanci požadovali, aby sa rodovo citlivejší prístup zohľadňoval aj v politike na ochranu klímy s cieľom posilniť postavenie žien a chrániť najzraniteľnejšie skupiny.

Podľa ďalšieho uznesenia prijatého v roku 2018 musia všetky obchodné dohody EÚ obsahovať záväzné a vynútiteľné ustanovenia na zabezpečenie dodržiavania ľudských práv vrátane rodovej rovnosti.

Ženy v politike

Európsky parlament opakovane vyzýval k rodovej rovnosti v politike a presadzoval rovnakú účasť žien na rozhodovacích procesoch na všetkých úrovniach.

V správe prijatej v januári 2019 Parlament vyzval európske politické strany, aby do orgánov riadiacich Európsky parlament v deviatom volebnom období navrhli ženy aj mužov. V novom Európskom parlamente, ktorý svoju činnosť oficiálne začal v júli 2019, je viac žien ako kedykoľvek predtým. Dnes predstavujú 41% poslancov EP, na konci predchádzajúceho obdobia ich bolo 36,5%.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …