peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Hospodárenie s peniazmi je podľa INESS slabinou Slovákov

BRATISLAVA – Hospodárenie s peniazmi je slabinou Slovákov. Na nedostatočnú finančnú a ekonomickú gramotnosť upozorňujú prieskumy Európskej komisie ako aj komerčných bánk.

“V neposlednom rade je to aj počet exekúcií, pri ktorom zdvíhame varovný prst. Tento problém sa týka aj mladých ľudí, ktorých prvé výzvy v dospelom živote sú úzko späté s ekonomickými otázkami,” uviedol Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS).

S finančným vzdelávaním treba podľa Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov začať už v škole. Viacerí Slováci nepoznajú ani len základné finančné pojmy. Neznalosť finančných pojmov spolu s nedocenením vlastných schopností napríklad splácať úver a s počiatočným neuváženým konaním je podľa sprostredkovateľskej asociácie základnou príčinou, prečo sa ľudia nebezpečne zadlžujú a dostávajú sa do dlhovej špirály.

Podľa sprostredkovateľskej asociácie je nevyhnutné viesť už deti k finančne zodpovednému správaniu. No tak, ako je potrebné zvyšovať odbornosť školských pedagógov a vytvoriť konzistentný systém finančného vzdelávania od predškolských zariadení až po stredné školy, je nevyhnutné podľa finančníkov, aby základy finančného plánovania vštepovali deťom už rodičia.

Ako vyplýva zo skúseností asociácie, stále málo Slovákov kladie dôraz na zodpovedné finančné plánovanie. Každý živiteľ rodiny by mal mať podľa sprostredkovateľskej asociácie zaistenú takzvanú finančnú trojnožku – poistenie zabezpečujúce náhradu príjmu v prípade neočakávaného výpadku, napríklad úrazu či vážnej choroby, ďalej vhodné sporenie pre financovanie či vylepšovanie bývania a napokon dôchodkové sporenie.

Viac..  EÚ – India: spoločná správa o začatí činnosti Rady pre obchod a technológie

Mladí Slováci si podľa inštitútu otestujú ekonomickú gramotnosť v medzinárodnom porovnaní. Len piati finalisti zo Slovenska prešli testovaním v školskom kole ekonomickej olympiády 2018/2019, ktorého sa zúčastnilo vyše 20 tis. stredoškolákov zo Slovenska, Česka a Maďarska. Celkovo sa ich kvalifikovalo do prvého medzinárodného kola súťaže 15 a 12. septembra si zmerajú ekonomické vedomosti v Českej národnej banke v Prahe. Súťaž na Slovensku organizuje INESS v spolupráci s českým Inštitútom ekonomického vzdelávania a odborníkmi zo Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Českej národnej banky, Národnej banky Slovenska či viacerých slovenských univerzít.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Ukrajina: členské štáty obdržali prvé platby na podporu utečencov v Európe

Komisia vyplatila členským štátom zálohové platby vo výške 3,5 miliardy EUR, aby im pomohla zvládnuť …