polnohospodarstvo
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Slovenské poľnohospodárstvo vykázalo vlani zisk takmer 100 miliónov eur

BRATISLAVA – Slovenské poľnohospodárstvo dosiahlo podľa predbežných údajov za rok 2018 kladný výsledok hospodárenia pred zdanením, a to zisk vo výške 99,5 mil. eur. V porovnaní s rokom 2017 sa však jeho úroveň znížila o 19,8 mil. eur, čo predstavovalo pokles o 16,6 %.

Potravinársky priemysel vlani dosiahol kladný výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 191,5 mil. eur, čo bolo o 17,3 % viac ako v predchádzajúcom roku. Vyplýva to zo Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za rok 2018, tzv. Zelenej správy, ktorú v stredu schválila vláda.

Výsledok hospodárenia bol podľa agrorezortu ovplyvnený nárastom cien poľnohospodárskych výrobkov, čo sa odrazilo vo zvýšených tržbách, najmä rastlinnej produkcie a čiastočne vykompenzovalo mierny hmotnostný pokles poľnohospodárskej produkcie. „V porovnaní s päťročným priemerom rokov 2013 – 2017 bol výsledok hospodárenia v roku 2018 vyšší o 52,4 % a úrovňou patrí k trom najvyšším za posledných päť rokov. Rozhodujúcu úlohu v ekonomike zohrali podpory, bez ktorých by bola väčšina poľnohospodárskych podnikov stratová. Takmer 75 % finančnej podpory slovenského poľnohospodárstva bolo poskytovaných zo zdrojov EÚ a len časť výdavkov bola spolufinancovaná zo štátneho rozpočtu SR,“ uviedol agrorezort.

Potravinársky priemysel na Slovensku dosiahol podľa predbežných údajov Štatistického úradu SR za minulý rok kladný výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 191,5 mil. eur, čo bolo medziročný nárast o spomínaných viac ako 17 %. Na výrobe výrobkov potravinárskeho priemyslu SR mali rozhodujúci podiel podniky s 20 a viac zamestnancami (216 podnikov), ktoré vytvorili kladný výsledok hospodárenia, ktorý medziročne vzrástol o 27,8 mil. eur na 180,3 mil. eur. Z celkového počtu podnikov ziskové podniky predstavovali tri štvrtiny a vytvorili zisk v objeme približne 217 mil. eur.

Viac..  Európska komisia požaduje plány na zníženie spotreby energie a zlepšenie efektívnosti živín

Najvyšší kladný výsledok hospodárenia dosiahol odbor výroby nápojov (74,8 mil. eur), nasledovali výroba ostatných potravinárskych výrobkov (40,3 mil. eur), spracovanie a konzervovanie mäsa a mäsových produktov (24,6 mil. eur) a výroba pečiva a múčnych výrobkov (21,4 mil. eur).

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …