ovocie
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Školáci v EÚ budú žiaci naďalej dostávať mlieko, ovocie a zeleninu

So začiatkom nového školského roka sa v zapojených krajinách EÚ opäť rozbehne program EÚ na podporu konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka v školách na obdobie 2019 – 2020.

Školský program EÚ sa zameriava na podporu zdravého a vyváženého stravovania, a to distribúciou ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov, no ponúka aj vzdelávacie programy o poľnohospodárstve a správnej výžive.

V školskom roku 2017/2018 využilo tento program viac ako 20 miliónov detí, čo predstavuje 20 % detí v celej Európskej únii.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan uviedol:Osvojenie si zdravých stravovacích návykov už v útlom veku je dôležité. Vďaka školskému programu EÚ si naši mladí spoluobčania nielen vychutnajú kvalitné európske produkty, ale naučia sa aj niečo o výžive, poľnohospodárstve, výrobe potravín a ťažkej práci s tým spojenej.“

V každom školskom roku sa na tento program prideľuje celkovo 250 miliónov EUR. Na obdobie 2019 – 2020 sa na ovocie a zeleninu vyhradilo 145 miliónov EUR a na mlieko a iné mliečne výrobky 105 miliónov EUR. Hoci je účasť v programe dobrovoľná, zapojili sa doň všetky členské štáty EÚ, či už do celého programu alebo len do jeho časti. Európska komisia v marci 2019 schválila a prijala pridelenie finančných prostriedkov krajinám EÚ zapojeným do programu v tomto školskom roku. Krajiny môžu doplniť pomoc EÚ aj finančnými prostriedkami z vnútroštátnych zdrojov.

Viac..  ECDC registruje takmer 270 prípadov salmonelózy súvisiacej s čokoládovými vajíčkami

O konkrétnej podobe programu rozhodujú členské štáty. Môžu si zvoliť druh produktov, ktoré budú deti dostávať, alebo tému vzdelávacích opatrení. Výber distribuovaných produktov však musí zohľadňovať zdravotné a environmentálne aspekty, sezónnosť, dostupnosť a rozmanitosť.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …