peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Rozpočet EÚ na rok 2020: Pozícia Rady bola prijatá s veľkou podporou členských štátov


Rada chce, aby sa rozpočet EÚ naďalej zameriaval na posilňovanie európskeho hospodárstva a zvyšovanie jeho konkurencieschopnosti. Medzi ďalšie priority patrí zabezpečenie dostatočných finančných prostriedkov na migráciu a ochranu vonkajších hraníc EÚ, posilnenie civilnej ochrany, boj proti zmene klímy a poskytovanie primeraných zdrojov na vonkajšiu činnosť v súlade so strategickými záujmami EÚ.

Členské štáty – rovnako ako v predchádzajúcich rokoch – tiež trvajú na tom, aby sa zabezpečila rozpočtová obozretnosť a disciplína. V rámci rozpočtu chcú zabezpečiť dostatočný priestor, aby mala EÚ možnosť reagovať na nepredvídané potreby.

Týmito zásadami sa Rada riadila pri stanovovaní svojej pozície k rozpočtu EÚ na rok 2020, ktorú prijala.

“Charakteristickým prvkom rozpočtu na budúci rok je kontinuita. Členské štáty sa chcú zamerať na kľúčové oblasti politiky a programy s najlepšími výsledkami, v rámci ktorých existuje jednoznačná európska pridaná hodnota, a zároveň zabezpečiť obozretný prístup. Som rád, že pozícia Rady bola prijatá s veľkou podporou členských štátov. Tvorí to silný základ pre naše rokovania s Parlamentom v nadchádzajúcich mesiacoch,” uviedol  Kimmo Tiilikainen, štátny tajomník fínskeho ministerstva financií, hlavný vyjednávač Rady pre rozpočet EÚ na rok 2020.

Rada naďalej podporuje posilnenie programov v rámci okruhu „Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť“, ktorý by získal 24 miliárd EUR, čo v porovnaní s rokom 2019 predstavuje zvýšenie o 2,72 %. Ide o prostriedky nad rámec zdrojov venovaných hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti (58,5 miliardy EUR, resp. + 2,23 %).

V porovnaní s rokom 2019 sa plánuje viac finančných prostriedkov napríklad na program Horizont 2020, európske systémy satelitnej navigácie EGNOS a Galileo, energetickú časť Nástroja na prepájanie Európy, program Erasmus+ a Program rozvoja európskeho obranného priemyslu.

V oblasti bezpečnosti a migrácie sa rozpočtom EÚ budú naďalej podporovať členské štáty a opatrenia EÚ, ktoré sa zaviedli v posledných niekoľkých rokoch. Dodatočné zdroje sa v rozpočte vyčlenili pre Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) (101,4 milióna EUR, resp. + 32,4 % v porovnaní s rokom 2019) s cieľom zriadiť do roku 2027 stály zbor zložený z 10 000 príslušníkov pohraničnej stráže.

V návrhu pozície Rady sa vo všeobecnosti počíta so sumou 166,8 miliardy EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 153,1 miliardy EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch. To predstavuje v porovnaní s rozpočtom schváleným na rok 2019 zvýšenie záväzkov o 0,6 % a platieb o 3,3 %.

Viac..  Medziročná inflácia v eurozóne v máji stúpla na rekordných 8,1 percenta

Na základe podrobnej technickej analýzy absorpčnej kapacity a vykonávania každého programu sa záväzky v porovnaní s návrhom rozpočtu Komisie znížili o 1,5 miliardy EUR. Zásadné úpravy sa, pokiaľ ide o platby, nepovažovali za potrebné alebo vhodné.

Rozhodnutím Rady sa potvrdzuje dohoda, ktorú dosiahli veľvyslanci pri EÚ na zasadnutí Výboru stálych predstaviteľov 10. júla.

Pozmeňujúce návrhy k rozpočtu EÚ na rok 2019

Rada prijala svoju pozíciu aj k štyrom opravným rozpočtom k rozpočtu EÚ na rok 2019, ktoré navrhla Komisia, a schválila ich bez zmien.

Cieľom týchto pozmeňujúcich návrhov je zahrnúť do rozpočtu na rok 2019 prebytok vyplývajúci z plnenia rozpočtu v roku 2018 (1,8 miliardy EUR) a posilniť programy Horizont 2020 a Erasmus+ o 100 miliónov EUR, ako sa dohodlo počas rokovaní o rozpočte EÚ na rok 2019.

Okrem toho sa v rozpočte vyčlenilo 293,6 milióna EUR na poskytnutie finančnej pomoci Taliansku, Rumunsku a Rakúsku v reakcii na prírodné katastrofy, ktoré tieto krajiny postihli v roku 2018.

Príjmy a výdavky z rozpočtu na rok 2019 sú tiež aktualizované, aby sa zohľadnil najnovší vývoj vrátane odloženia vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ do 31. októbra 2019. Predovšetkým sa o 15,1 milióna EUR zvýšil rozpočet Európskeho parlamentu s cieľom pokryť náklady na informačnú kampaň v Spojenom kráľovstve pred európskymi voľbami, ako aj náklady na asistentskú výpomoc.

Ďalšie kroky

Štátny tajomník Tiilikainen bude pozíciu Rady k rozpočtu EÚ na rok 2020 prezentovať na septembrovom plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu. Očakáva sa, že EP prijme svoje pozmeňujúce návrhy k pozícii Rady 23. októbra.

Tým sa spustí trojtýždňové zmierovacie obdobie, ktoré sa začne 29. októbra a skončí 18. novembra. Cieľom tohto zmierovacieho procesu je dosiahnuť dohodu medzi Radou a Európskym parlamentom o rozpočte EÚ na rok 2020.

Očakáva sa, že návrhy opravných rozpočtov k rozpočtu EÚ na rok 2019 sa schvália na plenárnom zasadnutí EP v septembri a v októbri.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …