europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Štyri stredné školy zo Slovenska navštívia Európsky parlament

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku dnes -13. septembra- v treťom ročníku projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (EPAS) ocenila 20 prihlásených škôl. Spolu 66 pedagógov a 295 študentov získava certifikát senior a junior ambasádorov Európskeho parlamentu. Školy zároveň získali titul Ambasádorskej školy EP.

Program Ambasádorská škola EP realizuje Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku. Ide o vzdelávací program, ktorý je zameraný na žiačky a žiakov stredných a odborných škôl. Jeho cieľom je šíriť informácie o Európskej únii medzi mladými ľuďmi za pomoci ambasádorov a ambasádoriek na vybraných školách.

Nejde len o učenie sa faktov o EÚ, ale aj o priamu skúsenosť s európskym občianstvom – čo táto skutočnosť znamená pre náš každodenný život a ako zmeniť Európu v budúcnosti podľa predstáv mladých a taktiež porozumieť významu účasti na európskych voľbách.

Štyri najlepšie tímy navštívia sídlo Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Sú nimi tím Gymnázia v Dubnici nad Váhom, Gymnázia v Giraltovciach, Súkromnej strednej školy v Košiciach a Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia v Bratislave.

Podľa  Dionýza Hochela, povereného riadením Kancelárie EP na Slovensku, je EPAS jedným z najvýznamnejších programov Európskeho parlamentu pre mladých a prispel aj k zvýšeniu účasti mladých ľudí v májových eurovoľbách.

S prítomnými ambasádormi diskutovali aj poslanci EP Ivan Štefanec (EPP) a Robert Hajšel (S/D).

Vzdelávací program EPAS  je  príležitosťou spoznať lepšie európsky hodnotový priestor, prispieť k jeho ďalšiemu rozvoju, získať prestíž Ambasádorskej školy Európskeho parlamentu a zároveň niekoľko zaujímavých ocenení.

Viac informácií nájdete TU.

Plaketu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu získavajú školy:

 

Bratislavský samosprávny kraj:

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Bratislava

Viac..  Peter Pollák: Žiadne dieťa si nezaslúži ísť do školy zablatené. VIDEO

 

Trnavský samosprávny kraj:

Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany

 

Trenčiansky samosprávny kraj:

Gymnázium Dubnica n/Váhom

 

Nitriansky samosprávny kraj:

Gymnázium Hansa Selyeho, Komárno

Obchodná akadémia, Nitra

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Komárno

 

Žilinský samosprávny kraj:

Gymnázium, Rajec

Obchodná akadémia, Dolný Kubín

 

Banskobystrický samosprávny kraj:

Stredná odborná škola, Žarnovica

 

Prešovský samosprávny kraj:

Gymnázium, Giraltovce

Obchodná akadémia, Poprad

Spojená škola, Ľudmily Podjavorinskej Prešov

Stredná odborná škola elektrotechnická Poprad-Matejovce

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Michalovce

Súkromná spojená škola, Kežmarok

 

Košický samosprávny kraj:

Evanjelické gymnázium J.A. Komenského, Košice

Hotelová akadémia, Košice

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Košice

Stredná zdravotnícka škola, Košice

Súkromná stredná odborná škola, Košice

Súkromné osemročné gymnázium , Košice

Certifikáty senior a  junior ambasádorov a  ambasádoriek získavajú nasledujúce 4 ambasádorské tímy, spolu s exkurziou do sídla EP v Štrasburgu (podľa abecedy):

Ambasádorský tím Gymnázia v Dubnici n/Váhom

Ambasádorský tím Gymnázia v Giraltovciach

Ambasádorský tím Súkromnej strednej odbornej školy Bukoveckej v Košiciach

Ambasádorský tím Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia v Bratislave

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Europsky strom roka

Pri rozvoji územnej samosprávy Slovensku pomôžu odporúčania európskych expertov

Zahraniční experti pripravili pre Slovensko odporúčania na zlepšenie fungovania územnej samosprávy. Návrhy sú súčasťou spoločného …

Consent choices