erasmus
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ chce posilniť väzby medzi európskymi a africkými študentmi a inštitúciami vysokoškolského vzdelávania

EÚ investuje ďalších 17,6 milióna EUR na podporu účasti viac ako 8 500 novo vybraných študentov a zamestnancov afrických univerzít na programe Erasmus+ v roku 2019. Toto zvýšenie financovania v rámci programu Erasmus+ predstavuje ďalší krok k splneniu záväzku, ktorý oznámil predseda Komisie Jean-Claude Juncker vo svojom prejave o stave Únie v septembri 2018 a ktorý spočíva v podpore 35 000 afrických študentov a výskumných pracovníkov do roku 2020.

Komisár pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru Tibor Navracsics v tejto súvislosti uviedol: „Posilnenie postavenia mladých ľudí v Afrike má kľúčový význam pre budovanie lepšej budúcnosti. To si vyžaduje podporu vzdelávania a tohto roku sme sa zamerali najmä na posilnenie spolupráce s podnikmi, ktoré dávajú mladým ľuďom v Afrike príležitosť získať všetky zručnosti, ktoré potrebujú pre svoj profesionálny život. Tohtoročný výber sa sústreďuje najmä na projekty zamerané na podporu inovačných vzdelávacích metód, podnikania a vytvárania pracovných príležitostí v takých kľúčových oblastiach, ako je potravinárstvo, agropodnikanie a transformácia energetiky. To je práve to „plus“, ktoré ponúka program Erasmus+.“

Komisár EÚ pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica v tejto súvislosti uviedol: Naša africko-európska aliancia je predovšetkým o ľuďoch. Chceme investovať do kvalitného vzdelávania v Afrike. Rovnako chceme posilniť väzby medzi európskymi a africkými študentmi a inštitúciami vysokoškolského vzdelávania. Ak im umožníme vymieňať si know-how a navzájom sa inšpirovať, podporíme inkluzívny sociálno-ekonomický a znížime chudobu a nerovnosť. Africkí študenti okrem toho získajú zručnosti, ktoré potrebujú na získanie dôstojnej práce.“

Po uverejnení výzvy v rámci programu Erasmus+ v roku 2019 celkový počet výmen medzi Afrikou a Európou od začiatku programu v roku 2014 dosiahol 26 247. Program je teda na dobrej ceste k splneniu cieľa na rok 2020, ktorým je poskytnúť podporu 35 000 ľuďom, ako bolo oznámené v rámci africko-európskej aliancie pre udržateľné investície a pracovné miesta. Tohto roku sa na výmenách zúčastní 8 555 študentov afrických univerzít a 4 649 študentov európskych univerzít v 53 afrických krajinách a 34 európskych krajinách, ktoré sú zapojené do programu Erasmus+. Študenti budú môcť zostať v zahraničí až jeden rok, kým výmenné pobyty zamestnancov univerzít sú obmedzené na dva mesiace.

Dodatočné financovanie vo výške 17,6 milióna EUR, ktoré pochádza z vonkajších finančných nástrojov Komisie a trustového fondu EÚ pre Afriku, podporilo celkovú účasť štátnych príslušníkov afrických krajín o 40 %. Počet štipendií pre krajiny západnej Afriky a Afrického rohu sa vďaka dodatočným finančným prostriedkom viac než zdvojnásobil. Toto navýšenie zároveň umožnilo zahrnúť do programu ďalšie krajiny ako Eritrea, Sierra Leone, Libéria, Kongo a Burundi a zvýšiť počet výmenných pobytov, najmä v prípade Beninu, Kapverd, Mali, Nigeru, Nigérie a Somálska.

Okrem toho 313 mladých študentov z 33 afrických krajín získalo v konkurencii s najlepšími študentmi na celom svete štipendiá na programy spoločného magisterského štúdia Erasmus Mundus. To je nárast oproti minuloročnému výberu, keď sa udelilo 239 štipendií študentom z 27 afrických krajín. Africké inštitúcie v stále väčšej miere vyučujú programy spoločného magisterského štúdia Erasmus Mundus. V tomto roku sa na 44 vybraných programoch zúčastňuje 46 inštitúcií z tohto kontinentu. Ide o špecializované univerzity alebo výskumné inštitúty, ktoré pôsobia v oblastiach, ako sú infekčné choroby, biodiverzita a ekosystémy alebo využívanie potenciálu cloud computingu v prospech životného prostredia.

Viac..  Európska komisia schválila pomoc 70 miliónov eur pre naštartovanie vakcinácie na západnom Balkáne

Podporu získalo 35 projektov zameraných na budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní, ktorých cieľom je zlepšiť kvalitu a inovatívnosť programov na afrických univerzitách. Projekty vybrané v tomto roku zahŕňajú väčší počet krajín než kedykoľvek predtým. Okrem tradičnejších partnerov sa zapájajú aj Madagaskar, Komory, Mauritánia a Guinea, čo svedčí o tom, že programu Erasmus+ sa úspešne podarilo osloviť nové inštitúcie na tomto kontinente.

Okrem toho získa finančnú podporu aj 39 malých projektov, ktoré spolupracujú s africkými partnermi a pomáhajú budovať kapacity v oblasti mládeže. Tieto projekty, do ktorých sú zapojené mládežnícke organizácie a neziskový sektor (napríklad MVO a sociálne podniky), podporujú informálne učenie a pomáhajú mladým ľuďom začať podnikať a aktívne sa zapájať do ich miestnych komunít.

Súvislosti

Investovanie do inkluzívneho a spravodlivého kvalitného vzdelávania pre všetkých je kľúčovou prioritou EÚ v súlade s cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Vzdelávanie na všetkých úrovniach a investície do mladých ľudí sú životne dôležité pre zlepšenie zručností a zamestnanosti, pre udržateľný rozvoj a aktívne občianstvo.

Investície do ľudí prostredníctvom investícií do vzdelávania a zručností sú jedným zo základných kameňov africko-európskej aliancie, ktorej cieľom je posunúť partnerstvo EÚ s Afrikou na vyššiu úroveň. Na tento účel Komisia navrhuje zvýšiť investície, prilákať ďalších súkromných investorov, podporiť vzdelávanie a rozvoj zručností pre lepšiu zamestnateľnosť, ako aj oživiť obchod a zlepšiť podnikateľské prostredie.

Okrem vytvárania nových oblastí a kanálov spolupráce sa africko-európska aliancia usiluje aj o využitie potenciálu existujúcich programov EÚ pre medzinárodnú spoluprácu. Navýšením finančných prostriedkov programu Erasmus+ sa podporuje účasť ľudí a organizácií z afrických krajín, pričom cieľom je podporiť do roku 2020 mobilitu 35 000 študentov a výskumných pracovníkov z afrického kontinentu a do roku 2027 by tento počet mal vzrásť v súhrne na 105 000.

Erasmus+ je program Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport na obdobie rokov 2014 – 2020. Z programu Erasmus+ sa financuje akademická mobilita a mobilita mládeže a spolupráca medzi Európou a inými regiónmi vrátane Afriky, kde sa podporujú aktivity úzko späté s prioritami EÚ v oblasti politickej spolupráce s týmto kontinentom. Africké krajiny sa od roku 2014 môžu zúčastňovať na programe Erasmus+ ako partnerské krajiny.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

KORONAVÍRUS: Afrika zakontrahovala takmer 300 miliónov dávok vakcíny

Afrika si zabezpečila takmer 300 miliónov dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19. Potvrdil to vedecký poradca …