europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Štyri stredné školy zo Slovenska navštívia Európsky parlament

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku dnes -13. septembra- v treťom ročníku projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (EPAS) ocenila 20 prihlásených škôl. Spolu 66 pedagógov a 295 študentov získava certifikát senior a junior ambasádorov Európskeho parlamentu. Školy zároveň získali titul Ambasádorskej školy EP.

Program Ambasádorská škola EP realizuje Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku. Ide o vzdelávací program, ktorý je zameraný na žiačky a žiakov stredných a odborných škôl. Jeho cieľom je šíriť informácie o Európskej únii medzi mladými ľuďmi za pomoci ambasádorov a ambasádoriek na vybraných školách.

Nejde len o učenie sa faktov o EÚ, ale aj o priamu skúsenosť s európskym občianstvom – čo táto skutočnosť znamená pre náš každodenný život a ako zmeniť Európu v budúcnosti podľa predstáv mladých a taktiež porozumieť významu účasti na európskych voľbách.

Štyri najlepšie tímy navštívia sídlo Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Sú nimi tím Gymnázia v Dubnici nad Váhom, Gymnázia v Giraltovciach, Súkromnej strednej školy v Košiciach a Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia v Bratislave.

Podľa  Dionýza Hochela, povereného riadením Kancelárie EP na Slovensku, je EPAS jedným z najvýznamnejších programov Európskeho parlamentu pre mladých a prispel aj k zvýšeniu účasti mladých ľudí v májových eurovoľbách.

S prítomnými ambasádormi diskutovali aj poslanci EP Ivan Štefanec (EPP) a Robert Hajšel (S/D).

Vzdelávací program EPAS  je  príležitosťou spoznať lepšie európsky hodnotový priestor, prispieť k jeho ďalšiemu rozvoju, získať prestíž Ambasádorskej školy Európskeho parlamentu a zároveň niekoľko zaujímavých ocenení.

Viac informácií nájdete TU.

Plaketu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu získavajú školy:

 

Bratislavský samosprávny kraj:

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Bratislava

Viac..  Najpozitívnejší vplyv na rozvoj Slovenska mali podľa Slovákov vstup do EÚ a NATO a prijatie eura

 

Trnavský samosprávny kraj:

Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany

 

Trenčiansky samosprávny kraj:

Gymnázium Dubnica n/Váhom

 

Nitriansky samosprávny kraj:

Gymnázium Hansa Selyeho, Komárno

Obchodná akadémia, Nitra

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Komárno

 

Žilinský samosprávny kraj:

Gymnázium, Rajec

Obchodná akadémia, Dolný Kubín

 

Banskobystrický samosprávny kraj:

Stredná odborná škola, Žarnovica

 

Prešovský samosprávny kraj:

Gymnázium, Giraltovce

Obchodná akadémia, Poprad

Spojená škola, Ľudmily Podjavorinskej Prešov

Stredná odborná škola elektrotechnická Poprad-Matejovce

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Michalovce

Súkromná spojená škola, Kežmarok

 

Košický samosprávny kraj:

Evanjelické gymnázium J.A. Komenského, Košice

Hotelová akadémia, Košice

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Košice

Stredná zdravotnícka škola, Košice

Súkromná stredná odborná škola, Košice

Súkromné osemročné gymnázium , Košice

Certifikáty senior a  junior ambasádorov a  ambasádoriek získavajú nasledujúce 4 ambasádorské tímy, spolu s exkurziou do sídla EP v Štrasburgu (podľa abecedy):

Ambasádorský tím Gymnázia v Dubnici n/Váhom

Ambasádorský tím Gymnázia v Giraltovciach

Ambasádorský tím Súkromnej strednej odbornej školy Bukoveckej v Košiciach

Ambasádorský tím Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia v Bratislave

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Europsky parlament

Európsky parlament zosúlaďuje vnútorné pravidlá s mandátom EPPO

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) aktualizovali jeho rokovací poriadok, aby umožnil vyhlasovať žiadosti hlavného európskeho prokurátora …

Consent choices