Europsky zbor solidarity
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európsky zbor solidarity sa bude po troch rokoch rozširovať

Uplynuli tri roky, odkedy predseda Juncker v správe o stave Únie v roku 2016 ohlásil založenie Európskeho zboru solidarity, ktorý mladým ľuďom umožní zapojiť sa do širokého spektra solidárnych činností v celej EÚ.

Odvtedy sa k zboru pripojilo viac ako 161 000 mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov. Táto iniciatíva zmenila životy mnohých ľudí. Väčšina financovaných činností otvára dvere dobrovoľníctvu jednotlivcov alebo tímov. Mladí ľudia však môžu využívať aj stáže a pracovné miesta. Okrem toho môžu vytvárať vlastné solidárne projekty, v rámci ktorých iniciujú, rozvíjajú a organizujú činnosti s cieľom prispieť k pozitívnej zmene vo svojej komunite, pričom žijú v zahraničí a získavajú cenné zručnosti.

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics uviedol: „Za posledné tri roky sme toho dosiahli veľa. V rekordnom čase sme vytvorili nový program, ktorý mladým ľuďom a organizáciám poskytuje príležitosti podporovať iných. Vďaka nemu môžeme budovať súdržnejšiu spoločnosť, ktorá je humánna. Som hrdý na to, keď vidím toľko mladých ľudí s túžbou zapojiť sa a aktívne sa podieľať na projektoch priamo v teréne. Ich nadšenie je skutočne inšpirujúce. Preto som navrhol rozšíriť a posilniť Európsky zbor solidarity po roku 2020.“

Začlenenie je jednou z najbežnejších tém, ktoré sa riešia v rámci projektov Európskeho zboru solidarity, ale nie jedinou. Medzi ďalšie oblasti patria práca s mládežou, zmena klímy, rozvoj komunít, občianstvo, vzdelávanie a kultúra. Očakáva sa, že v nasledujúcich mesiacoch a rokoch sa v týchto oblastiach vytvoria desaťtisíce ďalších príležitostí. Každá tretia činnosť financovaná Európskym zborom solidarity je vyhradená pre účastníkov s obmedzenými možnosťami, ktorí čelia prekážkam, ako sú zdravotné postihnutia, ťažkosti vo vzdelávaní alebo hospodárske, sociálne alebo geografické prekážky.

Napríklad lotyšský projekt s názvom „Osobitné miesto pre osobitných ľudí“ podporuje začlenenie mladých ľudí so zdravotným postihnutím do trhu práce tým, že ich zamestnáva a zapája do všetkých činností kaviarne na báze sociálneho podniku v Rige. Dobrovoľníci v Grécku pomáhajú chrániť les na územiach Xylokastro a Derveni tak, že zavlažujú a vysádzajú stromy a čistia lesné chodníky. A vo Švédsku sa dobrovoľníci prostredníctvom projektu „Zvyšovanie povedomia o zmene klímy“ učia o zmene klímy a biodiverzite tým, že pomáhajú v ekologickej záhrade a ekodedine a zúčastňujú sa na osvetových činnostiach. Príkladom projektu iniciovaného samotnými dobrovoľníkmi je vlastný projekt Solidárna kaviareň v Litve, ktorý vytvorili piati účastníci programu zo strediska pre mládež so zdravotným postihnutím. Tento projekt im umožnil nadviazať nové priateľstvá a vybudovať si osobné vzťahy so širšou komunitou.

Súvislosti

Vo svojej správe o stave Únie v septembri 2016 predseda Juncker oznámil vytvorenie Európskeho zboru solidarity, ktorým sa mladým Európanom poskytnú príležitosti, aby sa zapojili do solidárnych činností a boli prínosom pre spoločnosť v rámci širšej stratégie Komisie, ktorou je investovanie do mladých ľudí. Zbor reaguje na skutočný záujem mladých ľudí zapojiť sa do sociálnych projektov. V rámci prieskumu Eurobarometra uverejneného na jar 2019 viac ako polovica mladých respondentov uviedla, že sa zapojili do dobrovoľníckych činností alebo do miestnych komunitných projektov. Traja zo štyroch respondentov sa vyjadrili, že sa aktívne zapojili do organizovaného hnutia alebo dobrovoľníckej činnosti.

Viac..  V roku 2021 udelili štáty EÚ občianstvo 827-tisíc ľuďom

Európsky zbor solidarity začal činnosť už o tri mesiace po oznámení predsedu Junckera (7. decembra 2016) s cieľom, aby sa doň do konca roku 2020 zaregistrovalo 100 000 mladých ľudí. V počiatočnej fáze sa zmobilizovalo osem rôznych programov financovania EÚ, ktoré ponúkali dobrovoľnícke činnosti, stáže alebo pracovné príležitosti.

Komisia 30. mája 2017 predložila návrh na vybavenie Európskeho zboru solidarity jednotným právnym základom, vlastným mechanizmom financovania a širším súborom solidárnych činností. Nové nariadenie nadobudlo účinnosť 5. októbra 2018 a zbor má vlastný rozpočet vo výške 375,6 milióna eur do roku 2020.

Prvé výzvy na predkladanie návrhov sa začali v auguste a novembri 2018 a vytvorili približne 20 000 nových príležitostí. V súčasnosti je otvorená ďalšia výzva na predkladanie návrhov s konečným termínom predloženia 1. októbra 2019. Jej cieľom je vytvoriť ďalších 7 000 príležitostí. Táto výzva je určená organizáciám so značkou kvality, aby sa uchádzali o granty a vytvorili projekty pre mladých ľudí, ktoré by sa týkali dobrovoľníckej činnosti, práce alebo stáží. Uchádzať o grant sa môžu aj skupiny mladých ľudí, ktoré rozbiehajú svoj vlastný solidárny projekt. Mladí ľudia, ktorí majú záujem zúčastniť sa na financovanom projekte, sa môžu prihlásiť priamo na portáli Európskeho zboru solidarity.

Komisia 11. júna 2018 predložila návrh o Európskom zbore solidarity v rámci nasledujúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na obdobie 2021 – 2027, podľa ktorého sa má vyčleniť 1,26 miliardy eur, aby približne 350 000 mladých ľudí mohlo absolvovať umiestnenie v oblasti solidarity počas siedmich rokov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

klima

EÚ vyzve všetky strany, aby podnikli konkrétne kroky s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°C

Európska komisia (EK) vyzve na 27. konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) o zmene klímy (COP27), …

Consent choices