Moscovici
Pierre Moscovici, komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá. PHOTO: © European Union.

Krajiny EÚ prišli v roku 2017 o 137 miliárd eur na príjmoch z DPH


Podľa štúdie, ktorú zverejnila Európska komisia, prišli krajiny EÚ v roku 2017 o 137 miliárd eur na príjmoch z dane z pridanej hodnoty (DPH). Tento výpadok príjmov z DPH, či inými slovami celkový rozdiel medzi očakávanými príjmami z DPH a ich skutočne vybranou sumou sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi mierne znížil, no stále je veľmi vysoký. Takýto značný výpadok príjmov z DPH opäť poukazuje na nutnosť komplexnej reformy pravidiel EÚ v oblasti DPH, ktorú Komisia navrhla v roku 2017.

V snahe zaraziť podvody s DPH a presadiť, aby pravidlá fungovali v prospech potivých podnikov a obchodníkov, je nepostrádateľná aj užšia spolupráca medzi členskými štátmi. Výpadok príjmov z DPH je meradlom účinnosti výberu DPH a opatrení na dodržiavanie predpisov v jednotlivých členských štátoch. Udáva totiž odhad príjmov ušlých v dôsledku podvodov a daňových únikov, vyhýbania sa daňovým povinnostiam, konkurzov, platobnej neschopnosti a nesprávnych výpočtov.

Pierre Moscovici, komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá, v tejto súvislosti vyhlásil: Priaznivá hospodárska situácia a niektoré politické riešenia, ktoré EÚ na krátko zaviedla, prispeli v roku 2017 k tomu, že výpadok príjmov z DPH sa znížil. No ak chceme dosiahnuť výraznejší pokrok, musíme pristúpiť k dôkladnej reforme systému DPH, ktorá by ho zocelila voči podvodom. Naše návrhy na zavedenie konečného systému DPH nakloneného podnikom sú stále na stole. Členské štáty si nemôžu dovoliť prizerať sa so založenými rukami, ako sa strácajú miliardy kvôli nelegálnym kolotočovým podvodom s DPH a vinou nesúladu v systéme.

Najväčší výpadok príjmov z DPH zaznamenalo v roku 2017 Rumunsko, ktoré prišlo o 36 % príjmov z DPH. Za ním nasledovalo Grécko (34 %) a Litva (25 %). Naopak najnižší výpadok malo Švédsko, Luxembursko a Cyprus, ktorým ušlo v priemere len 1 % ich príjmov z DPH. V absolútnom vyjadrení došlo k najväčšiemu výpadku príjmov z DPH v Taliansku – okolo 33,5 miliardy EUR.

V jednotlivých členských štátoch sú výsledky stále výrazne rozdielne. V 25 členských štátoch sa výpadok znížil a v troch sa zvýšil. Najlepšie si so stratou DPH poradili na Malte (zníženie výpadku o 7 percentuálnych bodov), v Poľsku (zníženie o 6 percentuálnych bodov) a na Cypre (zníženie o 4 percentuálne body). Sedem členských štátov, konkrétne Slovensko, Slovinsko, Taliansko, Luxembursko, Portugalsko, Česko a Francúzsko taktiež poriadne zabrali a znížili svoj výpadok príjmov z DPH o viac ako 2 percentuálne body. Výpadok badateľne narástol v Grécku (2,6 %) a Lotyšsku (1,9 %) a nepatrne aj v Nemecku (0,2 %).

Viac..  Lucia Ďuriš Nicholsonová: Hľadá sa podpora na vyslovenie nedôvery Európskej komisii. Kvôli Poľsku

V nominálnom vyjadrení sa výpadok príjmov z DPH v roku 2017 znížil o 8 miliárd eur na 137,5 miliardy eur. Ide o podobné zníženie ako v roku 2016, keď výpadok klesol o 7,8 miliardy eur. Výpadok príjmov z DPH v roku 2017 predstavuje 11,2 % celkových príjmov z DPH v EÚ, pričom v predchádzajúcom roku išlo o 12,2 %. Tento klesajúci trend trvá už piaty rok po sebe.

Zverejnená správa o výpadku príjmov z DPH sa sústredí na rok 2017, ide totiž o posledné obdobie, za ktoré sú k dispozícii kompletné údaje o národných účtoch a údaje o vlastných zdrojoch. Tohtoročná štúdia prichádza aj s novinkou, zahŕňa totiž prognózovanie, ktoré ponúka rýchle odhady výsledkov za rok predchádzajúci roku zverejnenia správy, teda 2018. Podľa toho, čo naznačujú tieto rýchle odhady, by mal výpadok príjmov z DPH naďalej klesať a v roku 2018 sa dostať pod 130 miliárd eur a 10 % celkovej daňovej povinnosti v oblasti DPH.

Súvislosti

Štúdia o výpadku príjmov z DPH je financovaná z rozpočtu EÚ. Jej zistenia sú dôležité tak pre Úniu, ako aj pre členské štáty, keďže DPH predstavuje významný príspevok do rozpočtu Únie aj do rozpočtov členských štátov. V štúdii sa používa metodika „zhora nadol“, pričom na odhady výpadkov príjmov z DPH sa používajú údaje z národných účtov. Použitá metóda sa v priebehu rokov zdokonaľovala a vycibrila. V súčasnosti poskytuje tú najlepšiu kombináciu odhadov z hľadiska porovnateľnosti výsledkov a presnosti.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

nicholsonova

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Hľadá sa podpora na vyslovenie nedôvery Európskej komisii. Kvôli Poľsku

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …