smartfon
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Satelitný navigačný systém Galileo využíva už miliarda používateľov smartfónov

Počet používateľov smartfónov na celom svete, ktorí využívajú európsky systém satelitnej navigácie Galileo, zajtra dosiahne miliardu. Tento míľnik sa prekrýva s 15. výročím vzniku Agentúry pre európsky globálny navigačný satelitný systém (GSA), ktorá je kľúčovým partnerom Komisie pri prevádzkovaní systému Galileo.

Pred osobitným podujatím, ktoré sa bude konať v sídle agentúry GSA v Prahe, komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska uviedla: „Galileo poskytuje kvalitné služby určovania času a navigácie už miliarde používateľov na celom svete. Za tento výsledok vďačíme skutočne európskemu úsiliu vyvinúť najpresnejší navigačný systém na svete, ako aj podpore a nasadeniu agentúry GSA. Som presvedčená, že náš kozmický priemysel bude vďaka ďalšej práci, nápadom a investíciám v rámci nového Vesmírneho programu Únie naďalej napredovať.“

Od decembra 2016 poskytuje Galileo „počiatočné služby“, ktoré pomocou signálov na presné určovanie polohy, navigáciu a určovanie času už teraz zlepšujú každodenný život občanov a podnikov.

Spomedzi spoločností, ktoré vyrábajú čipy satelitnej navigácie pre smartfóny, dnes 95 % vyrába čipy, ktoré umožňujú využívanie systému Galileo. Míľnik v podobe miliardy používateľov vychádza z počtu smartfónov predaných na celom svete, ktoré využívajú systém Galileo. Skutočný počet používateľov systému Galileo je väčší. V Európe sú všetky nové modely vozidiel, ktoré sú schválené pre trh, vybavené systémom eCall, ktorý využíva systém Galileo na oznámenie polohy vozidla záchranným službám. Od tohto roku je systém Galileo integrovaný do digitálnych tachografov nákladných automobilov – zariadení na zaznamenávanie rýchlosti a vzdialenosti – s cieľom zabezpečiť dodržiavanie pravidiel týkajúcich sa času jazdy a zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky.

Systém Galileo poskytuje aj kľúčovú pátraciu a záchrannú službu (SAR), vďaka ktorej sa čas potrebný na zistenie polohy osoby vybavenej vysielačom núdzového signálu na mori, v horách alebo púšťach znížil na menej než 10 minút. Vďaka systému Galileo sa presnosť lokalizácie zlepšila z 10 km na menej než 2 km. V budúcnosti systém danej osobe takisto potvrdí, že pomoc je na ceste.

V neposlednom rade systém Galileo podporuje verejné orgány, a to vďaka verejne regulovanej službe na použitie v bezpečnostne citlivých situáciách. Používateľom spomedzi štátnych subjektov poskytuje spoľahlivú a plne kódovanú službu počas núdzových alebo krízových situácií celoštátneho významu, ako sú napríklad teroristické útoky, s cieľom zabezpečiť kontinuitu služieb.

Európsky kozmický priemysel, ktorý je v hodnotovom vyjadrení druhým najväčším na svete, je silný a konkurencieschopný. Na zachovanie a ďalšie upevnenie vedúcej pozície EÚ v oblasti vesmíru navrhla Komisia v nasledujúcom dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027 vyčleniť 16 miliárd EUR na vesmírny program.

Viac..  Zlepšenie digitálnych zručností znevýhodnených občanov podporí MIRRI SR aj z eurofondov

SÚVISLOSTI

Galileo je vlastný globálny systém satelitnej navigácie EÚ. Je to civilný systém pod civilnou kontrolou, ktorý poskytuje presné informácie o polohe a čase. Jeho cieľom je zabezpečiť nezávislosť Európy od iných systémov satelitnej navigácie a jej strategickú autonómnosť v oblasti satelitnej navigácie. Autonómnosť Európy v tomto sektore podporí európsky trh práce, pomôže EÚ posilniť jej úlohu pri zabezpečovaní bezpečnosti a obrany a podporí vznikajúce technológie, ako sú umelá inteligencia, bezpilotné lietadlá, automatizovaná mobilita a internet vecí.

Od decembra 2016 poskytuje Galileo „počiatočné služby“. Počas tejto počiatočnej „pilotnej“ fázy, ktorá predchádza fáze „plne funkčných služieb“, sa signály systému Galileo používajú v kombinácii s inými systémami satelitnej navigácie. Vo fáze plnej funkčnosti budú môcť používatelia využívať signály systému Galileo nezávisle od iných systémov satelitnej navigácie.

Medzi ďalšie činnosti EÚ vo vesmíre patrí program Copernicus (voľne dostupné a otvorené údaje získané pozorovaním Zeme o pevnine, atmosfére, moriach, zmene klímy a pre potreby riadenia núdzových situácií a bezpečnosti), program EGNOS (regionálny systém satelitnej navigácie) a dohľad nad kozmickým priestorom a sledovanie tohto priestoru (SST).

Vďaka novému vesmírnemu programu sa všetky existujúce a nové činnosti EÚ vo vesmíre zahrnú do jedného zastrešujúceho programu. Zachová si existujúcu infraštruktúru a služby a zavedie niekoľko nových prvkov na podporu silného a inovatívneho kozmického priemyslu a zachovanie autonómneho, spoľahlivého a nákladovo efektívneho prístupu EÚ do vesmíru.

Nový program zavádza aj jednotný a zjednodušený systém riadenia. EÚ zabezpečí, aby zvýšenie finančných investícií bolo podporované aj efektívnym prijímaním rozhodnutí, ktorým sa zaistí, aby sa všetky činnosti EÚ vo vesmíre zrealizovali v súlade s plánovaným harmonogramom a rozpočtom. Za riadenie celého programu bude naďalej zodpovedná Komisia. Medzivládna Európska vesmírna agentúra (ESA) zostane vzhľadom na svoje bezkonkurenčné odborné znalosti hlavným partnerom pri zavádzaní systému a technickej podpore operačných úloh Vesmírneho programu Únie. Agentúra GSA, ktorá sa má premenovať na „Agentúru EÚ pre vesmírny program“, bude v čoraz väčšej miere podporovať prevádzkovanie činností EÚ vo vesmíre a ich uplatnenie na trhu. Okrem toho bude zohrávať významnejšiu úlohu pri zaisťovaní bezpečnosti všetkých zložiek programu.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …