Nicholsonova
Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová s kandidátkou na eurokomisárku Helenou Dalli. Foto: Archív LĎN.

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Musíme začať merať skutočný prínos europrojektov a EÚ stratégií

„Veľa z európskych stratégií zostáva len na papieri, veľa peňazí z európskych fondov sa využíva neefektívne a veľa europrojektov sa úplne míňa účinku.” Vyhlásila europoslankyňa a šéfka európskeho Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Lucia Ďuriš Nicholsonová, na dnešnom stretnutí s kandidátkou na eurokomisárku Helenou Dalli z Malty, zodpovednou za portfólio Rovnosti, pod ktoré spadá aj antidiskriminácia.

Veľa peňazí sme investovali do projektov, zameraných na sociálnu inklúziu sociálne vylúčených a pravda je taká, že na európskych uliciach je o 70% viac bezdomovcov ako pred 10-timi rokmi. Zorganizovali sme veľa konferencií urobili na boj proti chudobe a pravda je taká, že až ¼ detí z EÚ je priamo ohrozená chudobou alebo v nej žije,” hovorí Ďuriš Nicholsonová a dodáva: Jednoznačne musíme začať merať výsledky projektov a nie výstupy, aby sme videli reálnu efektívnosť stámiliónov eur vynaložených na projekty tzv. „Sociálnej Európy“. Podľa nej totiž EÚ zlyháva v evaluácii reálnych výsledkov europrojektov aj v implementácii EU politík v jednotlivých členských štátoch.

Ďuriš Nicholsonová informovala v tejto súvislosti Helenu Dalli, že už oficiálne navrhla vyslať delegáciu zloženú z europoslancov na Slovensko do rómskych osád, aby získali reálny pohľad na to, v akých podmienkach tam žijú deti po 15-tich rokoch od nášho vstupu do EÚ, ktorým sme získali prístup k fondom a k politikám EÚ. Komisárka Dalli vyjadrila záujem byť účastníčkou delegácie a spolupracovať s Ď. Nicholsonovou na efektívnom začleňovaní sociálne vylúčených do vzdelávania, na trh práce, a to nielen na Slovensku, ale aj v Bulharsku, v Rumunsku a v ďalších krajinách EÚ.

Viac..  Zlepšenie digitálnych zručností znevýhodnených občanov podporí MIRRI SR aj z eurofondov

Komisárka Dalli s europoslankyňou otvorili tiež tému postavenia ľudí so zdravotným postihnutím v jednotlivých členských štátoch. Ď. Nicholsonová poukázala na priepastné rozdiely medzi jednotlivých štátmi v napĺňaní stratégií EÚ, napríklad European Disability Strategy. Nová stratégia sa bude vytvárať na obdobie po roku 2020, ale štáty ešte stále meškajú so svojimi záväzkami. Poukázala aj na diskrimináciu a ignoranciu, ktorej ľudia so zdravotným postihnutím čelia vo vlastných krajinách kvôli nesprávne nastaveným štátnym politikám. Ak občan so zdravotným postihnutím na vozíku musí dopredu ohlasovať, že bude cestovať vlakom a žiadať si povolenie od Železníc, ako aj fakt, že v jednom vlaku smú cestovať len 2 vozičkári, tak tvrdím, že stratégie EÚ sú len slová na papieri. EK by mala prísť nielen s plánom na meranie implementácie stratégií, ale aj s reálnou pákou na to, ako potrestať krajiny, ktoré stratégie ignorujú a eurofondy míňajú buď na nezmysly alebo ich používajú ako zdroj korupcie pre politikov a rôzne finančné organizované skupiny,” zdôraznila Ď. Nicholsonová.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

pocitac

Zlepšenie digitálnych zručností znevýhodnených občanov podporí MIRRI SR aj z eurofondov

Schopnosť využívať užitočné mobilné aplikácie, bezchybné ovládanie asistenčných pomôcok, či školenia rešpektujúce hendikep sú pre …