peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Rozpočet EÚ na rok 2020: Pozícia Rady bola prijatá s veľkou podporou členských štátov

Rada chce, aby sa rozpočet EÚ naďalej zameriaval na posilňovanie európskeho hospodárstva a zvyšovanie jeho konkurencieschopnosti. Medzi ďalšie priority patrí zabezpečenie dostatočných finančných prostriedkov na migráciu a ochranu vonkajších hraníc EÚ, posilnenie civilnej ochrany, boj proti zmene klímy a poskytovanie primeraných zdrojov na vonkajšiu činnosť v súlade so strategickými záujmami EÚ.

Členské štáty – rovnako ako v predchádzajúcich rokoch – tiež trvajú na tom, aby sa zabezpečila rozpočtová obozretnosť a disciplína. V rámci rozpočtu chcú zabezpečiť dostatočný priestor, aby mala EÚ možnosť reagovať na nepredvídané potreby.

Týmito zásadami sa Rada riadila pri stanovovaní svojej pozície k rozpočtu EÚ na rok 2020, ktorú prijala.

“Charakteristickým prvkom rozpočtu na budúci rok je kontinuita. Členské štáty sa chcú zamerať na kľúčové oblasti politiky a programy s najlepšími výsledkami, v rámci ktorých existuje jednoznačná európska pridaná hodnota, a zároveň zabezpečiť obozretný prístup. Som rád, že pozícia Rady bola prijatá s veľkou podporou členských štátov. Tvorí to silný základ pre naše rokovania s Parlamentom v nadchádzajúcich mesiacoch,” uviedol  Kimmo Tiilikainen, štátny tajomník fínskeho ministerstva financií, hlavný vyjednávač Rady pre rozpočet EÚ na rok 2020.

Rada naďalej podporuje posilnenie programov v rámci okruhu „Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť“, ktorý by získal 24 miliárd EUR, čo v porovnaní s rokom 2019 predstavuje zvýšenie o 2,72 %. Ide o prostriedky nad rámec zdrojov venovaných hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti (58,5 miliardy EUR, resp. + 2,23 %).

V porovnaní s rokom 2019 sa plánuje viac finančných prostriedkov napríklad na program Horizont 2020, európske systémy satelitnej navigácie EGNOS a Galileo, energetickú časť Nástroja na prepájanie Európy, program Erasmus+ a Program rozvoja európskeho obranného priemyslu.

V oblasti bezpečnosti a migrácie sa rozpočtom EÚ budú naďalej podporovať členské štáty a opatrenia EÚ, ktoré sa zaviedli v posledných niekoľkých rokoch. Dodatočné zdroje sa v rozpočte vyčlenili pre Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) (101,4 milióna EUR, resp. + 32,4 % v porovnaní s rokom 2019) s cieľom zriadiť do roku 2027 stály zbor zložený z 10 000 príslušníkov pohraničnej stráže.

V návrhu pozície Rady sa vo všeobecnosti počíta so sumou 166,8 miliardy EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 153,1 miliardy EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch. To predstavuje v porovnaní s rozpočtom schváleným na rok 2019 zvýšenie záväzkov o 0,6 % a platieb o 3,3 %.

Viac..  Klub 500: V pláne obnovy chýbajú zásadné opatrenia na podporu priemyslu, poľnohospodárstva či inovácií

Na základe podrobnej technickej analýzy absorpčnej kapacity a vykonávania každého programu sa záväzky v porovnaní s návrhom rozpočtu Komisie znížili o 1,5 miliardy EUR. Zásadné úpravy sa, pokiaľ ide o platby, nepovažovali za potrebné alebo vhodné.

Rozhodnutím Rady sa potvrdzuje dohoda, ktorú dosiahli veľvyslanci pri EÚ na zasadnutí Výboru stálych predstaviteľov 10. júla.

Pozmeňujúce návrhy k rozpočtu EÚ na rok 2019

Rada prijala svoju pozíciu aj k štyrom opravným rozpočtom k rozpočtu EÚ na rok 2019, ktoré navrhla Komisia, a schválila ich bez zmien.

Cieľom týchto pozmeňujúcich návrhov je zahrnúť do rozpočtu na rok 2019 prebytok vyplývajúci z plnenia rozpočtu v roku 2018 (1,8 miliardy EUR) a posilniť programy Horizont 2020 a Erasmus+ o 100 miliónov EUR, ako sa dohodlo počas rokovaní o rozpočte EÚ na rok 2019.

Okrem toho sa v rozpočte vyčlenilo 293,6 milióna EUR na poskytnutie finančnej pomoci Taliansku, Rumunsku a Rakúsku v reakcii na prírodné katastrofy, ktoré tieto krajiny postihli v roku 2018.

Príjmy a výdavky z rozpočtu na rok 2019 sú tiež aktualizované, aby sa zohľadnil najnovší vývoj vrátane odloženia vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ do 31. októbra 2019. Predovšetkým sa o 15,1 milióna EUR zvýšil rozpočet Európskeho parlamentu s cieľom pokryť náklady na informačnú kampaň v Spojenom kráľovstve pred európskymi voľbami, ako aj náklady na asistentskú výpomoc.

Ďalšie kroky

Štátny tajomník Tiilikainen bude pozíciu Rady k rozpočtu EÚ na rok 2020 prezentovať na septembrovom plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu. Očakáva sa, že EP prijme svoje pozmeňujúce návrhy k pozícii Rady 23. októbra.

Tým sa spustí trojtýždňové zmierovacie obdobie, ktoré sa začne 29. októbra a skončí 18. novembra. Cieľom tohto zmierovacieho procesu je dosiahnuť dohodu medzi Radou a Európskym parlamentom o rozpočte EÚ na rok 2020.

Očakáva sa, že návrhy opravných rozpočtov k rozpočtu EÚ na rok 2019 sa schvália na plenárnom zasadnutí EP v septembri a v októbri.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Brusel si predvolal ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ osem predstaviteľov únie

Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca. Dôvodom je krok Moskvy, ktorá zaradila na „čiernu listinu“ …